Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Brüsszel, 2008. december 18

A Bizottság rugalmasságot kér a tagállamoktól a televíziós műsorszolgáltatás szabályozásának 2009-es módosításakor

Egy évvel azután, hogy hatályba lépett a televíziós műsorszolgáltatás liberalizációjáról, valamint az internetes digitális televíziózás, az igény szerinti műsorletöltés (VoD) és az európai mobiltelevíziózás idejétmúlt és bürokratikus korlátainak felszámolásáról rendelkező új közösségi irányelv, az Európai Unió tagállamai vajmi kevés eredményt tudnak felmutatni a szabályozás nemzeti átültetése terén. Románia kivételével egyetlen tagállam sem hajtotta végre teljes körűen az audiovizuális médiát szabályozó, 2007. december 19-én hatályba lépett közösségi irányelvben foglaltakat (IP/07/1809). Az Európai Unió audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelve – amelyet a Bizottság előterjesztését követően (IP/05/1573) az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa elfogadott – digitális korunknak és a televíziós műsorszórás jellegű szolgáltatások új generációjának megfelelően megújította a hagyományos televíziós műsorszórás régi szabályait. Az Európai Unió többi 26 tagállamában jelenleg folyamatban van az audiovizuális ágazatot szabályozó, korszerűsített európai rendelkezések nemzeti jogba való átültetése. Erre 2009 decemberéig van lehetőségük, addigra ugyanis a Közösségen belül az összes audiovizuális médiaszolgáltatás tekintetében egységes piacot, a vállalkozások számára jogbiztonságot, a nézőknek pedig szélesebb választékot és minőségi műsorokat kell biztosítani.

„Az Európai Unió új szabályozása digitális korunk egységes piacának alapjait fekteti le. A tagállamokat arra buzdítom, hogy a lehető leggyorsabban és rugalmasan vezessék be az új szabályokat, hogy az azokból származó előnyöket a műsorkészítők, a műsorszórók és a nézők mielőbb élvezhessék – mondta Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztosa. – A televíziózás európai szabályozásának korszerűsítésére azért volt szükség, hogy lépést tudjunk tartani a gyors ütemű technológiai fejlődéssel és megerősítsük Európa audiovizuális ágazatának versenyképességét. A tagállamoknak ezzel lehetőségük nyílik a korábbi, idejétmúlt korlátozások eltörlésére, a társ- és önszabályozás fokozottabb előtérbe helyezésére különösen a hirdetői tevékenységek terén, a tájékoztatáshoz való jog erősítésére, illetve a minőség és a változatosság növelésére. Aggályosnak tartom azonban, hogy egyes tagállamok az újabb szabályokban alkalmasint az adminisztratív terhek további növelésének lehetőségét látják. Közösségi szinten javítottunk a szabályozáson, így reményeim szerint a tagállamok nemzeti szinten sem tesznek másképp.”

A tagállamok számára a televíziós műsorszórás és a hasonló jellegű szolgáltatások (pl. igény szerinti műsorletöltés vagy mobilvideózás) közösségi szabályozásának átültetésére megszabott kétéves teljesítési időszak felénél elmondható, hogy csak Románia emelte át teljes egészében nemzeti jogába az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvben foglaltakat (mind a 27 tagállam helyzetéről lásd a mellékletet).

November 25-én Románia új kormányrendeletet fogadott el, amely az Európai Unió új irányelvének megfelelően módosította az audiovizuális szolgáltatásokról szóló 2002. évi nemzeti törvényt. Az irányelv összes liberalizációs alternatíváját beépítette, még a termékmegjelenítésre vonatkozó rendelkezéseket is. A Bizottság – a hivatalos értesítést követően – ellenőrzi majd, hogy az említett módosítások maradéktalanul érvényre juttatják-e a 2007-es uniós irányelvben foglaltakat.

Az Európai Unió 26 másik tagállamában, az Európai Gazdasági Térség tagországaiban (Izland, Liechtenstein és Norvégia), valamint a tagjelölt országokban (Törökország, Horvátország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság) még nem zárult le az új jogszabályok átültetése. Számos tagállamban azonban különösen lassú a folyamat: egyes kormányok még az uniós jogszabályok nemzeti szintű végrehajthatóságát egyeztető nyilvános konzultációkra sem kerítettek sort (Dánia, Németország, Szlovénia, Szlovákia és Spanyolország). Más tagállamok a jövő év elején bocsátják parlamenti vitára az új jogszabálytervezeteket (Belgium, Cseh Köztársaság, Finnország, Írország, Lettország, Hollandia és Portugália).

Luxemburg arról számolt be, hogy egyes új jogszabályokat – nevezetesen a reklámtevékenységre vonatkozóakat – már bevezette. Ausztria januárban követi példáját. Franciaországban a törvénytervezetet múlt hónapban terjesztették a nemzetgyűlés elé. A módosított törvényt a francia parlament mindkét kamarája várhatóan jövő év elején fogadja el. A francia törvénytervezet a független szabályozót (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) felruházza a termékmegjelenítés szabályozásának jogával.

Az új közösségi szabályozás a finanszírozás új csatornáit nyitja meg a televíziós műsorgyártók és műsorszolgáltatók előtt az audiovizuális hirdetések új válfajain, így például az osztott képernyős reklámozáson vagy termékmegjelenítésen keresztül, amelyre a hírműsorok, dokumentumfilmek és gyermekműsorok kivételével minden programban módot nyújt. A műsorszórók könnyebben megszakíthatják a műsorokat, hiszen megszűnik az az előírás, hogy legalább 20 percnek el kell telnie az egyes reklámblokkok között. Az új közösségi jogszabályok a szabályozás könnyítésével Európa televíziós és audiovizuális üzletágának erősítésére, valamint a „határok nélküli” audiovizuális médiaszolgáltatások biztosításához egyenlő versenyfeltételek teremtésére irányulnak.

Háttér

A Bizottság 2005. december 13-án javaslatot terjesztett elő a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye az audiovizuális szolgáltatások terén a műszaki fejlődésben és a piacon bekövetkezett jelentős változásokat (lásd (IP/05/1573 és MEMO/06/208). A Bizottság 2007. március 9-én elfogadta az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló korszerűsített irányelv tervezetének átdolgozott változatát (lásd IP/07/311), és ezzel megteremtette az alapot ahhoz, hogy a Parlament és a Tanács második olvasatban késedelem nélkül megállapodásra juthasson a kérdésben (lásd MEMO/07/206). Az Európai Parlament elfogadta a Tanács közös állásfoglalását, és az irányelv 2007. december 18-án hatályba lépett.

Az irányelv az alábbi weboldalon olvasható:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar