Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Briselē, 2008. gada 17. decembrī

Rotaļlietu drošums. Komisāre Kuneva parakstīs “drošuma paktu” ar rotaļlietu mazumtirgotājiem un importētājiem

Rīt rotaļlietu veikalā netālu no Briseles ES patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva ar rotaļlietu mazumtirgotāju un importētāju pārstāvjiem parakstīs nolīgumu, kas ir daļa no Komisijas kampaņas, lai uzlabotu rotaļlietu drošumu, iesaistot visus rotaļlietu nozares dalībniekus. Parakstīšanas ceremonija, kurā piedalīsies komisāre Kuneva un Eiropas rotaļlietu mazumtirgotāju un importētāju pārstāvji, notiks 18. decembrī pulksten 11.30 rotaļlietu veikalā “Dreamland”, Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Parakstītāji no rotaļlietu nozares (skatīt pievienoto sarakstu) vienosies par virkni pasākumiem, lai vēl vairāk uzlabotu rotaļlietu drošumu, tostarp nodrošinot izglītību un apmācību par drošības standartiem, īpašu uzmanību pievēršot lēto rotaļlietu tirgus segmentam, kurā atrodams lielais vairums neatbilstīgo rotaļlietu. Tiks pastiprināts darbs mazumtirdzniecības un importa jomā, lai nodrošinātu atbilstību visiem attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem. Visai nozarei tiks izstrādātas skaidras drošības vadlīnijas, lai izklāstītu sistēmu un procedūras, kuras var piemērot, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību noteiktajām prasībām. Parakstītāji arī apņemas turpināt sadarbību ar Eiropas Komisiju interešu forumā, lai īstenotu ieteikumus, kas ietverti Komisijas faktu vākšanas misijā “Uzņēmumu veikto drošuma pasākumu pārbaude rotaļlietu piegādes ķēdē”. Komisija šogad jau parakstīja līdzīgu nolīgumu ar “Toy Industries of Europe”.

Komisāre Kuneva sacīja: “Tuvojoties Ziemassvētkiem, var atkal redzēt, cik daudz mājsaimniecību Eiropā paļaujas uz to, ka rotaļlietu nozare tām piedāvās drošas un uzticamas preces. Bērni ir visvieglāk ievainojamie patērētāji, un bērnu labsajūtas nodrošināšanā nav pieļaujamas nekādas atkāpes. Nolīgums ar rotaļlietu importētājiem un mazumtirgotājiem liecina par nozares apņēmību nodrošināt rotaļlietu drošumu, un, pateicoties tam, būs iespējams stiprināt sistēmu, kas izveidota, lai garantētu visu Eiropas Savienībā tirgoto rotaļlietu drošumu.”

Rūpniecības nozare ir ļoti svarīga, lai panāktu augstu preču drošuma līmeni Eiropas Savienībā. Saskaņā ar ES tiesību aktiem ražotāji, izplatītāji, mazumtirgotāji un importētāji ir galvenie atbildīgie par tirgū laisto preču drošumu. Preču drošuma analīze, ko Komisija veica 2007. gada beigās (pēc vairākiem atsaukšanas gadījumiem, kas piesaistīja plašsaziņas līdzekļu uzmanību), liecināja par to, ka laikā, kad godīgi uzņēmumi iegulda lielas pūles, lai nodrošinātu preču drošumu, ES tirgū vēl joprojām nonāk bīstamas preces un tostarp rotaļlietas. Tas galvenokārt saistīts ar trūkumiem lēto preču tirgus segmentā, kur drošības procedūras netiek ievērotas tik stingri, kā vajadzētu. Turklāt mazākiem uzņēmējiem (gan Eiropas uzņēmējiem, gan tirdzniecības partneriem) ir grūtāk ievērot drošuma prasības, jo tiem, piemēram, trūkst padziļinātu zināšanu par spēkā esošajiem noteikumiem, tiem ir mazāk darbinieku, kuri strādā ar drošuma jautājumiem, tiem ir vājākas kvalitātes pārvaldības sistēmas un tie mazāk kontrolē piegādātājus.

Tādēļ ES mazumtirgotāju un importētāju apņemšanās ir būtiska, lai turpmāk attīstītu rotaļlietu drošuma rīcības plānu un īstenotu drošuma prasības pašos pamatos.

Darbības, ko apņemsies veikt rītdienas brīvprātīgā nolīguma parakstītāji, tostarp apmācība tām personām, kurām tas ir nepieciešams, un skaidru drošības vadlīniju izstrāde veicinās drošības standartu paaugstināšanu visā rotaļlietu ražošanas un piegādes ķēdē, un nepieļaus nedrošu rotaļlietu nonākšanu pie Eiropas patērētājiem. Komisija turpinās cieši sadarboties ar šīm ieinteresētajām personām un uzraudzīs visu uzņēmēju darbības, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā arī turpmāk tiek ievēroti augstākie drošības standarti. Nolīguma parakstītāji apņemas stiprināt daudzpusēju sadarbību ar Komisiju un īstenot ieteikumus, kas ietverti Komisijas faktu vākšanas misijā “Uzņēmumu veikto drošuma pasākumu pārbaude rotaļlietu piegādes ķēdē” (skatīt IP/08/879).

Brīvprātīgo drošuma paktu rīt parakstīs:

  • Richard Durieu, “EuroCommerce”;
  • Paul Skehan, “European Retail Round Table”;
  • Patrick Politze, “European Promotional Products Association”;
  • Helga Stübler, “Toy Traders of Europe”.

Papildu informāciju meklējiet

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm


Side Bar