Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Brussels, Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008

Η Επιτροπή συστήνει στα κράτη μέλη να επιδείξουν ελαστικότητα όταν αναπροσαρμόσουν το 2009 τους κανόνες που διέπουν την τηλεόραση

Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας της ΕΕ με στόχο την φιλελευθεροποίηση των κανόνων που διέπουν την τηλεόραση και την κατάργηση των ξεπερασμένων και γραφειοκρατικών περιορισμών που εμποδίζουν τη διάθεση ψηφιακής τηλεόρασης μέσω του διαδικτύου, βίντεο κατά παραγγελία και κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη δεν έχουν προχωρήσει αρκετά στην υιοθέτηση εθνικών κανόνων. Μόνον η Ρουμανία έχει εφαρμόσει πλήρως τους νέους κανόνες της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 2007 (IP/07/1809). Με την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, την οποία ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, βάσει πρότασης της Επιτροπής (IP/05/1573), αναθεωρήθηκαν εκ βάθρων οι παλαιοί κανόνες της ΕΕ για τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές ενόψει της ψηφιακής εποχής και των νέων υπηρεσιών τηλεοπτικού τύπου που προσφέρει. Τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ενσωμάτωσης των εκσυγχρονισμένων κανόνων για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό κλάδο στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία λήγει το Δεκέμβριο του 2009. Μέχρι τότε η ΕΕ πρέπει να έχει αποκτήσει μιαν ενιαία αγορά για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, κατοχυρώνοντας ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και προγράμματα μεγαλύτερης ποικιλίας και υψηλότερης ποιότητας για τους θεατές.

«Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες προσφέρουν ευκαιρία δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς για την ψηφιακή εποχή, και προτρέπω τα κράτη μέλη να τους εφαρμόσουν γρήγορα και ευέλικτα έτσι ώστε οι τηλεοπτικοί παραγωγοί, οι σταθμοί τηλεόρασης και οι τηλεθεατές να επωφεληθούν από αυτούς το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε η κ. Viviane Reding, Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την κοινωνία της πληροφορίας και τα οπτικοακουστικά μέσα. «Αναθεωρήσαμε τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν την τηλεόραση λόγω της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας και της ανάγκης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Για τα κράτη μέλη, αυτό αποτελεί ευκαιρία να καταργήσουν τους απηρχαιωμένους περιορισμούς, να ενισχύσουν την από κοινού ρύθμιση και την αυτορύθμιση, ιδίως στη διαφήμιση, να ενισχύσουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση και να προωθήσουν την ποιότητα και την πολυφωνία απόψεων. Προβληματίζομαι, ωστόσο, από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται ότι θεωρούν τους νέους κανόνες ως πρόσχημα για την επιβολή περισσότερης γραφειοκρατίας. Έχουμε καταρτίσει ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ και περιμένω από τα κράτη μέλη να κάνουν το ίδιο και σε εθνικό επίπεδο».

Στο μεσοδιάστημα της διετούς προθεσμίας που διαθέτουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των νέων κοινοτικών κανόνων σχετικά με την τηλεόραση και όμοιες με τηλεοπτικές υπηρεσίες, όπως το βίντεο κατά παραγγελία και η κινητή τηλεόραση, μόνον η Ρουμανία έχει ενσωματώσει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (Βλέπε στο παράρτημα την κατάσταση στα 27 κράτη μέλη).

Στις 25 Νοεμβρίου, η Ρουμανία εξέδωσε νέο κυβερνητικό διάταγμα περί τροποποίησης της οπτικοακουστικής της νομοθεσίας του 2002 για την ενσωμάτωση των αλλαγών που προβλέπει η νέα οδηγία της ΕΕ. Η Ρουμανία αξιοποίησε όλες τις εναλλακτικές επιλογές απελευθέρωσης που παρέχει η οδηγία, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης προϊόντων (γκρίζα διαφήμιση). Η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσο με τις εν λόγω τροποποιήσεις εφαρμόζεται πλήρως η κοινοτική οδηγία του 2007, μόλις αυτές της κοινοποιηθούν επισήμως.

Τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη, καθώς και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και οι υποψήφιες χώρες (Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία), βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της εφαρμογής των νέων κανόνων. Η πρόοδος είναι ωστόσο αργή σε πολλά κράτη μέλη: ορισμένες κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη οργανώσει δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κοινοτικοί κανόνες θα λειτουργήσουν στις αντίστοιχες χώρες (Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία). Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ετοιμαστεί σχέδια των νέων κανόνων που θα υποβληθούν σε κοινοβουλευτική διαδικασία στις αρχές του επόμενου έτους (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λεττονία, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία).

Το Λουξεμβούργο έχει δηλώσει ότι έχει ήδη εφαρμόσει ορισμένους από τους νέους κανόνες, ιδίως εκείνους που αφορούν τη διαφήμιση. Το ίδιο θα πράξει τον Ιανουάριο και η Αυστρία.

Στη Γαλλία υποβλήθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή τον περασμένο μήνα. Ο αναθεωρημένος νόμος μπορεί να εγκριθεί από αμφότερα τα νομοθετικά σώματα της Γαλλίας στις αρχές του επόμενου έτους. Το γαλλικό νομοσχέδιο παρέχει στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) αρμοδιότητα ρύθμισης της τοποθέτησης προϊόντων.

Με τους νέους κοινοτικούς κανόνες διευκολύνεται η χρηματοδότηση των παραγωγών και παρόχων τηλεοπτικών προγραμμάτων από τις νέες μορφές οπτικοακουστικής διαφήμισης, όπως η διαφήμιση με διαίρεση της οθόνης ή με τοποθέτηση προϊόντος, που επιτρέπονται σε όλα τα προγράμματα εκτός από τις ειδήσεις, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά προγράμματα. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να διακόπτουν τα προγράμματα ευκολότερα, αφού έχει καταργηθεί ο κανόνας που επέβαλλε εικοσάλεπτο χρονικό διάστημα μεταξύ διαφημιστικών διαλειμμάτων. Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες αποβλέπουν στην ενίσχυση της τηλεοπτικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας της ΕΕ με περιορισμό των κανονιστικών ρυθμίσεων και τη δημιουργία συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων «χωρίς σύνορα».

Ιστορικό

Στις 13 Δεκεμβρίου 2005 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας για την «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» με σκοπό να καλύψει σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την τεχνολογία και την αγορά στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών.(IP/05/1573, MEMO/06/208). Η Επιτροπή εξέδωσε επικαιροποιημένη πρόταση εκσυγχρονισμένου σχεδίου οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας στις 9 Μαρτίου 2007 (IP/07/311) για να προλειάνει το έδαφος ώστε να υπάρξει έγκαιρη συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (MEMO/07/206). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του Συμβουλίου και η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου 2007.

Η οδηγία διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar