Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/204

V Bruselu dne 12. února 2008

Danuta Hübnerová: Rekordní platby v rámci politiky soudržnosti v roce 2007

Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, dnes oznámila, že plnění rozpočtu politiky soudržnosti bylo v roce 2007 vynikající. Komisařka podrobně představila rekordní výsledky členských států, které v loňském roce dosáhly vyplacení více než 41 miliard EUR oproti 33 miliardám v roce 2006. Dodala, že nové členské státy se teď v míře využívání prostředků blíží starým členským státům (EU-15). Pokud jde o příští generaci programů pro období 2007–2013, většina z nich byla přijata před koncem minulého roku při dosud nejrychlejším programovém plánování vůbec.

„V loňském roce jsme dosáhli rekordu, pokud jde o plnění rozpočtu v rámci politiky soudržnosti. Rovněž jsme díky úspěšné spolupráci s členskými státy přijali více než 400 operačních programů pro období 2007 až 2013. Nyní je naším největším úkolem tuto dynamiku udržet, tak aby bylo skutečně dosaženo modernizace hospodářství, růstu a vytváření pracovních míst,“ uvedla komisařka.

Celková částka 41 miliard EUR zahrnuje platby pro dvě překrývající se programová období. V období 2000–2006 bylo v rámci všech strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyplaceno celkem 34 miliard EUR, zbývajících 7 miliard EUR tvoří první platby pro období 2007–2013.

Období 2000–2006

Platby za období 2000–2006 (celkové finanční prostředky všech fondů: 223 miliard EUR) mohou probíhat až do konce roku 2008.

Deset nových členských států, které začaly finanční prostředky čerpat v květnu 2004, dosáhlo průměrnou míru využití přidělených finančních prostředků 75 %, přičemž se toto rozmezí pohybuje od 62 % u Kypru do 82 % u Maďarska.

V zemích EU-15 dosáhlo průměrné plnění 84 %, toto rozpětí se pohybuje od 65 % u Nizozemska do 91 % u Irska.

Letošní rok však bude zvláště náročný. Pouze GŘ pro regionální politiku musí vyplatit téměř 30 miliard EUR. Vyplácení však od začátku roku 2008 postupuje rychlým tempem.

Období 2007–2013

Pro nový cyklus přijala Komise téměř všechny operační programy, což představuje 98 % z celkově plánovaných 347 miliard. U těchto nových programů dosahují první zálohové platby provedené v roce 2007 přibližně 7 miliard EUR.

Další informace naleznete na stránce:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar