Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Briselē, 2008. gada 18. decembrī

Komisija aicina dalībvalstis būt elastīgākām, 2009. gadā atjauninot televīzijas noteikumus

Gadu pēc tam, kad stājusies spēkā jaunā ES direktīva, kuras uzdevums ir televīzijas noteikumu liberalizācija un novecojušo birokrātisko ierobežojumu atcelšana attiecībā uz digitālās televīzijas nodrošināšanu tīmeklī, video pēc pieprasījuma un mobilo televīziju Eiropā, ES dalībvalstis ir maz darījušas valsts tiesību aktu pielāgošanā. Tikai Rumānija ir vispusīgi īstenojusi ES jaunos audiovizuālo informācijas nesēju noteikumus, kas stājās spēkā 2007. gada 19. decembrī (IP/07/1809). ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, ko pieņēma Eiropas Parlaments un ES Ministru Padome pēc Komisijas priekšlikuma (IP/05/1573), pielāgoja ES vecos noteikumus par tradicionālo televīzijas apraidi digitālajam laikmetam un tā jaunās paaudzes televīzijas veida pakalpojumiem. Pārējās 26 dalībvalstis pašlaik iestrādā modernizētos Eiropas audiovizuālās nozares noteikumus savos valsts tiesību aktos. Tas jāpaveic līdz 2009. gada decembrim. Tad ES jābūt vienotam tirgum visiem audiovizuālo mediju pakalpojumiem, kas nodrošina uzņēmējiem juridisku noteiktību un dažādāku un kvalitatīvāku programmu skatītājiem.

“ES jaunie noteikumi dod iespēju izveidot digitālajā laikmetā vienotu tirgu, un es mudinu dalībvalstis īstenot tos ātri un elastīgi, lai televīzijas producenti, raidorganizācijas un skatītāji iespējami drīz gūtu no tā labumu”, teica Viviāna Redinga, ES informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre. “Mēs atjauninājām ES noteikumus par televīziju, jo tehnoloģijas strauji mainās un jāpaaugstina Eiropas audiovizuālās rūpniecības konkurētspēja. Dalībvalstīm tas nozīmē iespēju likvidēt novecojošos ierobežojumus, stiprināt kopējo regulējumu un pašregulāciju, jo īpaši reklāmas jomā, noteikt plašākas tiesības uz informāciju un veicināt kvalitāti un dažādību. Tomēr esmu nobažījusies, ka dažās dalībvalstis jaunos noteikumus uzskata par attaisnojumu birokrātijas palielināšanai. Mēs esam ES mērogā izstrādājuši labāku regulējumu, un es ceru, ka dalībvalstis paveiks to valsts līmenī."

Kad pagājusi puse no laika, kas dalībvalstīm bija dots ES jauno noteikumu piemērošanai TV un tai līdzīgajiem pakalpojumiem (video pēc pieprasījuma un mobilais telefons), tikai Rumānija ir jau pilnībā īstenojusi audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu savos valsts tiesību aktos. (Stāvoklis visās 27 dalībvalstīs: skatīt pielikumu).

Rumānija 25. novembrī pieņēma jauno valdības dekrētu, ar kuru groza 2002. gada Audiovizuālo likumu, lai īstenotu jaunās ES direktīvas izmaiņas. Rumānija ir izmantojusi visas direktīvā piedāvātās liberalizācijas iespējas, tostarp produktu izvietošanu. Tiklīdz būs saņemts oficiāls paziņojums, Komisija pārbaudīs, vai šie grozījumi pilnībā īsteno 2007. gada direktīvu.

Pārējās 26 ES dalībvalstis, kā arī Eiropas ekonomikas zonas valstis (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) un kandidātvalstis (Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija) vēl turpina ieviest jaunos noteikumus. Tomēr daudzās dalībvalstīs tas notiek lēni: dažās valstīs vēl nav notikusi sabiedriska apspriešana par to, kā viņu valstī darbosies ES noteikumi (Dānija, Itālija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Vācija). Dažās dalībvalstīs jauno noteikumu projekti ir gatavi parlamenta procedūrām nākamā gada sākumā (Beļģija, Čehija, Īrija, Latvija, Nīderlande, Portugāle un Somija).

Luksemburga paziņoja, ka tā jau ieviesusi dažus jaunos noteikumus, proti, noteikumus par reklāmu. Austrija to darīs janvārī.

Francijā pagājušajā mēnesī Nacionālajā asamblejā tika iesniegts likumprojekts. Pārskatīto likumu nākamā gada sākumā varētu pieņemt Francijas parlamenta abas palātas. Francijas likumprojekts pilnvaro neatkarīgu reglamentējošu institūciju (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) regulēt produktu izvietošanu.

Jaunie ES noteikumi atvieglos televīzijas programmu producentiem un programmu nodrošinātājiem piekļuvi finansējumam no audiovizuālās reklāmas jaunajiem veidiem, piemēram, reklāmas sadalītā ekrānā vai produktu izvietošanas, kas atļauta visās programmās, izņemot ziņu raidījumus, dokumentālās filmas un bērnu programmas. Raidorganizācijas var vieglāk pārtraukt programmas, jo ir svītrots agrākais noteikums, ar kuru starp reklāmas pauzēm jāparedz divdesmit minūtes. Jauno ES noteikumu mērķis ir stiprināt Eiropas TV un audiovizuālo rūpniecību, samazinot reglamentāciju un izveidojot līdzīgus darbības nosacījumus audiovizuālajiem pakalpojumiem „bez robežām”.

Vispārīga informācija

Komisija 2005. gada 13. decembrī ierosināja pārskatīt direktīvu „Televīzija bez robežām”, lai pielāgotos būtiskām tehnoloģiju un tirgus attīstības tendencēm audiovizuālo pakalpojumu jomā (IP/05/1573, MEMO/06/208). Komisija 2007. gada 9. martā pieņēma atjauninātu priekšlikumu modernizētam audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu direktīvas projektam (IP/07/311), tādējādi bruģējot ceļu uz drīzu vienošanos par priekšlikumu otrajā lasījumā Parlamentā un Padomē (MEMO/07/206). Eiropas Parlaments apstiprināja Padomes kopējo nostāju, un direktīva stājās spēkā 2007. gada 18. decembrī.

Direktīva pieejama:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar