Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL PL BG

IP/08/207

V Bruselu, 12. února 2008

Naslouchejme dětem: vědí, jak učinit Internet bezpečnějším!

Ve více než 50 zemích světa dnes slaví 100 organizací Den za bezpečnější internet. Evropská komise za účasti Megleny Kunevové, komisařky EU pro ochranu spotřebitele, organizuje v Bruselu vůbec první celoevropské fórum mládeže o bezpečnějším internetu. Účelem je posílit dialog mezi dětmi a politickými činiteli v otázkách bezpečnějšího internetu a zvýšit povědomí o nejlepších způsobech ochrany nezletilých na internetu. Den za bezpečnější internet je pořádán pod patronátem Viviane Redingové, komisařky EU pro informační společnost a média.

„Děti velmi rychle začaly v maximální míře využívat online služby, jako např. stránky nabízející sociální kontakt a mobilní telefony. Ale mnohé z nich stále ještě podceňují skrytá rizika spojená s těmito službami, od počítačové šikany až po navazování online známostí za účelem sexuálního zneužití,“ uvedla Viviane Redingová, zodpovědná za informační společnost a média. „Dnes vyzývám všechny činitele s rozhodovací pravomocí ve veřejném i soukromém sektoru, aby dětem naslouchali a poučili se od nich a aby zdokonalili strategie zvyšování povědomí a nástroje ochrany nezletilých. Já sama se budu podílet na zapojení EU do této problematiky, a to tak, že do konce měsíce navrhnu nový program bezpečnějšího internetu pro léta 2009–2013, jehož cílem je i nadále poskytovat cennou pomoc dětem, rodičům a učitelům při identifikaci problémů, s nimiž se nezletilí potýkají online.“

Meglena Kunevová, komisařka EU pro ochranu spotřebitele, která dnes v Bruselu zastupovala Evropskou komisi na akcích za bezpečnější internet, dodala: „Pro snahu EU učinit internet a mobilní telefony pro děti a mladé lidi bezpečnější je třeba, abychom věděli, jak používají technologie a jaký názor mají na bezpečnost oni sami. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že způsob, jakým děti využívají online technologie, a jejich názory na možné problémy se mohou velmi lišit od názorů a znalostí dospělých. Proto je pro nás velmi důležité, abychom dnes, v Den za bezpečnější internet, ale i ve zbývajících 364 dnech roku vedli dialog přímo s mladými.“
Každoročně pořádaný Den za bezpečnější internet se letos koná již popáté. S cílem zvýšit povědomí o méně zřejmých internetových rizikách organizuje Komise celoevropské fórum mládeže v Bruselu. Třicet mladých lidí ve věku 14 až 17 let, kteří se již účastnili národních mládežnických fór ve Finsku, České republice, na Kypru, ve Švédsku, Velké Británii, Nizozemsku, Německu, Rakousku a na Islandu, bylo nyní pozváno do Bruselu. Tito mladí lidé, kteří se dnes setkají s komisařkou Kunevovou, členy Evropského parlamentu a zástupci průmyslu, určí ve svých diskuzích 10 nejdůležitějších tipů pro bezpečnost online v těchto oblastech:

  • rizika a opatrnost při využívání stránek nabízejících sociální kontakt a mobilních telefonů;
  • nástroje a metody zvyšování povědomí.

K akcím o bezpečnějším internetu pořádaným v EU na vnitrostátní úrovni tento rok patří:

  • Ve Španělsku uvede španělské středisko pro zvyšování povědomí Protegeles televizní reklamu nazvanou „Život online je takový, jak si ho uspořádáš“, která se bude vysílat i v jiných zemích EU.
  • Rakousku se výherci první rakouské soutěže filmů natočených mobilním telefonem zúčastní mediálního semináře o bezpečném používání mobilních telefonů.
  • Belgii bude v 10.30 uspořádána tisková konference v Les Halles des Tanneurs v centru Bruselu za účasti univerzit, které se podílely na výzkumném projektu TIRO (Teens, Internet, Risks and Opportunities - Mládež, internet, rizika a příležitosti) financovaném belgickým ministerstvem vědy.
  • Dánsku se nejpopulárnější online komunity pro děti a mladé lidi budou podílet na Dnu za bezpečnější internet prostřednictvím virtuálních oslav na svých portálech.
  • Polsku uvede jedna z největších kabelových společností program určený dětem a rodičům. Ten bude přeložen do 11 evropských jazyků a uveden v několika dalších evropských zemích.

Výsledky celosvětové soutěže, jejímž cílem bylo vypracovat materiál týkající se povědomí o bezpečném internetu, bude zveřejněn dnes jako součást celosvětového blogového maratonu pořádaného v souvislosti s Dnem za bezpečnější internet. Soutěže se účastnili mladí lidé ze stovek škol a mládežnických klubů. Bylo zasláno 665 příspěvků na téma „Život online je takový, jak si ho uspořádáš“.

Souvislosti:

Den za bezpečnější internet je každoroční událost (viz IP/07/140, IP06/126, IP/05/148, IP/04/171), kterou pořádá Evropská síť pro bezpečnost internetu INSAFE a kterou spolufinancuje program bezpečnějšího internetu vypracovaný Komisí (viz IP/06/1512 a MEMO/07/44).

Nedávné průzkumy veřejného mínění v evropských domácnostech, které provedl Eurostat, se zabývaly řadou širších otázek týkajících se bezpečnosti internetu a kvalitativní miniprůzkum provedený Eurobarometrem v roce 2007 je příležitostí k pochopení sebevědomého chování dětí online:

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_02/4-08022008-EN-AP.PDF IP/07/1227).
Další informace:

http://europa.eu.int/saferinternet

Úplný kalendář událostí pořádaných v souvislosti s Dnem za bezpečnější internet a blogový maraton je k nahlédnutí na: http://www.saferinternet.org


Side Bar