Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/2061

V Bruseli 29. decembra 2008

Slovensko prijme euro o necelé tri dni; euro má 10 rokov

Eurozóna bude mať o necelé tri dni dva dôvody na oslavu: počet krajín Európskej únie, ktoré majú rovnakú menu, stúpne so Slovenskom na 16 a euro bude mať 10 rokov.

Slovensko prijme euro 1. januára a stane sa tak 16. krajinou EÚ, ktorá tak urobila potom, čo pred 10 rokmi začalo spoločnú menu používať 11 krajín[1]. Na Nový rok bude používať euro ako spoločnú menu 328,6 milióna ľudí z celkového počtu 499,7 milióna[2] obyvateľov EÚ.

„Som veľmi šťastný, že 10. výročie eura oslávime vstupom Slovenska do eurozóny ako nového člena. Slovensko sa chystá uskutočniť historický krok vpred – historický pre všetkých svojich občanov i pre Európu. Prijatím eura sa Slovensko dostane do hospodárskeho a politického srdca Európy, a to menej ako päť rokov potom, ako vstúpilo do Európskej únie. Je to obrovský úspech a nesmierne sa teším na to, keď budem môcť privítať všetkých Slovákov v eurozóne,“ uviedol predseda Komisie José-Manuel Barroso.

„1. január 2009 naplní eurozónu a celú EÚ hrdosťou, pretože Slovensko sa stane 16. krajinou, ktorá prijme euro, a európska mena zároveň oslávi svoje 10. výročie. Euro sa stalo symbolom identity EÚ a chráni nás pred obrovskými vonkajšími otrasmi, ktorým sme museli čeliť od leta 2007. Mali by sme byť na túto skutočnosť hrdí a zachovávať zdravý rozpočtový a makroekonomický rámec, ktorý umožnil euru takto uspieť,“ povedal Joaquín Almunia, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

Euro vzniklo v roku 1999, keď 11 krajín neodvolateľne stanovilo dvojstranné výmenné kurzy svojich mien a prijalo jednotnú politiku týkajúcu sa meny a výmenného kurzu. Európska centrálna banka vznikla o šesť mesiacov skôr. Bankovky a mince boli zavedené v roku 2002. Slovensko prijme euro s výmenným kurzom 30,1260 slovenských korún za jedno euro. Predtým prijali euro za svoju menu aj Slovinsko, Cyprus a Malta.

Euro je veľkým úspechom. Celkovo povedané, napriek tomu, že sú ťažké časy, euro umožnilo zvýšiť cenovú stabilitu a znížiť úrokové sadzby viac než kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o krajiny, ľudí a podniky, ktoré ho používajú. Pomohlo vytvoriť rekordných 16 miliónov pracovných miest a súčasnej kríze nám umožnilo čeliť najnižšou mierou nezamestnanosti a dlhodobo najlepšou rozpočtovou pozíciou. Samozrejme, že môžeme a musíme zlepšiť hospodársku a menovú úniu s cieľom zvýšiť v nasledujúcom desaťročí a po ňom jej úspešnosť, pričom z oznámenia a správy EMU@10[3] z mája 2008 to všetko veľmi jasne vyplýva. Pamätná dvojeurová minca a dokumentárny film o eure

Členské krajiny eurozóny vydajú v januári na oslavu výročia eura pamätnú dvojeurovú mincu, ktorej motív vybrali občania prostredníctvom verejného internetového hlasovania, ktoré zorganizovala Komisia.

Bol takisto objednaný televízny dokument o vzniku a histórii eura, jeho výhodách a o tom, ako je vnímané. Tento dokument je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke generálneho riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti.

Slovensko je pripravené na zavedenie eura

Prípravy na zavedenie eura na Slovensku sú v súčasnosti už ukončené. Komerčné banky sa od septembra zásobili bankovkami a mincami a dodali ich do obchodov a iných podnikov, ktoré tak začnú od 1. januára narábať s platbami v eurách a vydávať v tejto mene.

Občania si mali možnosť kúpiť minibalíčky euromincí, aby sa zoznámili s novou menou. Zároveň prebiehala rozsiahla informačná kampaň, ktorej súčasťou boli aj televízne spoty a putovný informačný autobus. Slovenské orgány brali vážne ich obavy z rastu cien a zaviedli niekoľko opatrení vrátane etického kódexu podpísaného podnikmi, ktoré sa zaviazali dodržiavať pravidlá prechodu na euro. Zobrazovanie cien v eurách aj korunách je povinné od 24. augusta až do 1. januára 2010. Dodržiavanie pravidiel prechodu na euro pozorne sleduje Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá od augusta navštívila vyše 15 000 obchodov a poskytovateľov služieb. Keď inšpektori zistili nedostatky pri duálnom zobrazovaní cien, opravili ich a prekontrolovali pohyby cien najmä v citlivých sektoroch, v ktorých sa v iných krajinách vyskytli problémy pri predchádzajúcich prechodoch na euro. Združenie slovenských spotrebiteľov takisto zohráva dôležitú úlohu pri kontrole vývoja cien. Komisia aktívne podporovala komunikačnú kampaň na základe dohody o partnerstve z decembra 2007.

Podniky a orgány verejnej správy sa dostatočne vopred pripravili a ich pracovníci boli náležite vyškolení (najmä osoby v priamom styku s verejnosťou).

Na uľahčenie prechodu na euro budú Národná banka Slovenska a komerčné banky výnimočne otvorené 1. januára, ako aj počas víkendu 3. a 4. januára.

Predseda Barroso, komisár Almunia a komisár pre vzdelávanie a občan Slovenska Ján Figeľ sa 8. januára v Bratislave zúčastnia slávnostnej ceremónie pri príležitosti prijatia eura na Slovensku.

Gratulačná správa predsedu Barrosa a komisára Almuniu a ich privítanie slovenských občanov v eurozóne sú dostupné na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu10/index_de.htm

Bližšie informácie o prechode Slovenska na euro sa nachádzajú v IP/08/1959 a v týchto zdrojoch:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13563_en.htm

Ôsma správa Komisie o praktických prípravách na prechod na euro

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13510_en.htm

Slovenská webová stránka k prechodu na euro: www.euromena.sk

Bližšie informácie o eure a jeho výhodách sa nachádzajú na webovej stránke GR ECFIN:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/our_currency_en.htm

Osobitná webová stránka „EMU@10“ k 10. výročiu:
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu10/index_en.htm

Dvojeurovú pamätnú mincu je možné vidieť na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11072_en.htm

Dokumentárny materiál o eure sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu10/documentary.htm


[1] Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko.

[2] Pozri správu Eurostatu 179/2008 z 15. decembra.

[3] EMU@10 – úspechy a výzvy po desiatich rokoch existencie hospodárskej a menovej únie.


Side Bar