Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Brussell, it-18 ta' Diċembru 2008

Il-Kummissjoni tappella lill-Istati Membri biex ma jkunux stretti wisq meta jaġġornaw ir-regoli dwar it-TV fl-2009

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' Direttiva ġdida tal-UE intenzjonata għal-liberalizzazzjoni tar-regoli tat-TV u t-tneħħija ta' restrizzjonijiet burokratiċi li m'għadx hawn użu għalihom fir-rigward tal-forniment tat-TV diġitali fuq l-Internet, il-video on demand u t-TV fuq il-mowbajl fl-Ewropa, l-Istati Membri tal-UE ftit għamlu progress fl-adazzjoni tal-livelli nazzjonali. Ir-Rumanija biss implimentat b'mod komprensiv ir-regoli ġodda tal-UE dwar il-midja awdjoviżiva li daħlu fis-seħħ fid-19 ta' Diċembru 2007 (IP/07/1809). Id-Direttiva tal-UE dwar is-Servizzi Awdjoviżivi tal-Midja, adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-Ministri tal-UE fuq proposta mill-Kummissjoni (IP/05/1573) fasslu mill-ġdid ir-regoli l-qodma tal-UE dwar ix-xandir tradizzjonali tat-TV u l-ġenerazzjoni l-ġdida tagħha tas-servizzi li jixbħu t-TV. Is-26 Stat Membru l-oħra bħalissa qed idaħħlu r-regoli modernizzati għall-industrija awdjoviżiva tal-UE fil-liġi nazzjonali tagħhom. Għandhom sa Diċembru 2009. Sa dak iż-żmien l-UE missha jkollha suq uniku għas-servizzi kollha Awdjoviżivi tal-Midja, li jipprovdu ċertezza legali għan-negozji u pprogrammar aktar varjat u ta' kwalità aħjar għall-ispettaturi.

"Ir-regoli l-ġodda tal-UE huma opportunità biex jinħoloq suq uniku għall-era diġitali, u jiena nħeġġeġ lill-Istati Membri biex idaħħluhom malajr u b'mod flessibbli sabiex il-produtturi tat-TV, ix-xandara u l-ispettaturi jibdew jibbenefikaw minnhom malajr kemm jista' jkun ,"qalet Viviane Reding, Il-Kummissarju tal-UE għas-Soċjetà tal-Informazzjoni u tal-Midja. "Aġġornajna r-regoli tal-UE dwar it-TV minħabba teknoloġija li qed tinbidel malajr u minħabba l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kompetittività tal-industrija awdjoviżiva tal-UE. Għall-Istati Membri, dan jirrappreżenta opportunità biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet li m'għadx hawn użu għalihom, biex jissaħħu l-koregolazzjoni u l-awtoregolazzjoni, speċjalment fir-reklamar, biex jissaħħaħ id-dritt għall-informazzjoni, u biex jiġu promossi l-kwalità u d-diversità. Madankollu jiena ninsab mħassba li ċerti Stati Membri donnhom qed jinterpretaw ir-regoli ġodda bħala skuża biex iżidu aktar burokrazija. Ħloqna regolamentazzjoni aħjar fil-livell tal-UE għas-settur awdjoviżiv, u nistenna li l-Istati Membri jagħmlu l-istess fil-livell nazzjonali."

F'nofs triq fil-perjodu ta' sentejn li l-Istati Membri ngħataw biex idaħħlu r-regoli l-ġodda tal-UE dwar it-TV u s-servizzi li jixbħu t-TV bħal video on demand u video fuq il-mowbajl, ir-Rumanija biss diġà implimentat id-Direttiva tas-Servizzi Awdjoviżivi tal-Midja fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha (għal tagħrif dwar il-qagħda fis-27 Stat Membru kollha, ara l-anness).

Fil-25 ta’ Novembru, ir-Rumanija adottat digiret tal-Gvern ġdid li jemenda l-liġi Awdjoviżiva tal-2002 biex isir it-tibdil li hemm fid-Direttiva l-ġdida tal-UE. Ir-Rumanija għamlet użu mill-alternattivi kollha ta' liberalizzazzjoni li d-Direttiva toffri, inkluż it-turija ta’ prodotti. Malli tkun innotifikata uffiċjalment b’dawn l-emendi, il-Kummissjoni se tivverifika jekk iwettqux bis-sħiħ id-Direttiva tal-UE tal-2007.

