Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Briuselis, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisija ragina valstybes nares 2009 m. lanksčiai atnaujinti televizijos taisykles

Nors naujoji ES direktyva, kuria siekiama liberalizuoti televizijos taisykles ir panaikinti pasenusius biurokratinius skaitmeninės televizijos transliavimo internetu, užsakomųjų vaizdo programų ir Europos mobiliosios televizijos apribojimus, įsigaliojo prieš metus, ES valstybės narės nedaug tenuveikė keisdamos nacionalines taisykles. Tik Rumunija visapusiškai įgyvendino 2007 m. gruodžio 19 d. įsigaliojusias naująsias ES garso ir vaizdo žiniasklaidos taisykles (IP/07/1809). Komisijos pasiūlymu (IP/05/1573) Europos Parlamento ir ES Ministrų Tarybos priimta ES garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyva senosios ES tradicinės televizijos transliavimo taisyklės pritaikytos prie skaitmeninio amžiaus ir su televizija susijusių naujos kartos paslaugų. Kitos 26 valstybės narės dar tik perkelia atnaujintas Europos garso ir vaizdo sektoriaus taisykles į nacionalinę teisę. Tą jos gali padaryti iki 2009 m. gruodžio. Iki to laiko ES turėtų būti sukurta bendra visų garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų rinka ir taip įmonėms užtikrintas didesnis teisinis tikrumas, o žiūrovams – galimybė matyti įvairesnių ir kokybiškų programų.

„Naujosios ES taisyklės – tai galimybė sukurti bendrą skaitmeninio amžiaus rinką, todėl raginu valstybes nares jas įgyvendinti greitai ir lanksčiai, kad televizijos prodiuseriai, transliuotojai ir žiūrovai kuo greičiau pajustų jų naudą, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – ES televizijos taisykles atnaujinome dėl sparčiai kintančių technologijų ir būtinybės stiprinti Europos garso ir vaizdo sektoriaus konkurencingumą. Valstybėms narėms tai galimybė panaikinti pasenusius apribojimus, sustiprinti bendrą reguliavimą ir savireguliavimą, ypač reklamos srityje, užtikrinti teisę gauti informaciją ir skatinti gerinti kokybę bei didinti įvairovę. Tačiau esu susirūpinusi dėl to, kad kai kurioms valstybėms narėms naujosios taisyklės, panašu, yra tik pretekstas biurokratijai padidinti. Mes užtikrinome geresnį reguliavimą ES lygmeniu, tad tikiuosi, kad valstybės narės padarys tą patį nacionaliniu lygmeniu.“

Įpusėjus dvejų metų laikotarpiui, per kurį valstybės narės turėjo įdiegti naująsias ES televizijos ir su televizija susijusių paslaugų, tokių kaip užsakomosios vaizdo programos ir mobilioji televizija, taisykles, garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvą į nacionalinę teisę visiškai perkėlė vienintelė Rumunija (padėtis visose 27 valstybėse narėse – žr. priedą).

Lapkričio 25 d. Rumunijoje priimtas naujas Vyriausybės nutarimas, kuriuo iš dalies pakeistas 2002 m. Garso ir vaizdo įstatymas, kad būtų įgyvendintos naujojoje ES direktyvoje nustatytos naujovės. Rumunija pasinaudojo visomis direktyvoje siūlomomis šios srities liberalizavimo galimybėmis, įskaitant prekių rodymą programose. Kai tik gaus oficialų pranešimą apie pakeitimus, Komisija patikrins, ar jais visiškai įgyvendinama 2007 m. ES direktyva.

Kitos 26 ES valstybės narės, taip pat Europos ekonominės erdvės šalys (Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) ir šalys kandidatės (Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija) dar tik rengia naująsias taisykles. Tačiau daugelio valstybių narių padaryta pažanga nedidelė: kai kurios vyriausybės dar nesurengė viešųjų konsultacijų dėl to, kaip ES taisyklės veiks jų šalyje (Danija, Italija, Ispanija, Slovakija, Slovėnija ir Vokietija). Kai kuriose valstybėse narėse naujųjų taisyklių projektai parengti svarstyti parlamentuose kitų metų pradžioje (Airijoje, Belgijoje, Čekijoje, Latvijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Suomijoje).

Liuksemburgas pareiškė, kad jau įgyvendino kai kurias naująsias taisykles, ypač tas, kurios susijusios su reklama. Sausį jo pavyzdžiu paseks Austrija. Prancūzijos nacionalinei asamblėjai įstatymo projektas buvo pateiktas praeitą mėnesį. Abu Prancūzijos parlamento rūmai peržiūrėtą įstatymą galėtų priimti kitų metų pradžioje. Pagal Prancūzijos įstatymo projektą įgaliojimai reguliuoti prekių rodymą programose suteikiami nepriklausomai reguliavimo institucijai (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).

Dėl naujųjų ES taisyklių televizijos programų prodiuseriams ir teikėjams bus lengviau gauti lėšų už naujų formų garso ir vaizdo reklamą, tokią kaip reklama ekrano dalyje arba prekių rodymas, kuris leidžiamas visose programose, išskyrus žinias, dokumentinius filmus ir programas vaikams. Kadangi panaikinta anksčiau galiojusi taisyklė, kad reklamą galima rodyti tik kas dvidešimt minučių, transliuotojams bus lengviau pertraukti programas. Naujosiomis ES taisyklėmis siekiama sustiprinti Europos televizijos ir garso bei vaizdo sektorių – tai daroma sumažinant reguliavimą ir sudarant vienodas sąlygas teikti garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas „be sienų“.

Bendra informacija. 2005 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti direktyvą „Televizija be sienų“, kad būtų atsižvelgta į svarbius technologijų ir rinkos pokyčius garso ir vaizdo paslaugų sektoriuje (IP/05/1573 ir MEMO/06/208). 2007 m. kovo 9 d. Komisija priėmė pakeistą atnaujintos garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvos projekto pasiūlymą (IP/07/311) ir taip sudarė sąlygas Parlamentui ir Tarybai kuo greičiau dėl jo susitarti per antrąjį svarstymą (MEMO/07/206). Europos Parlamentas patvirtino Tarybos bendrąją poziciją, ir 2007 m. gruodžio 18 d. direktyva įsigaliojo.

Direktyvą galima rasti

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar