Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Bruselj, 17. decembra 2008

Varnost igrač: komisarka Kuneva bo podpisala „varnostni pakt“ s prodajalci in uvozniki igrač

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov, Meglena Kuneva, bo jutri v trgovini z igračami blizu Bruslja podpisala sporazum s predstavniki prodajalcev igrač na drobno in uvozniki igrač kot del pobude Komisije za izboljšanje varnosti igrač z vključevanjem vseh subjektov iz celotne industrije igrač. Slovesnost ob podpisu s komisarko Kunevo in predstavniki evropskih prodajalcev igrač na drobno in uvoznikov igrač se bo odvijala 18. decembra ob 11.30 v trgovini z igračami Dreamland, Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Podpisniki iz industrije (glej spodnji seznam) bodo tako soglašali s številnimi dejavnostmi za nadaljnje izboljšanje varnosti igrač, vključno z zagotavljanjem izobraževanj in usposabljanj o varnostnih standardih, zlasti s poudarkom na „trgu nizkokakovostnih izdelkov“, na katerem je velika večina neskladnih igrač. Zagotavljanje skladnosti z vso zadevno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo bo okrepljeno na ravni trgovine na drobno in na ravni uvoza. Oblikovane bodo jasne varnostne smernice, ki se bodo uporabljaje po vsej industriji, za določitev sistemov in postopkov, ki bodo zagotovili, da izdelki izpolnjujejo zahtevane standarde. Podpisniki se prav tako zavezujejo k nadaljnjemu sodelovanju z Evropsko komisijo v okviru industrijskega foruma različnih zainteresiranih strani za uresničevanje priporočil iz misije Komisije za ugotavljanje dejstev „ocenjevanje varnostnih ukrepov v podjetjih v dobavni verigi igrač“. Letos je Komisija že podpisala podoben sporazum z akcijsko skupino evropskih industrij igrač (Toy Industries of Europe).

Komisarka Kuneva je povedala: „Prihajajoči božič nas ponovno spominja, koliko gospodinjstev po vsej EU se zanaša na industrijo igrač, da bo zagotovila varne in zanesljive izdelke. Otroci so naši najbolj ranljivi potrošniki in pri zagotavljanju njihove varnosti ne moremo sprejemati kompromisov. Sporazum z uvozniki igrač in prodajalci igrač na drobno je zelo pozitiven znak zavezanosti industrije k varnosti igrač in mora prispevati k nadaljnji krepitvi sistema, vzpostavljenega za zagotavljanje varnosti vseh igrač, ki se prodajajo v EU.“

Industrija ima izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju visoke ravni varnosti izdelkov v EU. V skladu z zakonodajo EU so proizvajalci, distributerji, prodajalci na drobno in uvozniki v prvi vrsti odgovorni za varnost izdelkov, ki jih dajejo na trg. Pregled stanja varnosti izdelkov, ki ga je Komisija izvedla konec leta 2007 (po številnih pomembnih opozorilih), je pokazala, da si ugledna podjetja sicer močno prizadevajo za varnost njihovih izdelkov, vendar je na trgu EU še vedno mogoče najti nevarno blago, vključno z igračami. Glavni razlog za to so razlike na trgu nizkokakovostnih izdelkov, kjer se varnostni postopki ne upoštevajo ali izvajajo tako strogo, kot bi se morali. Poleg tega je za manjše gospodarske subjekte (evropske in trgovske partnerje) težje obravnavati varnostna vprašanja, med drugim zaradi premalo poglobljenega poznavanja pravil, nižjega števila osebja za obravnavanje vprašanj varnosti izdelkov, slabših sistemov upravljanja kakovosti in pomanjkanja nadzora nad dobavitelji.

Zato je zaveza prodajalcev na drobno in uvoznikov v EU ključnega pomena pri uresničevanju agende o varnosti igrač in izvajanju potrebnih varnostnih ukrepov na najnižji ravni.

Dejavnosti, h katerim se bodo zavezali podpisniki jutrišnjega prostovoljnega sporazuma, vključno z zagotavljanjem usposabljanja za tiste, ki ga potrebujejo, in oblikovanjem jasnih varnostnih smernic, bodo prispevale k zvišanju varnostnih standardov po vsej industriji igrač in dobavni verigi ter nevarnim igračam onemogočile dostop do evropskega trga. Komisija bo še naprej tesno sodelovala s temi zainteresiranimi stranmi ter spremljala dejavnosti vseh gospodarskih subjektov, da bo zagotovila ohranjanje najstrožjih možnih varnostnih standardov v EU. Podpisniki so zavezani k nadaljnjemu sodelovanju s Komisijo v okviru različnih zainteresiranih strani in uresničevanju podrobnejših priporočil iz misije Komisije za ugotavljanje dejstev „ocenjevanje varnostnih ukrepov v podjetjih v dobavni verigi igrač“ (glej IP/08/879).

Prostovoljni varnostni pakt bodo jutri podpisali:

  • Richard Durieu kot predstavnik združenja EuroCommerce;
  • Paul Skehan kot predstavnik organizacije za evropsko trgovino na drobno (European Retail Round Table);
  • Patrick Politze kot predstavnik evropskega združenja za promocijske izdelke (European Promotional Products Association);
  • Helga Stübler kot predstavnica združenja evropskih trgovcev z igračami (Toy Traders of Europe).

Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm.


Side Bar