Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Bruselj, 18. decembra 2008

Komisija poziva države članice k prožnemu posodabljanju predpisov o televiziji leta 2009

Leto po začetku veljavnosti nove direktive EU, katere namen je liberalizirati predpise o televiziji ter odpraviti zastarele in birokratske omejitve pri zagotavljanju digitalne TV prek interneta, videa na zahtevo in mobilne TV v Evropi, je napredek držav članic pri prilagajanju nacionalnih predpisov majhen. Samo Romunija že v veliki meri izvaja nove predpise EU o avdiovizualnih medijih, ki so začeli veljati 19. decembra 2007 (IP/07/1809). Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki sta jo Evropski parlament in Svet ministrov EU sprejela na predlog Komisije (IP/05/1573), je posodobila stare predpise EU glede tradicionalnega razširjanja televizijskih programov za digitalno dobo in novo generacijo televizijskim podobnih storitev. Ostalih 26 držav članic trenutno prenaša posodobljene predpise za avdiovizualno industrijo v nacionalno zakonodajo. To morajo storiti do decembra 2009. Do takrat mora imeti EU enotni trg za vse avdiovizualne medijske storitve, ki bo zagotovil pravno varnost za podjetja ter raznovrstnejše in kakovostnejše programe za gledalce.

Novi predpisi EU pomenijo priložnost za oblikovanje enotnega trga za digitalno dobo, zato spodbujam države članice, da jih hitro in prožno prenesejo v nacionalno zakonodajo ter s tem televizijskim producentom, izdajateljem televizijskih programov in gledalcem omogočijo, da lahko čim hitreje izkoristijo njihove prednosti,“ je povedala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Predpise EU o televiziji smo posodobili zaradi hitro spreminjajoče se tehnologije in potrebe po spodbujanju konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije. To pomeni priložnost za države članice, da odpravijo zastarele omejitve, spodbudijo koregulacijo in samoregulacijo, zlasti pri oglaševanju, okrepijo pravico do obveščanja in spodbudijo kakovost ter raznolikost. Vendar me skrbi, da nekatere države članice izrabljajo nove predpise kot izgovor za povečevanje birokratizma. Na ravni EU smo uvedli boljšo zakonsko ureditev, zato pričakujem, da bodo države članice enako storile na nacionalni ravni."

Na polovici dvoletnega obdobja, ki ga imajo države članice na voljo, da prenesejo nove predpise EU o televizijskih in televizijskim podobnih storitvah, npr. video na zahtevo in mobilni video, v nacionalno zakonodajo, je samo Romunija že prenesla direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (stanje v vseh 27 državah članicah: glej prilogo).

Romunija je 25. novembra sprejela novi odlok vlade o spremembi zakona o avdiovizulanih medijih iz leta 2002, da bi izvedla spremembe iz nove direktive EU. Uporabila je vse možnosti liberalizacije, ki jih omogoča Direktiva, vključno s promocijskim prikazovanjem izdelkov. Komisija bo preverila, ali je s temi spremembami direktiva EU iz leta 2007 v celoti prenesena, ko bo iz Romunije prejela uradno obvestilo o spremembah.

Ostalih 26 držav članic EU, države Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) in države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija) še vedno prenašajo nove predpise v nacionalno zakonodajo. Vendar je v mnogih državah članicah napredek počasen, saj nekatere vlade še niso imele niti javnih razprav o izvajanju predpisov EU v njihovi državi (Danska, Nemčija, Italija, Slovenija, Slovaška in Španija). V nekaterih državah članicah so predlogi novih predpisov pripravljeni za parlamentarne postopke na začetku naslednjega leta (Belgija, Češka, Finska, Irska, Latvija, Nizozemska in Portugalska).

Iz Luksemburga so sporočili, da so že prenesli nekatere izmed novih predpisov, in sicer tiste v zvezi z oglaševanjem. V Avstriji bodo to storili januarja. V Franciji je bil prejšnji mesec osnutek zakona predložen narodni skupščini. Glasovanje obeh zborov francoskega parlamenta o sprejetju revidiranega zakona bo na začetku naslednjega leta. Francoski osnutek zakona pooblašča neodvisni regulativni organ (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) za urejanje promocijskega prikazovanja izdelkov.
Novi predpisi EU olajšujejo proizvajalcem in ponudnikom televizijskih programov dostop do financiranja na podlagi novih oblik avdiovizualnega oglaševanja, npr. polzaslonskega oglaševanja ali promocijskega prikazovanja izdelkov, ki je dovoljeno med vsemi programi, z izjemo novic, dokumentarcev in otroških programov.

Izdajatelji televizijskih programov lahko lažje prekinjajo programe, ker je bil odpravljen predpis, ki zahteva dvajsetminutno obdobje med oglaševalskimi premori. Namen novih predpisov EU je okrepiti evropsko televizijsko in avdiovizualno industrijo z zmanjšanjem števila predpisov in oblikovanjem konkurenčnih pogojev za avdiovizualne medijske storitve „brez meja“.

Ozadje:

Komisija je 13. decembra 2005 predlagala pregled direktive o „televiziji brez meja“ zaradi prilagoditve avdiovizualnih storitev najpomembnejšim tehnološkim in tržnim spremembam (IP/05/1573, MEMO/06/208). Komisija je 9. marca 2007 sprejela prenovljeni predlog za posodobljen osnutek direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (IP/07/311), ki sta ga potrdila Parlament in Svet na drugi obravnavi (MEMO/07/206). Evropski parlament je potrdil skupno stališče Sveta in Direktiva je začela veljati 18. decembra 2007.

Direktiva je na voljo na:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar