Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL CS PL BG

IP/08/207

Bryssel den 12 februari 2008

Lyssna på barnen: De vet vad som behövs för ett säkrare Internet!

I dag uppmärksammar 100 organisationer i över 50 länder världen över Safer Internet Day, dagen för ökad säkerhet på Internet. I Bryssel anordnas för första gången ett ungdomsforum för ett säkrare Internet med deltagare från hela Europa. Forumet anordnas av Europeiska kommissionen med deltagande av Meglena Kuneva, EU:s kommissionär för konsumentfrågor. Syftet är en ökad dialog mellan barn och beslutsfattare om frågor som rör ett säkrare Internet och ökad medvetenhet om hur vi bäst kan skydda våra barn på nätet. Safer Internet Day anordnas under beskydd av Viviane Reding, EU:s kommissionär för informationssamhället och medierna.

”Barnen har varit snabba med att börja använda både mobiltelefoner och Internettjänster som nätmötesplatser. Många underskattar dock riskerna med detta, som mobbning och gromning på Internet”, säger Viviane Reding. ”I dag vill jag uppmana alla beslutsfattare i både den offentliga och den privata sektorn att lyssna och ta lärdom av barnen, och att öka medvetenheten för att skydda våra barn. Jag kommer själv att arbeta med EU:s bidrag i detta avseende genom att under kommande månad lägga fram ett förslag om ett program för ett säkrare Internet som ska gälla 2009-2013 och som syftar till att göra det möjligt att fortsätta det värdefulla arbete som redan görs för att hjälpa barn, föräldrar och lärare att uppmärksamma de problem som kan uppstå för barn som surfar på Internet”.

”EU arbetar för att göra Internet och mobiltelefoner säkrare för barn och ungdomar. Vi måste därför veta hur tekniken används och vad barnen och ungdomarna själva tycker bör göras för att öka säkerheten. Av enkäter framgår det att barnen använder teknik på nätet på ett annat sätt än vad vuxna tror, och de har därför en annan syn på potentiella problem. Det är av den anledningen det är så viktigt för oss att vi i dag, på Safer Internet Day, och också alla andra dagar, verkligen samtalar med ungdomarna”, tillägger Meglena Kuneva, EU:s kommissionär för konsumentfrågor, som representerade EU-kommissionen vid dagens evenemang i Bryssel.
Safer Internet Day inträffar i år för femte gången. För att öka medvetenheten om mindre kända risker på Internet anordnar kommissionen ett ungdomsforum i Bryssel med deltagare från hela Europa. Trettio tonåringar i åldern 14–17 som redan har deltagit i ungdomsforum i sina egna länder (Finland, Tjeckien, Cypern, Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Österrike och Island) har bjudits in till Bryssel. I dag kommer tonåringarna att få träffa kommissionär Meglena Kuneva samt europaparlamentariker och representanter för branschen, och genom diskussioner ta fram de tio viktigaste tipsen för säkerhet på Internet. Diskussionerna kommer att röra sig kring följande:

  • Risker och förebyggande åtgärder när man använder nätmötesplatser och mobiltelefoner.
  • Metoder för att öka medvetenheten.

Medlemsstaterna har under året anordnat bland annat följande evenemang för säkrare Internet:

  • I Spanien kommer Protegeles, det spanska centrumet för ökad säkerhet på Internet, att sända ett TV-inslag på temat ”Livet på Internet är vad du gör det till”, som också kommer att sändas i andra EU-länder.
  • I Österrike kommer vinnarna av den första österrikiska mobilfilmtävlingen att delta i en workshop om säkrare användning av mobiltelefoner.
  • I Belgien kommer en presskonferens att hållas kl. 10.30 i Les Halles des Tanneurs i Bryssels centrum med de universitet som deltar i forskningsprojektet Tiro (Internets risker och möjligheter för tonåringar) som finansieras av belgiska ministeriet för forskningspolitik.
  • I Danmark kommer de mest populära nätmötesplatserna för barn och ungdomar att fira Safer Internet Day på sina portaler.
  • I Polen kommer en större kabeldistributör att lansera ny utrustning för ett säkrare Internet ämnad för föräldrar och barn. Utrustningen kommer att översättas till 11 europeiska språk och distribueras i flera andra europeiska länder.

Resultaten av en tävling organiserad globalt för att ta fram material som ska öka medvetenheten om Internetsäkerhet kommer att redovisas i dag, som en del av en världsomspännande bloggstafett för ett säkrare Internet. Ungdomar från hundratals skolor och ungdomsklubbar har deltagit i tävlingen. 665 bidrag har inkommit och behandlar ämnet "Life online is what you make of IT".

Bakgrund:

Safer Internet Day är ett evenemang som återkommer årligen (se IP/07/140, IP06/126, IP/05/148, IP/04/171), anordnas av Insafe, det europeiska nätverket för säkrare Internetanvändning och delfinansieras av kommissionens program för säkrare Internet (se IP/06/1512 och MEMO/07/44).

Eurostat har under den senaste tiden genomfört enkäter riktade till europeiska hushåll med ett antal bredare frågor om Internetsäkerhet. En kortare kvalitativ enkät genom Eurobarometer 2007 gav vissa insikter om barns tillitsfulla beteende på Internet :

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/4-08022008-EN-AP.PDF IP/07/1227)
Mer information:

http://europa.eu.int/saferinternet

Det fullständiga programmet för Safer Internet Day och bloggstafetten finns på http://europa.eu.int/saferinternet


Side Bar