Is-26 Stat Membru l-oħra tal-UE kif ukoll il-pajjiżżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (l-Iżlanda, in-Norveġja, Liechtenstein) u l-pajjiżi kandidati (il-Kroazja, l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u t-Turkija) għadhom fil-proċess li jdaħħlu r-regoli l-ġodda. Madankollu, il-progress miexi bil-mod f'ħafna mill-Istati Membri: xi gvernijiet għadhom ma għamlux konsultazzjonijiet pubbliċi dwar kif ir-regoli tal-UE se jaħdmu f'pajjiżhom (il-Bulgarija, id-Danimark, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, is-Slovenja, is-Slovakkja u Spanja). F'ċerti Stati Membri, abbozzi tar-regoli l-ġodda jinsabu lesti għal proċeduri parlamentari fil-bidu tas-sena d-dieħla (il-Belgju, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, l-Irlanda, il-Latvja, l-Olanda u l-Portugall).

Il-Lussemburgu ddikjara li diġà implimenta wħud mir-regoli l-ġodda, notevolment dawk relatati mar-reklamar. L-Awstrija għandha ssegwi f'Jannar. L-Awstrija wkoll kienet l-ewwel pajjiż li ppermettiet ir-reklamar mistur permezz tat-turija ta‘ prodotti (product placement), f'konformità mar-regoli tad-Direttiva l-ġdida u bil-kundizzjoni li l-konsumaturi jiġu infurmati biċ-ċar. Fi Franza, ix-xahar li għadda ġie ppreżentat abbozz ta' liġi lill-Assemblea Nazzjonali. Il-liġi riveduta tista' tiġi adottata miż-żewġ kmamar tal-parlament Franċiż fil-bidu tas-sena d-dieħla. L-abbozz tal-liġi Franċiża jagħti lir-regolatur indipendenti (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) is-setgħa li jirregola t-turija tal-prodotti.

Ir-regoli l-ġodda tal-UE jagħmilha aktar faċli għall-produtturi u l-fornituri tal-programmi tat-TV biex ikollhom aċċess għal finanzjament minn forom ġodda ta' reklamar awdjoviżiv bħal reklamar split screen jew it-turija tal-prodotti, li jitħalla jsir fil-programmi kollha ħlief fl-aħbarijiet, fid-dokumentarji u fil-programmi tat-tfal. Ix-xandara jistgħu wkoll jinterrompu l-programmi aktar faċilment bis-saħħa tat-tneħħija tar-regola li timponi perjodu ta' għoxrin minuta bejn kull brejk għar-reklami. Ir-regoli l-ġodda tal-UE jimmiraw għat-tisħiħ tal-industrija tat-TV u awdjoviżiva tal-Ewropa billi jnaqqsu r-regolamentazzjoni u joħolqu ambjent ekwu għas-servizzi Awdjoviżivi tal-Midja "mingħajr fruntieri"..

Sfond

Fit-13 ta' Diċembru 2005, il-Kummissjoni pproponiet li ssir reviżjoni tad-Direttiva "Televixin Mingħajr Fruntieri" sabiex jiġu indirizzati żviluppi teknoloġiċi u żviluppi sinifikanti tas-suq fis-settur tas-servizzi awdjoviżivi (IP/05/1573, MEMO/06/208). Fid-9 ta' Marzu 2007 l-Kummissjoni adottat proposta aġġornata għal abbozz modernizzat tad-Direttiva dwar is-Servizzi Awdjoviżivi tal-Midja (IP/07/311) sabiex tħejji t-triq għal dan il-ftehim bikri tat-tieni qari tagħha mill-Parlament u mill-Kunsill (MEMO/07/206). Il-Parlament Ewropew approva l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill u d-Direttiva daħlet fis-seħħ fit-18 ta' Diċembru 2007.

Id-Direttiva hija disponibbli bl-Ingliż fis-sit:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar