Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Bryssel 17. joulukuuta 2008

Komissaari Kuneva allekirjoittaa lelujen turvallisuuteen liittyvän sopimuksen lelumyyjien ja -tuojien kanssa

Kuluttaja-asioista vastaava komissaari Meglena Kuneva allekirjoittaa huomenna Brysselin lähellä sijaitsevassa lelukaupassa sopimuksen lelumyyjien ja -tuojien edustajien kanssa. Se on osa komission pyrkimyksiä parantaa lelujen turvallisuutta ottamalla toimiin mukaan kaikki leluteollisuuden toimijat. Allekirjoitusseremoniaan osallistuvat komissaari Kuneva ja Euroopan leluvähittäismyyjien ja -tuojien edustajia, ja se järjestetään siis 18. joulukuuta klo 11.30 Dreamland-lelukaupassa (Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800). Alaa edustavat allekirjoittajat (ks. jäljempänä oleva luettelo) sopivat lelujen turvallisuutta edelleen parantavista toimista, esimerkiksi turvallisuusvaatimuksia koskevan valistuksen ja koulutuksen antamisesta. Erityishuomiota kiinnitetään halvempiin markkinasegmentteihin, joista valtaosa vaatimustenvastaisista leluista on peräisin. Jotta saataisiin varmistettua asiaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen, toimia tehostetaan vähittäismyynnin ja tuonnin tasolla. Tarkoitus on laatia selkeitä turvallisuusohjeita, joita koko toimiala voi käyttää, sekä luonnostella järjestelmiä ja menettelyitä, joita voidaan ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät vaatimukset. Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat myös tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa osana leluteollisuuden eri sidosryhmien foorumia ja edistämään suosituksia, joita komissio antoi selvitystyössään ”Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain”. Aiemmin tänä vuonna komissio allekirjoitti samanlaisen sopimuksen Euroopan leluntuottajien edustajien kanssa.

”Joulun lähestyminen tuo taas mieliin, miten monessa taloudessa eri puolilla EU:ta luotetaan siihen, että leluteollisuus toimittaa turvallisia ja luotettavia tuotteita”, totesi komissaari Kuneva. ”Lapset ovat kuluttajina heikossa asemassa, eikä kompromisseille ole sijaa, kun kyseessä on heidän hyvinvointinsa varmistaminen. Lelutuojien ja -myyjien kanssa tehtävä sopimus on erittäin positiivinen osoitus alan sitoutumisesta lelujen turvallisuuteen, ja sillä pitäisi pystyä entisestään vahvistamaan käyttöön otettua järjestelmää, jotta varmistettaisiin kaikkien EU:ssa myytyjen lelujen turvallisuus.”

Eri teollisuudenaloilla on erittäin merkittävä asema EU:n tuoteturvallisuuden korkean tason varmistamisessa. EU:n lainsäädännön mukaan valmistajilla, jakelijoilla, vähittäismyyjillä ja tuojilla on ensisijainen vastuu markkinoille saatettujen tuotteiden turvallisuudesta. Komissio teki vuoden 2007 lopulla tuoteturvallisuutta koskevan selvityksen (usean julkisuutta saaneen tuotteiden palautusmenettelyn jälkeen), jossa kävi ilmi, että vaikka hyvämaineiset yritykset toteuttavat merkittäviä toimia tuotteidensa turvallisuuden varmistamiseksi, EU:n markkinoille päätyy silti edelleen vaarallisia tuotteita, myös leluja. Tämä johtuu pääasiassa puutteista halvemmissa markkinasegmenteissä, joissa turvallisuusmenettelyjä ei noudateta niin tiukasti kuin pitäisi.

Lisäksi pienten talouden toimijoiden (sekä Euroopassa että kauppakumppanimaissa) on vaikeampi noudattaa turvallisuusvaatimuksia esimerkiksi sen vuoksi, että niillä ei ole tarkkaa tietoa säännöistä, asiaa hoitavaa henkilöstöä on vähemmän, laadunvalvontajärjestelmät ovat heikommat ja valvontaa on vähemmän. Näistä syistä on olennaisen tärkeää, että EU:n vähittäismyyjät ja tuojat sitoutuvat viemään eteenpäin lelujen turvallisuuteen liittyviä asioita ja toteuttamaan tarvittavat turvallisuustoimet perustasolla.

Toimilla, joihin huomenna allekirjoitettavassa vapaaehtoisessa sopimuksessa sitoudutaan ja joihin kuuluvat esimerkiksi koulutuksen tarjoaminen sitä tarvitseville ja selkeiden turvallisuusohjeiden laatiminen, edistetään turvallisuusstandardien kohottamista koko lelujen tuotanto- ja toimitusketjussa ja pidetään vaaralliset lelut poissa eurooppalaisten kuluttajien ulottuvilta. Komissio tekee edelleen tiivistä yhteistyötä näiden sidosryhmien kanssa ja seuraa kaikkien talouden toimijoiden toimintaa sen varmistamiseksi, että EU:ssa noudatetaan mahdollisimman korkeita turvallisuusstandardeja. Sopimuksen allekirjoittajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa leluteollisuuden eri sidosryhmien foorumin puitteissa ja edistämään tarkempia suosituksia, jotka sisältyvät komission selvitystyöhön ”Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain” (ks. IP/08/879).

Vapaaehtoisen turvallisuussopimuksen allekirjoittajia ovat

  • Richard Durieu, EuroCommerce
  • Paul Skehan, European Retail Round Table
  • Patrick Politze, European Promotional Products Association
  • Helga Stübler, Toy Traders of Europe.

Lisätietoja http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm.


Side Bar