Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Bryssel 18. joulukuuta 2008

Komissio kehottaa jäsenvaltioita keventämään televisiopalvelujen sääntelyä vuonna 2009

Vuosi sitten tuli voimaan uusi EU-direktiivi, jolla on tarkoitus vapauttaa televisiopalveluja koskevat säännöt ja poistaa vanhentuneet ja byrokraattiset internetin kautta tarjottavia digitaalitelevisio-, tilausvideo- ja mobiilitelevisiopalveluja koskevat rajoitukset. Useimmat EU:n jäsenvaltiot eivät kuitenkaan juurikaan ole mukauttaneet kansallista lainsäädäntöään sen mukaiseksi. Ainoastaan Romania on pannut täytäntöön kaikki uudet audiovisuaalisia mediapalveluja koskevat EU-säännöt, jotka tulivat voimaan 19. joulukuuta 2007 (IP/07/1809). Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla EU-direktiivillä, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät komission ehdotuksesta (IP/05/1573), vanhat perinteisiä televisiolähetyksiä koskevat EU-säännöt mukautettiin digitaaliaikakauteen ja television kaltaisten palvelujen uuteen sukupolveen. Muut 26 jäsenvaltiota ovat paraikaa saattamassa uusia sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Määräaika on joulukuu 2009, johon mennessä EU:ssa olisi toteutettava kaikkien audiovisuaalisten mediapalvelujen sisämarkkinat, jotka antavat yrityksille oikeusvarmuutta ja tarjoavat katsojille suuremman valikoiman laadukkaita ohjelmia.

Tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding totesi seuraavaa: ”Uudet EU-säännöt tarjoavat mahdollisuuden luoda digitaaliaikakauden sisämarkkinat. Kehotan jäsenvaltioita panemaan nämä säännöt nopeasti ja joustavasti täytäntöön, jotta televisioalan tuottajat, lähetystoiminnan harjoittajat ja katsojat voivat hyötyä niistä mahdollisimman pian. Televisiopalveluja koskevia EU-sääntöjä oli aiheellista ajantasaistaa teknologian nopean kehittymisen vuoksi ja siksi, että Euroopan audiovisuaaliteollisuuden kilpailukykyä on tarpeen parantaa. Jäsenvaltioille ajantasaistaminen tarjoaa mahdollisuuden poistaa vanhentuneita rajoituksia, lisätä yhteis- ja itsesääntelyä erityisesti mainonnan alalla, vahvistaa tiedonsaantioikeutta ja parantaa palvelujen laatua ja valikoimaa. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että jotkin jäsenvaltiot näyttävät pitävän uusia sääntöjä pelkkänä lisäbyrokratiana. EU-lainsäädäntöä on viime vuosina uudistettu paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti, ja nyt on jäsenvaltioiden vuoro toteuttaa tarvittavat kansalliset toimenpiteet.”

Siitä kahden vuoden määräajasta, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on määrä panna täytäntöön uudet televisiopalveluja ja television kaltaisia palveluja (kuten tilausvideo- ja mobiilivideopalveluja) koskevat EU-säännöt, on nyt kulunut puolet. Ainoastaan Romania on saattanut audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöään (kunkin jäsenvaltion tilanteesta on lisätietoja oheisessa liitteessä).

Romanian hallitus antoi 25. marraskuuta uuden asetuksen, jolla muutetaan Romanian vuodelta 2002 peräisin olevaa audiovisuaalilainsäädäntöä uuden EU-direktiivin sisältämien muutosten huomioon ottamiseksi. Romania on hyödyntänyt kaikkia direktiivin tarjoamia markkinoiden vapauttamismahdollisuuksia, myös tuotesijoittelua. Komissio aikoo tarkistaa, ovatko muutokset täysin vuonna 2007 annetun EU-direktiivin mukaiset heti, kun sille on ilmoitettu muutoksista virallisesti.

Muut 26 EU:n jäsenvaltiota, Euroopan talousalueen maat (Islanti, Norja ja Liechtenstein) ja ehdokasmaat (Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Turkki) ovat vasta panemassa uusia sääntöjä täytäntöön. Täytäntöönpano etenee kuitenkin hitaasti monissa jäsenvaltioissa. Tanska, Saksa, Italia, Slovenia, Slovakia ja Espanja eivät vielä ole järjestäneet julkisia kuulemisia EU-sääntöjen toimivuudesta maassaan. Belgia, Tšekki, Suomi, Irlanti, Latvia, Alankomaat ja Portugali ovat laatineet uusista säännöistä lainsäädäntöluonnoksia, joita käsitellään niiden kansanedustuslaitoksissa ensi vuoden alussa.

Luxemburg on ilmoittanut panneensa jo täytäntöön mainontaa koskevat uudet säännöt. Itävalta seuraa perässä tammikuussa.

Ranskassa asiaa koskeva lainsäädäntöluonnos toimitettiin kansalliskokoukselle viime kuussa. Tarkistettu lainsäädäntö voitaneen hyväksyä Ranskan parlamentin molemmissa kamareissa jo ensi vuoden alussa. Ranskan lainsäädäntöluonnos antaa riippumattomalle sääntelijälle (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) valtuudet säännellä tuotesijoittelua.

Uusien EU-sääntöjen ansiosta televisio-ohjelmien tuottajien ja tarjoajien on helpompi saada tuloja uudenlaisista audiovisuaalisen mainonnan muodoista, kuten jaetusta kuvaruudusta ja tuotesijoittelusta. Nämä mainonnan muodot sallitaan kaikissa ohjelmissa paitsi uutisissa, dokumenttiohjelmissa ja lastenohjelmissa. Lisäksi lähetystoiminnan harjoittajat voivat keskeyttää ohjelman mainoksilla helpommin, koska sääntö, jonka mukaan ohjelman saa keskeyttää kerran kutakin 20 minuutin jaksoa kohti, on poistettu. Uusilla EU-säännöillä pyritään karsimaan sääntelyä ja luomaan tasavertaiset toimintaolosuhteet audiovisuaalisille mediapalveluille ”ilman rajoja” ja siten vahvistamaan Euroopan televisio- ja audiovisuaalialaa.

Tausta

Komissio esitti 13. joulukuuta 2005 ehdotuksen ”Televisio ilman rajoja” -direktiivin tarkistamiseksi audiovisuaalipalveluissa tapahtuneiden huomattavien teknologia- ja markkinamuutosten vuoksi (IP/05/1573, MEMO/06/208). Komissio esitti 9. maaliskuuta 2007 ajantasaistetun ehdotuksen nykyaikaistetuksi direktiiviksi audiovisuaalialan mediapalveluista (IP/07/311) edistääkseen yhteisymmärrykseen pääsemistä Euroopan parlamentin ja neuvoston toisessa käsittelyssä (MEMO/07/206). Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan ja direktiivi tuli voimaan 18. joulukuuta 2007.

Direktiivi on nähtävillä seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar