Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1

Βρυξέλλες, 1 Ιανουαρίου 2008

Η Κύπρος υιοθετεί το ευρώ

Σήμερα η Κύπρος υιοθέτησε το ευρώ. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, όλα δείχνουν ότι η μετάβαση από την κυπριακή λίρα στο ευρώ εξελίχθηκε ομαλά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις μετρητών σε ευρώ από τις αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) σε ολόκληρη την Κύπρο και να χρησιμοποιήσουν το ευρώ για τις καθημερινές πληρωμές.

«Η Κύπρο και η Ευρώπη ζουν μια συναρπαστική στιγμή. Η Κύπρος υιοθέτησε ένα ισχυρό και σταθερό νόμισμα που βοηθάει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει την παγκόσμια χρηματοοικονομική αστάθεια και τις υψηλές τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών. Το ευρώ, συνδυαζόμενο με τις ορθές οικονομικές πολιτικές, συμβάλλει στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τιθάσευση του πληθωρισμού. Η Κύπρος είναι σήμερα παρά ποτέ ένα υπερήφανο και ανεξάρτητο νησί. Έχει παγιώσει τη θέση της στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αυξήσει την οικονομική της δύναμη και επιρροή και έχει διευκολύνει τις επιχειρήσεις της να εμπορεύονται και τους πολίτες της να ταξιδεύουν» δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής José-Manuel Barroso.

«Σήμερα, με την υιοθέτηση του ευρώ, η Κύπρος ενσωματώθηκε ακόμη περισσότερο στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά την προσχώρησή της στης ΕΕ. Αυτό οφείλεται στις σταθεροποιητικές οικονομικές πολιτικές που άσκησε η Κύπρος, τις οποίες ελπίζω ότι θα συνεχίσει και μετά την υιοθέτηση του ευρώ. Προτρέπω τον κυπριακό λαό να αποδεχθεί με εμπιστοσύνη το κοινό μας νόμισμα, βέβαιος ότι εντάσσεται σε μια νομισματική ένωση που έχει αποδείξει την αξία της όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών και τα χαμηλά επιτόκια», δήλωσε ο Joaquín Almunia, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα.

Από σήμερα, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ είναι το νόμιμο νόμισμα της Κύπρου. Το ευρώ αντικατέστησε την κυπριακή λίρα με ισοτιμία 0,585274 CYP (κυπριακές λίρες) για ένα ευρώ (ή 1,71 € ανά λίρα), δυνάμει απόφασης που έλαβε το Συμβούλιο ΕΚΟΦΙΝ τον Ιούλιο κατόπιν προτάσεων της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της παράλληλης κυκλοφορίας που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2008, η κυπριακή λίρα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται στις καθημερινές πληρωμές σε μετρητά, παράλληλα με το ευρώ. Ωστόσο, αναμένεται ότι σε μερικές ημέρες θα ολοκληρωθεί η αλλαγή των μετρητών και σχεδόν όλες οι συναλλαγές σε μετρητά θα πραγματοποιούνται σε ευρώ.

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, τα πάντα εξελίχθηκαν ομαλά σήμερα και δεν αντιμετωπίστηκαν σημαντικά προβλήματα. Ήδη μέχρι το μεσημέρι όλες σχεδόν οι αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ) που λειτουργούν στην Κύπρο είχαν μετατραπεί για να διαθέτουν αποκλειστικά χαρτονομίσματα σε ευρώ.

Οι πολίτες της Κύπρου υποδέχτηκαν θερμά το νέο τους νόμισμα και οργανώθηκε εορτασμός στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στις 18 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Barroso και ο Επίτροπός Almunia θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία, για την τελετή εορτασμού της υιοθέτησης του ευρώ.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της μετάβασης στο ευρώ.

Ιστορικό

Δεδομένου ότι και η Μάλτα υιοθέτησε σήμερα το ενιαίο νόμισμα (βλέπε IP/08/2), η ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει πλέον τις 15 από τις 27 χώρες της ΕΕ και καλύπτει 318 εκατομμύρια κατοίκους σε συνολικό πληθυσμό της ΕΕ 493 εκατομμυρίων.

Η ζώνη του ευρώ υφίσταται από την 1η Ιανουαρίου 1999, όταν τα 11 από τα τότε 15 κράτη μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν το κοινό νόμισμα. Η Ελλάδα ακολούθησε το 2001. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ κυκλοφόρησαν την 1η Ιανουαρίου 2002, μετά από τριετή μεταβατική περίοδο (ένα έτος στην περίπτωση της Ελλάδας) κατά την οποία το ευρώ ήταν το νόμισμα των υπόψη κρατών μελών και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υπό λογιστική μορφή, ενώ στις συναλλαγές σε μετρητά χρησιμοποιούνταν τα εθνικά νομίσματα. Από τα 10 κράτη μέλη που προσχώρησαν στη ΕΕ την 1η Μαΐου 2004, το πρώτο που υιοθέτησε το ευρώ ήταν η Σλοβενία, την 1η Ιανουαρίου 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Memo/07/596, IP/2007/1982 και IP/2007/1993

καθώς και τις ιστοσελίδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN).

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10547_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article10547_el.htm (στα ελληνικά)

Η Κυπριακή Κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή που απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το ευρώ: 8000 2008; ηλε-ταχυδρομείο: info@euro.cy, ιστότοπος: http://www.euro.cy


Side Bar