Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Bruxelles, den 17. december 2008

Legetøjssikkerhed: EU-kommissær Meglena Kuneva og legetøjsforhandlere og – importører underskriver "sikkerhedspagt"

EU-kommissær for forbrugeranliggender, Meglena Kuneva, underskriver i morgen i en legetøjsbutik ikke så langt fra Bruxelles en aftale med repræsentanter for legetøjsforhandlere og –importører. Det sker som led i Kommissionens indsats for at forbedre legetøjs sikkerhed, og alle aktører i hele legetøjsindustrien tages i ed. Underskrivningsceremonien finder sted den 18. december, kl. 11.30, i legetøjsbutikken Dreamland, Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800, med deltagelse af EU-kommissær Meglena Kuneva og repræsentanter for legetøjsforhandlere og –importører i EU. Ved at underskrive aftalen forpligter repræsentanterne for legetøjsindustrien (se listen nedenfor) sig til at yde en indsats på en række områder for yderligere at forbedre legetøjssikkerheden, herunder give undervisning og videreuddannelse i sikkerhedsstandarder med særlig vægt på "lavprislegetøj", som udgør langt størstedelen af det legetøj, der ikke opfylder kravene, og arbejde for at sikre, at al relevant EU-lovgivning og national lovgivning nøje efterkommes i både detail- og importleddet. Der skal udarbejdes præcise retningslinjer for sikkerheden til brug overalt i sektoren, og de skal omhandle de systemer og procedurer, der kan etableres for at sikre, at produkterne opfylder de nødvendige standarder. Underskriverne forpligter sig desuden til et tættere samarbejde med Europa-Kommissionen i et forum for de mange forskellige berørte parter i sektoren, som skal virkeliggøre anbefalingerne i Kommissionens undersøgelse om evaluering af legetøjssektorens sikkerhedsforanstaltninger i forsyningskæden ("Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain"). Tidligere på året underskrev Kommissionen en lignende aftale med organisationen Toy Industries of Europe.

EU-kommissær Meglena Kuneva sagde: "Her op til jul bliver vi igen mindet om, at rigtig mange familier i EU stoler på, at legetøjsindustrien kan levere sikre og pålidelige produkter. Børnene er vore mest sårbare forbrugere, og der må ikke gås på kompromis, når det gælder deres velvære. Den aftale, som vi vil indgå med legetøjsimportørerne og legetøjsforhandlerne, sender et meget positivt signal om, at sektoren tillægger legetøjssikkerhed stor betydning, og det vil medvirke til, at vi kan styrke det system, der er blevet etableret for at sikre, at alt legetøj, der sælges i EU, er sikkert."

Erhvervslivet spiller en særdeles vigtig rolle for at sikre et højt niveau for produktsikkerhed i EU. Fabrikanter, distributører, detailhandlende og importører har i henhold til EU-lovgivningen det primære ansvar for sikkerheden ved de produkter, de bringer i omsætning. Kommissionen gennemførte i slutningen af 2007 (efter en række opsigtsvækkende produkttilbagekaldelser) en statusopgørelse over produktsikkerhed, som viste, at selv om mange velrenommerede virksomheder yder en væsentlig indsats for at sikre, at deres produkter er sikre, finder mange farlige varer, også legetøj, stadig vej til EU-markedet.

Det skyldes især mangler i forbindelse med lavprislegetøj, hvor sikkerhedsprocedurerne ikke efterleves og overholdes så strengt, som de burde. Endvidere finder de mindre erhvervsdrivende (både i EU og i handelspartnerlandene) det vanskeligere at håndtere sikkerhedsspørgsmålene på grund af bl.a. manglende indgående kendskab til bestemmelserne, færre ansatte til at tage sig af sikkerhedsspørgsmålene, dårlige styringssystemer og mindre kontrol med leverandører. Derfor er det afgørende, at forhandlerne og importørerne i EU har afgivet løfte om at fremme legetøjssikkerheden og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger så tidligt i processen som muligt.

Det arbejde, som underskriverne af den frivillige aftale i morgen forpligter sig til at udføre - herunder undervisning af de personer, der har brug for det, og udarbejdelse af klare sikkerhedsretningslinjer - skal bidrage til at hæve sikkerhedsstandarderne gennem hele legetøjsproduktionen og legetøjsforsyningskæden og sørge for, at mere usikkert legetøj ikke når frem til forbrugerne i EU. Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med de berørte parter og overvåge alle erhvervsdrivendes aktiviteter for at sikre, at man bevarer de højest mulige standarder i EU. Underskriverne af aftalen afgiver samtidigt løfte om et videre samarbejde med Kommissionen i et forum for de mange forskellige berørte parter om at virkeliggøre de detaljerede anbefalinger i Kommissionens undersøgelse om evaluering af legetøjssektorens sikkerhedsforanstaltninger i forsyningskæden ("Evaluating Business Safety Measures in the Toy Supply Chain") (se også IP/08/879).

Følgende personer underskriver i morgen den frivillige sikkerhedspagt:

  • Richard Durieu fra EuroCommerce
  • Paul Skehan fra European Retail Round Table
  • Patrick Politze fra European Promotional Products Association
  • Helga Stübler fra Toy Traders of Europe.

Yderligere oplysninger på webadressen:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm


Side Bar