Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/08/2047

Bρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2008

Περιβάλλον: Η Επιτροπή χαιρετίζει την εθελοντική συμφωνία για την ασφαλή αποθήκευση του υδραργύρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την εθελοντική συμφωνία για την ασφαλή αποθήκευση των πλεονασμάτων υδραργύρου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραγωγής χλωριούχων αλκαλίων, μόλις τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση των εξαγωγών του υψηλής τοξικότητας μετάλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία επιβάλλει την απαγόρευση της περαιτέρω χρήσης του υδραργύρου και την αποθήκευσή του έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποδέσμευσή του. Η Euro Chlor, η ευρωπαϊκή ένωση βιομηχανιών χλωριούχων αλκαλίων - ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή χλωρίου και υδροξειδίου του νατρίου – συμφώνησε να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, όταν τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία, το 2011. Αφότου εκδόθηκε ανακοίνωση για τις περιβαλλοντικές συμφωνίες, το 2002, πρόκειται για την πρώτη εθελοντική βιομηχανική συμφωνία που θα εναρμονιστεί επισήμως από σύσταση της Επιτροπής.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Συγχαίρουμε την Euro Chlor για την προκαταληπτική πρωτοβουλία της που θα εξασφαλίσει την απομάκρυνση και ασφαλή αποθήκευση αρκετών χιλιάδων τόνων υδραργύρου. Η εθελοντική αυτή συμφωνία αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα της ανάληψης ενεργού ρόλου από τη βιομηχανία στην εφαρμογή σημαντικών περιβαλλοντικών νομοθετικών πράξεων που θα προστατεύσουν την υγεία των ευρωπαίων πολιτών και το περιβάλλον».

Ο Alistair Steel, διευθύνων σύμβουλος της Euro Chlor, δήλωσε: «Εξ ονόματος των εταιριών – μελών μας, χαιρετίζουμε την επίσημη αυτή αναγνώριση. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι αποτελούμε έναν από τους πρώτους βιομηχανικούς κλάδους των οποίων μια εθελοντική συμφωνία αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία αυτή ενισχύει την πεποίθησή μας για την ανάγκη να αναλάβει η βιομηχανία τις ευθύνες της στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.»

Η εθελοντική συμφωνία της Euro Chlor

Τον Σεπτέμβριο του 2008, εκδόθηκε νομοθεσία για την απαγόρευση όλων των εξαγωγών υδραργύρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ισχύ από τον Μάρτιο του 2011. Η νέα αυτή νομοθεσία προωθούσε επίσης την ασφαλή αποθήκευση του υδραργύρου που δεν εχρησιμοποιείτο πλέον στη βιομηχανία χλωριούχων αλκαλίων ή που παραγόταν σε άλλες σημαντικές βιομηχανικές διαδικασίες.

Η Euro Chlor, η ένωση επιχειρήσεων η οποία εκπροσωπεί τους παραγωγούς χλωριούχων αλκαλίων στην ΕΕ και στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δεσμεύθηκε να προβεί στην ασφαλή υπόγεια αποθήκευση των πλεονασμάτων υδραργύρου της βιομηχανίας, αφ' ης στιγμής τεθεί σε ισχύ η εν λόγω απαγόρευση. Μολονότι η νέα νομοθεσία καθιστά υποχρεωτική την ασφαλή αποθήκευση, η Euro Chlor συμφώνησε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι απαιτεί η νομοθεσία. Τα πλεονάσματα υδραργύρου θα απομακρύνονται από τις παροπλιζόμενες μονάδες παραγωγής χλωρίου, θα μεταφέρονται στον τελικό προορισμό τους σε εγκεκριμένους σφραγισμένους χαλύβδινους περιέκτες και, κατά προτίμηση, θα αποθηκεύονται σε βαθειά υπόγεια ορυχεία άλατος. Τα ορυχεία αυτά επιτρέπουν την ασφαλή τελική διάθεση του υδραργύρου, δεδομένου ότι εκεί δεν υπάρχει υγρασία ή δυνατότητα διάβρωσης. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί τα ειδικά τεχνικά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι τόποι αποθήκευσης, καθώς και αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας για τους τόπους.

Πρόκειται για την πρώτη εθελοντική δέσμευση βιομηχανίας που θα αναγνωριστεί επισήμως από σύσταση της Επιτροπής, αφότου η Επιτροπή θέσπισε, το 2002[1], κοινούς κανόνες και αρχές για τις περιβαλλοντικές συμφωνίες. Οι εθελοντικές περιβαλλοντικές συμφωνίες θεωρούνται ως συμπληρωματικό κανονιστικό μέσο που παρέχει στη βιομηχανία την ευκαιρία λήψεως προκαταληπτικών μέτρων στην κατεύθυνση της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η χρήση του υδραργύρου

Η χρήση του υδραργύρου βαίνει φθίνουσα τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και παγκοσμίως. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένες σημαντικές χρήσεις. Παγκοσμίως, ο υδράργυρος χρησιμοποείται κυρίως στις χρυσοθηρικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας, στη βιομηχανία χλωριούχων αλκαλίων και, ιδίως στην Κίνα, στη στηριζόμενη στο ακετυλένιο μέθοδο παραγωγής πολυβινυλοχλωριδίου (PVC). Στην ΕΕ, μόνο η βιομηχανία χλωριούχων αλκαλίων παραμένει σημαντικός βιομηχανικός χρήστης και σταδιακά περιορίζει την χρήση των κυττάρων που περιέχουν υδράργυρο, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χλωρίου. Σήμερα, ο εν λόγω υδράργυρος επιστρέφει στην παγκόσμια αγορά, όμως η πρακτική αυτή θα τερματιστεί με την βάσει της νέας νομοθεσίας οριστική διακοπή των εξαγωγών από την ΕΕ.

Οι κίνδυνοι από την έκθεση στον υδράργυρο

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι εξαιρετικά τοξικές για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα οικοσυστήματα. Η έκθεση σε υψηλές δόσεις υδραργύρου μπορεί να αποβεί μοιραία για τον άνθρωπο, αλλά ακόμη και οι σχετικά χαμηλές δόσεις μπορούν να προσβάλουν σοβαρά το νευρικό σύστημα και έχουν συνδεθεί με ενδεχόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, στο ανοσοποιητικό και στο αναπαραγωγικό σύστημα. Ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στο περιβάλλον, όπου μπορεί να μετασχηματιστεί σε μεθυλοϋδράργυρο, δηλαδή στην πλέον τοξική μορφή του. Ο μεθυλοϋδράργυρος διαπερνά εύκολα τον πλακούντα και το αιματοεγκεφαλικό φράγμα, με αποτέλεσμα να εμπνέει ιδιαίτερες ανησυχίες η έκθεση σ’ αυτόν των εγκύων γυναικών και των παιδιών.

Ιστορικό

Η απαγόρευση εξαγωγής και η ασφαλής αποθήκευση των πλεονασμάτων υδραργύρου αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής της ΕΕ για τον περιορισμό της παγκόσμιας προμήθειας υδραργύρου και, κατ' επέκταση, για τον περιορισμό των εκπομπών υδραργύρου στο περιβάλλον. Η Επιτροπή δρομολόγησε τη στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τον υδράργυρο – ένα συνολικό σχέδιο που αντιμετωπίζει την ρύπανση από τον υδράργυρο, τόσο στην ΕΕ, όσο και παγκοσμίως - τον Ιανουάριο του 2005. Η στρατηγική αυτή προβλέπει 20 μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών υδραργύρου, τον περιορισμό της προμήθειας και της ζήτησης και την προστασία από την έκθεση, ιδίως στον μεθυλοϋδράργυρο που απαντά στα ψάρια.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την στρατηγική όσον αφορά τον υδράργυρο αποταθείτε στον εξής δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/index.htm


[1] COM(2002)412, της 17.7.2002


Side Bar