Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ασφάλεια των παιχνιδιών: Η επίτροπος κα Kuneva υπογράφει «σύμφωνο ασφάλειας» με τους λιανεμπόρους και τους εισαγωγείς παιχνιδιών

Αύριο υπογράφεται συμφωνία μεταξύ της ευρωπαίας επιτρόπου, αρμόδιας για θέματα καταναλωτών, κας Meglena Kuneva και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και εισαγωγής παιχνιδιών, σε κατάστημα παιχνιδιών κοντά στις Βρυξέλλες. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιχνιδιών, στις οποίες επιστρατεύονται όλοι οι συντελεστές του κλάδου των παιχνιδιών. Η τελετή υπογραφής, με την επίτροπο Kuneva και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και εισαγωγής παιχνιδιών θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου, στις 11.30, στο κατάστημα παιχνιδιών Dreamland, Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Τα μέρη που θα υπογράψουν τη συμφωνία εκ μέρους του κλάδου (βλ. κατάλογο παρακάτω) θα συμφωνήσουν να εφαρμόζουν μια σειρά δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιχνιδιών, μεταξύ άλλων, παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα της αγοράς με τα προϊόντα κατώτερης ποιότητας, στο οποίο εντοπίζονται κατά κύριο λόγο τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια· οι προσπάθειες εξασφάλισης της συμμόρφωσης με όλες τις οικείες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας θα γίνουν εντατικότερες στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου και των εισαγωγών. Θα αναπτυχθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για όλη τη βιομηχανία, στις οποίες θα στηρίζονται τα συστήματα και οι διαδικασίες που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα κατάλληλα πρότυπα. Τα υπογράφοντα μέρη δεσμεύονται επίσης να καλλιεργήσουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ενός πολυμερούς φόρουμ των παραγόντων του κλάδου, με σκοπό την προώθηση των συστάσεων που περιέχει το έγγραφο της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού παιχνιδιών». Νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με το φορέα Toy Industries of Europe.

Όπως είπε η επίτροπος κα Kuneva στην ομιλία της: «Τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν μας θυμίζουν για μία ακόμη φορά πόσα νοικοκυριά σε όλη την ΕΕ βασίζονται στη βιομηχανία παιχνιδιών περιμένοντας από αυτήν ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα. Τα παιδιά είναι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές μας, δεν γίνονται συμβιβασμοί σε θέματα που αφορούν την υγεία τους. Η συμφωνία με τους εισαγωγείς και εμπόρους λιανικής πώλησης παιχνιδιών είναι ένα πολύ θετικό σημάδι της στράτευσης του κλάδου στο θέμα της ασφάλειας των παιχνιδιών και αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος που τέθηκε σε εφαρμογή για την κατοχύρωση της ασφάλειας όλων των παιχνιδιών που πωλούνται στην ΕΕ.»

Ο ρόλος του κλάδου είναι πάρα πολύ σημαντικός για την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας προϊόντων στην ΕΕ. Κατασκευαστές, διανομείς, έμποροι λιανικής πώλησης και εισαγωγείς παιχνιδιών έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. Η διαδικασία καταγραφής της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή στο τέλος του 2007 (μετά από μια σειρά πολύκροτων ανακλήσεων προϊόντων), κατέδειξε ότι παρόλο που οι αξιόπιστες επιχειρήσεις καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να κατοχυρώσουν την ασφάλεια των προϊόντων τους, τα επικίνδυνα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών, εξακολουθούν να βρίσκουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Αυτό οφείλεται κυρίως σε κενά που εντοπίζονται στο τμήμα της αγοράς με τα προϊόντα κατώτερης ποιότητας, στο οποίο δεν τηρούνται οι διαδικασίες ασφάλειας όσο αυστηρά θα έπρεπε. Επιπλέον, οι μικρότεροι οικονομικοί φορείς (τόσο στην Ευρώπη όσο και σε χώρες-εμπορικούς εταίρους) δυσκολεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ασφάλειας για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, επειδή δεν έχουν διεξοδική γνώση των κανόνων, διαθέτουν λιγότερο προσωπικό, εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και ανεπαρκή έλεγχο στους προμηθευτές τους. Γι’ αυτό το λόγο, έχει ζωτική σημασία η δέσμευση των εμπόρων λιανικής πώλησης και των εισαγωγέων της ΕΕ στην προώθηση του προγράμματος δράσης για την ασφάλεια των παιχνιδιών και στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας σε επίπεδο βάσης.

Οι δραστηριότητες τις οποίες θα δεσμευτούν να διεξαγάγουν τα μέρη της αυριανής εθελοντικής συμφωνίας, μεταξύ άλλων παροχή κατάρτισης σε όσους τη χρειάζονται και ανάπτυξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών ασφάλειας, θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας σε όλη την έκταση της παραγωγής παιχνιδιών και της αλυσίδας εφοδιασμού και στη διατήρηση των λιγότερο ασφαλών παιχνιδιών μακριά από τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τους προαναφερόμενους παράγοντες του κλάδου και να παρακολουθεί τις δραστηριότητες όλων των οικονομικών φορέων, ώστε να κατοχυρώσει τη διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφαλείας μέσα στην ΕΕ. Τα μέρη της συμφωνίας δεσμεύονται να συνεργαστούν περαιτέρω με την Επιτροπή σε πολυμερές πλαίσιο και να προωθήσουν τις αναλυτικότερες συστάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής με τίτλο «Αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού παιχνιδιών» (βλ. IP/08/879).

Τα μέρη που θα υπογράψουν αύριο το εθελοντικό σύμφωνο για την ασφάλεια είναι οι:

  • Richard Durieu από τη EuroCommerce
  • Paul Skehan από τη European Retail Round Table
  • Patrick Politze από τη European Promotional Products Association
  • Helga Stübler από την Toy Traders of Europe.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm


Side Bar