Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

IP/08/2045

Briselē, 2008. gada 19. decembrī

Ekonomikas un finanšu Padomes prezidentūras un Komisijas kopīgs paziņojums par vidēja termiņa finansiālas palīdzības piešķiršanu Latvijai

Tā kā Latvijas ekonomikai jāatrisina nopietnas problēmas, kuras papildina spriedze finanšu tirgū, un tā kā Latvijas valsts pārvalde ir stingri apņēmusies īstenot vērienīgu ekonomikas stabilizācijas programmu, Eiropas Savienība Latvijai plāno sniegt vidēja termiņa finansiālu palīdzību līdz 3.1 miljardiem eiro.

ES atbalsts ir saistīts ar finansējumu no Starptautiskā Valūtas fonda (1.7 miljardi eiro), Ziemeļvalstīm (Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Norvēģijas) (kopā 1.8 miljardi eiro) un Pasaules Bankas (0.4 miljardi eiro). Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības Banka, Čehija, Polija un Igaunija arī atvēlēs 0.5 miljardus eiro. Kopā līdz 2011. gada pirmajam ceturksnim Latvija varētu saņemt 7,5 miljardus eiro.

Finansiāls atbalsts tiks izmaksāts ar nosacījumu, ka tiek īstenota plaša ekonomikas politikas programma. Atbalsta un politikas programmas mērķis ir palīdzēt ekonomikai atrisināt īstermiņa likviditātes grūtības, paaugstināt konkurētspēju un atbalstīt ekonomiskā līdzsvara korekciju vidējā termiņā, tādējādi ļaujot ekonomikai atgūt stabilu pamatu. Reformas palīdzēs izpildīt arī eiro ieviešanas nosacījumus.

Programmas pamatā ir Latvijas pašreizējā fiksētā valūtas maiņas kursa saglabāšana, kas paliks turpmākās attīstības centrālais elements un veicinās sistēmisku stabilitāti.

Ekonomikas politika paredz tūlītēju un ilglaicīgu fiskālo konsolidāciju, ierobežojot budžeta deficītu līdz 5 % no IKP 2009. gadā un līdz 3 % no IKP 2011. gadā. Atbalsts plašām strukturālajām reformām un algu samazinājums, ko vispirms plānots ieviest valsts sektorā, palīdzēs atjaunot Latvijas izmaksu konkurētspēju.

Lai mazinātu satricinājumus, ko rada augstais privātsektora parādu līmenis un palīdzētu kredītos slīgstošajām mājsaimniecībām, programmā paredzēti arī pasākumi iekšējā un ārējā parāda restrukturizācijas veicināšanai.

Ekonomikas politikas nosacījumus paredzēs plānotais Padomes lēmums un Saprašanās memorands, ko drīzumā noslēgs ar Latvijas iestādēm. Komisija sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu komiteju regulāri un cieši pārraudzīs finansiālā atbalsta ekonomikas politikas nosacījumu ievērošanu, un vajadzības gadījumā var pieprasīt veikt papildu pasākumus.

Mēs aicinām lielākās finanšu institūcijas, kas darbojas Latvijā, turpināt atbilstoši finansēt savu saimniecisko darbību, kā arī visas valsts ekonomiku. Šajā sakarā mēs ļoti atzinīgi vērtējam ārvalstu mātesbanku paziņojumu par ilgtermiņa darbības plāniem Latvijā un atbalstu Latvijas meitasuzņēmumiem.

ES atbalsts būs maksājumu bilances aizdevums

Ierosinātais vidēja termiņa atbalsts Latvijai ir Eiropas Kopienas aizdevums, kurš vēl gaida Komisijas apstiprinājumu. Paredzams, ka lēmumu varētu pieņemt janvāra sākumā. Tad tas jāapstiprina ES finanšu ministriem. Atbalsta sniegšanu paredz Padomes Regula 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm ārpus eirozonas.

Papildinformācija

ES novembrī nolēma piešķirt maksājumu bilances aizdevumu Ungārijai — 6,5 miljardus eiro. Pēc Komisijas priekšlikuma šā mēneša sākumā Regulā 332/2002 noteiktā maksimālā finansiālās palīdzības summa tika paaugstināta no 12 miljardiem līdz 25 miljardiem eiro (sk. IP/08/1612).


Side Bar