Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

V Bruselu dne 18. prosince 2008

Komise vyzývá členské státy k pružné aktualizaci pravidel pro televizní vysílání v roce 2009

Rok poté, kdy vstoupila v platnost nová směrnice EU, jejímž smyslem byla liberalizace pravidel pro televizní vysílání a zrušení zastaralých a byrokratických předpisů omezujících poskytování digitálního televizního vysílání na internetu, videa na objednávku a mobilního televizního vysílání, nebylo v příjímání vnitrostátních pravidel v členských státech dosaženo žádného velkého pokroku. Pouze Rumunsko provedlo celý soubor nových pravidel EU pro audiovizuální media, která vstoupila v platnost dne 19. prosince 2007 (IP/07/1809). Směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách, kterou na návrh Komise přijal Evropský parlament a Rada ministrů EU (IP/05/1573), dala nový obsah starým pravidlům týkajícím se tradičního televizního vysílání v digitálním věku a jeho nové generaci televizních a podobných služeb. Ostatních 26 členských států v současné době zavádí aktualizovaná pravidla pro evropský audiovizuální průmysl do vnitrostátního práva. Mají na to čas do prosince roku 2009. Do té doby by EU měla mít pro všechny audiovizuální mediální služby jednotný trh, který by podnikům poskytoval právní jistotu a divákům rozmanitější a kvalitnější programovou nabídku.

„Nová pravidla EU jsou příležitostí k vytvoření jednotného trhu pro digitální věk. Vyzývám proto členské státy, aby je rychle a pružně uvedly v platnost tak, aby jejich výhod mohli výrobci televizních programů, poskytovatelé televizního vysílání i diváci využívat co nejdříve,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Aktualizovali jsme pravidla EU pro televizní vysílání s ohledem na rychle se měnící technologii a potřebu posílit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví. Pro členské státy to představuje možnost zrušit zastaralá omezení, posílit společnou regulaci a samoregulaci zejména v oblasti reklamy, posílit právo na informace a podpořit kvalitu a rozmanitost. Znepokojuje mě však, když vidím, že některé členské státy považují nová pravidla za výmluvu pro další byrokratická opatření. Vytvořili jsme lepší pravidla na úrovni EU. Očekávám, že totéž teď provedou členské státy na vnitrostátní úrovni.“

Do poloviny dvouletého období, které mají členské státy k dispozici, aby zavedly nová pravidla EU pro televizní a podobné služby, jako je video na vyžádání a mobilní video, zatím jedině Rumunsko provedlo celou směrnici o audiovizuálních mediálních službách do svého vnitrostátního práva (stav ve všech 27 členských státech je uveden v příloze).

Dne 25. listopadu přijalo Rumunsko nový vládní dekret o změně svého audiovizuálního zákona z roku 2002 s cílem provést změny, které obsahuje směrnice EU. Rumunsko využilo všech možností liberalizace, které směrnice nabízí, včetně umístění produktu. Jakmile jí budou tyto změny oficiálně oznámeny, Komise provede kontrolu, zda byla směrnice EU ve znění z roku 2007 plně provedena.

Ostatních 26 členských států EU, jakož i země Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a kandidátské země (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko a Turecko) nová pravidla teprve zavádějí. V mnoha členských státech však tento proces probíhá pomalu: některé vlády ještě nezahájily veřejné konzultace o používání pravidel ve své zemi (Dánsko, Itálie, Německo, Slovensko, Slovinsko a Španělsko). V některých členských státech jsou návrhy nových pravidel připraveny k projednávání v parlamentu na počátku příštího roku (v Belgii, České republice, Finsku, Irsku, Lotyšsku, Nizozemsku a Portugalsku).

Lucembursko uvedlo, že některá nová pravidla již provedlo, konkrétně ta, která se týkají reklamy. V lednu tak učiní Rakousko. Ve Francii byl návrh předložen Národnímu shromáždění v minulém měsíci. Revidovaný zákon by mohl být přijat oběma komorami francouzského parlamentu na počátku příštího roku. Francouzský návrh zákona zmocňuje nezávislý regulační orgán (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) k regulaci umísťování produktu.

Nová pravidla EU zjednodušují výrobcům a poskytovatelům televizních programů přístup k financování z nových forem audiovizuální reklamy, jako je reklama na rozdělené obrazovce nebo umístění produktu, které je povoleno ve všech programech s výjimkou zpravodajství, dokumentárních pořadů a pořadů pro děti. Pro poskytovatele televizního vysílání bude rovněž snazší přerušit program, protože bylo zrušeno pravidlo, podle něhož muselo mezi přestávkami na reklamu uplynout nejméně dvacet minut. Cílem nových pravidel je posílení evropského televizního a audiovizuálního odvětví omezením regulace a vytvořením rovných podmínek pro audiovizuální mediální služby „bez hranic“.

Souvislosti

Dne 13. prosince 2005 navrhla Komise přezkum směrnice o „televizi bez hranic“ s cílem zohlednit výrazný rozvoj technologií a trhu v oblasti audiovizuálních služeb (IP/05/1573, MEMO/06/208). Dne 9. března 2007 přijala Komise aktualizovaný návrh novější předlohy směrnice o audiovizuálních mediálních službách (IP/07/311) s cílem umožnit přijetí dohody v Parlamentu a v Radě již ve druhém čtení (MEMO/07/206). Evropský parlament schválil společné stanovisko Rady a směrnice vstoupila v platnost dne 18. prosince 2007.

Směrnice je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar