Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Brussel, 17 december 2008

Veilig speelgoed: commissaris Kuneva ondertekent een "veiligheidspact" met speelgoedhandelaars en -importeurs

Europees commissaris voor consumentenbescherming, Meglena Kuneva, zal morgen in een speelgoedwinkel in de buurt van Brussel een overeenkomst ondertekenen met vertegenwoordigers van speelgoedhandelaars en -importeurs. Het evenement maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie om speelgoed veiliger te maken door alle actoren van de speelgoedindustrie bij de problematiek te betrekken. De ondertekeningsceremonie heeft op 18 december om half twaalf plaats in de winkel van Dreamland in de Hendrik I Lei 16 in Vilvoorde. De ondertekenaars (zie de onderstaande lijst) verbinden zich ertoe speelgoed nog veiliger te maken (bijvoorbeeld door opleidingen over veiligheidsnormen te organiseren) en daarbij vooral aandacht te schenken aan "de onderkant van de markt" waar zich de meeste gevallen van onveilig speelgoed voordoen. Handelaars en importeurs zullen ook meer inspanningen leveren om aan alle relevante EU- en nationale wetgeving te voldoen. Er zullen duidelijke veiligheidsrichtsnoeren voor het bedrijfsleven worden ontwikkeld met informatie over systemen en procedures waarvan kan worden gebruikgemaakt om te waarborgen dat producten aan de vereiste normen voldoen. De ondertekenaars verbinden zich er ook toe verder met de Europese Commissie samen te werken om de aanbevelingen uit het verslag "Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain" uit te voeren. Eerder dit jaar heeft de Commissie een soortgelijke overeenkomst met de speelgoedindustrie in Europa gesloten.

Volgens commissaris Kuneva "herinnert de kerstperiode er ons opnieuw aan hoeveel gezinnen in de EU erop vertrouwen dat de speelgoedindustrie veilige producten in de handel brengt. Kinderen zijn de meest kwetsbare consumenten en er kunnen geen compromissen over hun welzijn worden gesloten. De overeenkomst met speelgoedhandelaars en -importeurs is een heel positief signaal dat de speelgoedindustrie veel belang aan veilig speelgoed hecht, en zou ons moeten helpen het systeem te verbeteren dat de veiligheid van alle speelgoed in de EU waarborgt."

Het bedrijfsleven speelt een uiterst belangrijke rol bij het handhaven van een hoog niveau van productveiligheid in de EU. Krachtens het Gemeenschapsrecht zijn vooral de fabrikanten, verdelers, handelaars en importeurs verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten in de handel. Uit een studie van de Commissie eind 2007 naar de veiligheid van producten (na een aantal opvallende gevallen waarbij producten uit de handel werden genomen) bleek dat er nog steeds gevaarlijke goederen (onder meer speelgoed) op de EU-markt terechtkomen, hoewel gereputeerde bedrijven aanzienlijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn. Het probleem is vooral te wijten aan tekortkomingen aan de onderkant van de markt waar veiligheidsprocedures onvoldoende rigoreus worden nageleefd.

Bovendien vinden kleinere economische actoren (zowel in Europa als elders) het moeilijker om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen onder meer als gevolg van een gebrek aan grondige kennis van de voorschriften, minder toegewijd personeel, een zwakker kwaliteitsbeheer en minder toezicht op de leveranciers. Het is daarom van cruciaal belang dat de handelaars en importeurs in de EU toezeggen zich achter de agenda voor veilig speelgoed te scharen en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Dankzij de activiteiten waartoe de ondertekenaars van de vrijwillige overeenkomst zich morgen zullen verbinden (onder meer de organisatie van opleidingen en de ontwikkeling van duidelijke veiligheidsrichtsnoeren), is het mogelijk de productie- en toeleveringsketen van speelgoed veiliger te maken en gevaarlijk speelgoed van de Europese markt te weren. De Commissie zal nauw met de betrokken partijen blijven samenwerken en toezicht op alle economische actoren houden om de hoogst mogelijke veiligheidsnormen in de EU te waarborgen. De ondertekenaars verbinden zich ertoe met de Commissie verder samen te werken en de gedetailleerde aanbevelingen uit het verslag "Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain" (see IP/08/879) uit te voeren.

Het vrijwillige veiligheidspact wordt morgen ondertekend door:

  • Richard Durieu van EuroCommerce
  • Paul Skehan van de European Retail Round Table
  • Patrick Politze van de European Promotional Products Association
  • Helga Stübler van de Toy Traders of Europe.

Nadere informatie vindt u op:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm


Side Bar