Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT EL CS PL BG

IP/08/207

Brussel, 12 februari 2008

Meer luisteren naar kinderen: zij weten hoe we het internet veiliger kunnen maken!

Vandaag vieren 100 organisaties in meer dan 50 landen over de hele wereld de Dag van een veiliger internet. In Brussel organiseert de Commissie voor de eerste maal een pan-Europees Jeugdforum waaraan Meglena Kuneva, de EU-commissaris voor Consumentenbescherming deelneemt. Beoogd wordt een intensievere dialoog tot stand te brengen tussen kinderen en besluitvormers over vraagstukken in verband met een veiliger internet en het publiek meer bewust te maken van de beste manieren om minderjarigen online te beschermen. De Dag van een veiliger internet wordt georganiseerd onder de bescherming van de Commissaris voor Informatiemaatschappij en media, Viviane Reding.

"Kinderen hebben snel geleerd het beste te halen uit onlinediensten zoals sociale netwerksites en mobiele telefoons. Velen onderschatten echter nog de verborgen risico's die hieraan verbonden zijn zoals cyberpesten en onlinekinderlokkerij met seksueel misbruik als doel," aldus Viviane Reding, commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Vandaag richt ik mij tot alle besluitvormers zowel bij de overheid als in de privésector en vraag ik hen te luisteren naar en te leren van kinderen en de bewustmakingsstrategieën en instrumenten voor de bescherming van minderjarigen te verbeteren. Ikzelf zal werken aan de EU-bijdrage door voor het eind van de maand voorstellen op tafel te leggen voor een nieuw programma voor een veiliger internet voor 2009-2013 zodat het waardevolle werk dat is verricht om kinderen, ouders en docenten te helpen na te gaan waar zich problemen voordoen voor minderjarigen online, kan worden voortgezet."

Meglena Kuneva, commissaris voor Consumentenbescherming, die namens de Europese Commissie deelneemt aan de Dag van een veiliger internet in Brussel, voegt hieraan toe: "Wanneer de EU het internet en het mobiel telefoneren veiliger wil maken voor kinderen en jongeren, dan moeten wij vooral goed weten op welke wijze zij deze technologieën gebruiken en hoe die volgens henzelf veiliger kunnen worden gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van onlinetechnologieën door kinderen en hun mening over de mogelijke daaraan verbonden problemen sterk kunnen verschillen van de meningen en inzichten van volwassenen. Daarom is het zo belangrijk rechtstreeks met de jeugd te praten – niet alleen vandaag op deze Dag van een veiliger internet, maar elke dag van het jaar."

De jaarlijkse Dag van een veiliger internet vindt dit jaar voor de vijfde maal plaats. Om het publiek meer bewust te maken van de minder in het oog springende onlinerisico's organiseert de Commissie een pan-Europees Jeugdforum in Brussel. Dertig tieners tussen de 14 en 17 jaar oud, die reeds hebben deelgenomen aan nationale jeugdfora in Finland, Tsjechië, Cyprus, Zweden, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Ijsland, zijn nu uitgenodigd om naar Brussel te komen. De tieners zullen vandaag een ontmoeting hebben met Commissaris Kuneva, leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zullen de 10 belangrijkste tips voor onlineveiligheid formuleren die het resultaat zijn van hun besprekingen over:

  • Risico's en voorzorgsmaatregelen wanneer gebruik wordt gemaakt van netwerksites en mobiele telefoons;
  • Bewustmakingsinstrumenten en -methoden.

Evenementen in het kader van het veiliger internet die dit jaar op nationaal niveau in de EU worden georganiseerd zijn onder meer:

  • in Spanje Protegeles, het Spaanse bewustmakingscentrum zal een tv-reclamespot introduceren getiteld "Leven online is wat je er zelf van maakt", die tevens in andere EU-landen zal worden uitgezonden.
  • in Oostenrijk zullen de winnaars van de eerste Oostenrijkse mobiele filmwedstrijd deelnemen aan een mediaworkshop over het veilig gebruik van mobiele telefoons.
  • in België zal om 10.30 uur in "Les Halles des Tanneurs" in hartje Brussel een persconferentie worden georganiseerd met de universiteiten die betrokken waren bij het onderzoeksproject "tieners, internet, risico's en mogelijkheden" (TIRO) dat gefinancierd wordt door het Belgische ministerie van wetenschapsbeleid.
  • in Denemarken zullen de meest populaire onlinegemeenschappen voor kinderen en jongeren de Dag voor een veiliger internet onder de belangstelling brengen door deze dag virtueel te vieren op hun portaalsites.
  • in Polen zal een pakket hulpmiddelen voor ouders en kinderen worden gelanceerd door een grote kabelmaatschappij. Dit pakket hulpmiddelen, dat in 11 Europese talen is vertaald, zal in verschillende andere Europese landen verkrijgbaar zijn.

De resultaten van een wereldwijde wedstrijd om bewustmakingsmateriaal te creëren voor een veiliger internet zullen vandaag bekend worden gemaakt als onderdeel van een wereldwijde blogathon voor de Dag van een veiliger internet. Bij de wedstrijd zijn jongeren van honderden schoolklassen en jeugdclubs betrokken en 665 inzendingen zijn binnengekomen over het thema "Leven online is wat je er zelf van maakt".

Achtergrond:

De Dag van een veiliger internet is een jaarlijks evenement (zie IP/07/140, IP06/126, IP/05/148, IP/04/171) dat wordt georganiseerd door het Europese internet veiligheidsnetwerk INSAFE en medegefinancierd door het programma van de Commissie voor een veiliger internet (zie IP/06/1512 en MEMO/07/44).

Recente Eurostatonderzoeken van gezinnen in Europa hadden betrekking op een aantal bredere vragen in verband met de veiligheid van het internet en in 2007 werd een kwalitatief mini-onderzoek uitgevoerd door Eurobarometer waar opmerkelijke ontdekkingen werden gedaan over het zelfbewuste gedrag van kinderen online :

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/4-08022008-EN-AP.PDF IP/07/1227).
Verdere informatie:

http://europa.eu.int/saferinternet

Voor de volledige evenementenkalender van de Dag voor een veiliger internet en de Blogathon zie: http://www.saferinternet.org


Side Bar