Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1999

Брюксел, 17 декември 2008 г.

Безопасност на играчките — комисар Кунева ще подпише споразумение за безопасност с търговците и вносителите на играчки

Утре комисарят по въпросите на потребителите Меглена Кунева ще подпише споразумение с представители на търговците и вносителите на играчки в магазин за играчки близо до Брюксел. Тази стъпка е част от стремежа на Комисията да подобри безопасността на играчките, ангажирайки всички действащи лица от отрасъла за производство на играчки. Церемонията по подписването, в която ще участват комисар Кунева и представители на търговците и вносителите на играчки в Европа, ще се състои на 18 декември от 11:30 ч. в магазин Dreamland, на адрес Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800. Представителите на индустрията, които ще положат своя подпис (вж. списъка по-долу), ще се договорят за известен брой дейности, насочени към подобряване на безопасността на играчките, включително предоставяне на различни видове обучение относно стандартите за безопасност, насочени най-вече към ниския пазарен клас, където се среща преобладаващият брой несъответстващи играчки; ще бъдат активизирани усилията на търговците на дребно и на вносителите за осигуряване на съответствие с цялото приложимо национално и общностно законодателство. Ще бъдат разработени ясни насоки за безопасност, предназначени за целия отрасъл, в които ще бъдат очертани системите и процедурите, които могат да бъдат въведени, за да се гарантира съответствието на продуктите с изискваните стандарти. Подписващите споразумението се ангажират също така да осъществяват по-задълбочено сътрудничество с Европейската комисия в рамките на форум с участието на голям брой заинтересовани страни от сектора на играчките, за да се реализират препоръките, посочени в проведената от Комисията проучвателна мисия, озаглавена „Оценка на мерките за безопасност, предприети от бизнеса по веригата за доставка на играчки“. По-рано тази година Комисията подписа подобно споразумение с организацията на производителите на играчки „Toy Industries of Europe“.

Комисар Кунева заяви: „С приближаването на коледните празници още веднъж си припомняме колко много семейства от ЕС разчитат индустрията да произведе безопасни и сигурни играчки. Децата са нашите най-уязвими потребители и с тяхното здраве компромиси не може да има. Споразумението с търговците и вносителите на играчки е много положителен знак за ангажимента на индустрията по отношение на безопасността на играчките и ще спомогне за допълнителното укрепване на въведената система, така че да се осигури безопасността на всички играчки, продавани в ЕС.“

Индустрията играе изключително важна роля за гарантиране на високо ниво на безопасност на продуктите в ЕС. Според законодателството на ЕС отговорността за безопасността на продуктите, предлагани на пазара, се поема на първо място от производителите, дистрибуторите, търговците и вносителите. Прегледът на постигнатото в областта на безопасността на продуктите, извършен от Комисията в края на 2007 г. (след поредица изтегляния на некачествени продукти от пазара, които бяха широко отразени в медиите), показа, че докато уважаваните предприятия полагат значителни усилия, за да гарантират, че продуктите им са безопасни, до пазара на ЕС все още успяват да достигнат опасни продукти, включително играчки. Това се дължи основно на пропуски в ниския пазарен клас, където процедурите за безопасност не се спазват достатъчно стриктно и последователно. Освен това за по-малките предприятия (както в Европа, така и при търговските партньори) е по-трудно да отговорят на изискванията относно безопасността, което се дължи, наравно с други фактори, на липсата на задълбочени познания за правилата, на по-малкия брой персонал, ангажиран с въпросите на безопасността, на по-слабо ефективните системи за управление на качеството и по-ограничения контрол на доставчиците. Поради това ангажираността на търговците и вносителите от ЕС е от ключово значение за напредъка на програмата за безопасност на играчките и за провеждането на необходимите свързани с безопасността дейности на базово ниво.

Дейностите, които ще залегнат в подписваното утре доброволно споразумение, — сред които предоставянето на обучение на тези, които се нуждаят, и разработването на ясни насоки за безопасност — ще допринесат за повишаване на стандартите за безопасност при производството и по веригата за доставка и ще попречат на по-голям брой небезопасни играчки да достигнат до европейските потребители. Комисията ще продължи да си сътрудничи тясно с тези заинтересовани страни и да контролира дейностите на всички стопански субекти, за да се гарантира, че в ЕС се спазват възможно най-високите стандарти за безопасност. Страните, подписващи споразумението, се ангажират да задълбочат сътрудничеството си с Комисията в един многостранен контекст и да следват по-подробните препоръки, посочени в проведената от Комисията проучвателна мисия „Оценка на мерките за безопасност, предприети от бизнеса по веригата за доставка на играчки“ (вж. IP/08/879).

Доброволното споразумение за безопасност ще бъде подписано утре от:

  • Richard Durieu от името на EuroCommerce
  • Paul Skehan от името на European Retail Round Table
  • Patrick Politze от името на European Promotional Products Association
  • Helga Stübler от името на Toy Traders of Europe.

За повече информация, моля посетете следния адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/index_en.htm


Side Bar