Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Briuselis, 2008 m. gruodžio 17 d.

Žaislų sauga. Komisijos narė M. Kuneva ir mažmeniniai prekiautojai žaislais bei žaislų importuotojai pasirašys vadinamąjį saugos paktą

Už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva rytoj netoli Briuselio įsikūrusioje žaislų parduotuvėje pasirašys susitarimą su mažmeninių prekiautojų žaislais ir žaislų importuotojų atstovais. Šis susitarimas – Komisijos pastangų gerinti žaislų saugą, įtraukiant visus žaislų pramonės dalyvius, dalis. Komisijos narė M. Kuneva ir Europos mažmeninių prekiautojų žaislais ir žaislų importuotojų atstovai šį susitarimą pasirašys gruodžio 18 d. 11.30 val. žaislų parduotuvėje „Dreamland“ (rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800). Šiuo susitarimu žaislų pramonei atstovaujančios šalys (sąrašas pateikiamas toliau) sutiks imtis veiksmų žaislų saugai gerinti, taip pat susijusių su saugos standartų srities švietimu ir mokymu, ypač daug dėmesio skiriant pigesnių prekių rinkos segmentams, nes juose aptinkama daugiausia saugos reikalavimų neatitinkančių žaislų. Be to, mažmeninės prekybos ir importo lygmenimis bus siekiama užtikrinti visų svarbių šios srities ES ir nacionalinių teisės aktų laikymąsi. Ketinama parengti aiškias visoje žaislų pramonėje taikytinas saugos gaires, kuriose būtų apibūdintos sistemos ir tvarka nustatytų standartų laikymuisi užtikrinti. Susitariančiosios šalys taip pat įsipareigotų toliau bendradarbiauti su Europos Komisija įvairių pramonės suinteresuotųjų šalių forume, siekdamos įgyvendinti Komisijai atlikus faktų nustatymo tyrimą „Verslo saugos priemonių vertinimas žaislų tiekimo grandinėje“ parengtas rekomendacijas. Šių metų pradžioje Komisija pasirašė panašų susitarimą su Europos žaislų pramonei atstovaujančia grupe „Toy Industries of Europe“.

Komisijos narė M. Kuneva sakė: „Artėjančios Kalėdos – tai dar viena proga prisiminti, kad daugelyje ES namų ūkių tikimasi, jog žaislų pramonės gaminiai yra saugūs ir patikimi. Vaikai yra labiausiai pažeidžiami vartotojai, todėl, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, negali būti jokių kompromisų. Šis susitarimas su žaislų importuotojais ir mažmeniniais prekiautojais žaislais – labai teigiamas pramonės atstovų pasiryžimo užtikrinti žaislų saugą ženklas. Susitarimas turėtų padėti toliau stiprinti visų ES parduodamų žaislų saugos užtikrinimo sistemą.“

Pramonei tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant patikimą žaislų saugą ES. Vadovaujantis ES teisės aktais, pagrindinė atsakomybė už rinkai teikiamų gaminių saugą tenka gamintojams, platintojams, mažmeniniams prekiautojams ir importuotojams. 2007 m. pabaigoje (po plačiai nuskambėjusių įvykių, kai iš rinkos teko atšaukti nesaugius gaminius) Komisijai atlikus gaminių saugos peržiūrą paaiškėjo, kad, nepaisant sąžiningų įmonių pastangų užtikrinti gaminių saugą, į ES rinką vis dar patenka pavojingų prekių, taip pat žaislų. Pagrindinė priežastis dažnai yra tai, kad pigesnių prekių rinkos segmentuose nepakankamai griežtai laikomasi saugos užtikrinimo tvarkos.

Be to, smulkesniems ekonominės veiklos vykdytojams (tiek Europoje, tiek prekybos partnerių šalyse) sunkiau laikytis saugos reikalavimų, nes, be kitų priežasčių, jie nėra pakankamai susipažinę su taisyklėmis, neturi tinkamų darbuotojų, taiko ne tokias patikimas kokybės valdymo sistemas ir mažiau kontroliuoja tiekėjus. Todėl labai svarbu, kad ES mažmeniniai prekiautojai ir importuotojai įsipareigotų propaguoti žaislų saugą ir iš esmės imtųsi būtinų veiksmų saugai užtikrinti.

Šiame savanoriškame susitarime numatytais veiksmais (vieni iš jų – mokymai, skirti tiems, kuriems trūksta šios srities žinių, ir aiškios saugos gairės) bus padedama įtvirtinti saugos standartus visoje žaislų gamybos ir tiekimo grandinėje, ir saugoti Europos vartotojus nuo nesaugių žaislų. Komisija toliau glaudžiai bendradarbiaus su šiomis suinteresuotosiomis šalimis ir stebės visų ekonominės veiklos vykdytojų veiklą, siekdama užtikrinti, kad visoje ES būtų laikomasi pačių aukščiausių saugos standartų. Susitariančiosios šalys įsipareigoja toliau bendradarbiauti su Komisija ir įgyvendinti išsamesnes Komisijos rekomendacijas, parengtas Komisijai atlikus faktų nustatymo tyrimą „Verslo saugos priemonių vertinimas žaislų tiekimo grandinėje“ (žr. IP/08/879).

Savanorišką „Saugos paktą“ pasirašys šios šalys:

  • Richard Durieu (mažmeninės, didmeninės ir tarptautinės prekybos sektorių organizacija „EuroCommerce“),
  • Paul Skehan (mažmeninės prekybos sektoriaus organizacija „European Retail Round Table“),
  • Patrick Politze (asociacija „European Promotional Products Association“),
  • Helga Stübler (prekiautojų žaislais asociacija „Toy Traders of Europe“).

Daugiau informacijos rasite svetainėje

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm.


Side Bar