Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/08/1994

Brussel, 17 december 2008

Concentraties: de Commissie keurt de voorgenomen concentratie tussen Campina en Friesland Foods onder voorwaarden goed

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de voorgenomen concentratie goedgekeurd tussen Campina en Friesland Foods, twee Nederlandse ondernemingen die actief zijn op een groot aantal markten voor zuivelproducten, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het diepgaand onderzoek dat de Commissie in juli 2008 instelde (zie IP/08/1182) heeft uitgewezen dat de concentratie in de vorm waarin zij oorspronkelijk werd aangemeld, tot mededingingsproblemen zou leiden op de markt voor de aankoop van rauwe melk, verse zuivelproducten en kaas in Nederland en op de markt voor houdbare zuiveldranken in Nederland, België en Duitsland. Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen hebben de fuserende partijen aangeboden, de activiteiten van Friesland Foods op het gebied van verse zuivelproducten evenals een deel van de kaasactiviteiten van Campina en twee merken houdbare zuiveldranken van Campina af te stoten. Verder boden zij corrigerende maatregelen aan om de toegang tot rauwe melk in Nederland te waarborgen. In het licht van deze toezeggingen is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen transactie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zal belemmeren.

Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes verklaarde: “We konden deze belangrijke concentratie in de Nederlandse zuivelsector goedkeuren omdat de partijen substantiële corrigerende maatregelen hebben aangeboden om deze markten concurrerend te houden en ervoor te zorgen dat de consumenten geen nadelige gevolgen van de concentratie ondervinden”.

Zowel Campina als Friesland Foods zijn zuivelcoöperaties die voornamelijk in Nederland en andere EU-lidstaten actief zijn. Hun activiteiten bestrijken een aantal markten in de productieketen voor zuivelproducten, van de aankoop en verwerking van rauwe melk tot de productie van een groot aantal zuivel- en niet-zuivelproducten.

Het marktonderzoek van de Commissie heeft aangetoond dat de concentratie in de oorspronkelijk aangemelde vorm de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt voor de aankoop van rauwe melk, verse basisproducten van zuivel, producten met toegevoegde waarde zoals yoghurt en kwark, verse gearomatiseerde zuiveldranken, verse pudding, pap en kaas alsook op de markt voor houdbare zuiveldranken in Nederland, België en Duitsland op significante wijze zou hebben belemmerd.

Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen hebben de fuserende partijen zich ertoe verbonden de activiteiten van Friesland Foods op het gebied van verse zuivelproducten af te stoten (waarbij bepaalde merken worden overgedragen/in licentie gegeven en een fabriek in Nijkerk wordt verkocht) en de in Bleskensgraaf gevestigde kaasfabriek van Campina van de hand te doen. Verder zegden zij toe twee merken houdbare zuiveldranken van Campina te zullen verkopen.

Daarnaast boden zij corrigerende maatregelen aan om de toegang tot rauwe melk te garanderen voor de door de partijen te verkopen bedrijven op het gebied van verse zuivelproducten en kaas, evenals voor hun concurrenten op de verse zuivel- en kaasmarkt in Nederland. Deze maatregelen omvatten drie elementen. Beide verkochte bedrijven zouden in een eerste fase, op basis van een overgangsovereenkomst, rauwe melk kunnen aankopen van de gefuseerde entiteit. Vervolgens zou een stichting worden opgericht (het Nederlands Melkfonds) om de afgestoten bedrijven en andere concurrenten toegang tot rauwe melk te garanderen voor een volume van maximaal 1,2 miljard kilo rauwe melk per jaar. Dit melkfonds zou blijven bestaan totdat de markt voor rauwe melk structureel wordt gewijzigd. De gefuseerde entiteit, FrieslandCampina, zou verder de uittredingsdrempels verlagen voor zuivelboeren die de nieuwe coöperatie wensen te verlaten. Deze derde maatregel beoogt onafhankelijk van FrieslandCampina een voorzieningsbron van Nederlandse rauwe melk te scheppen waardoor een structurele oplossing op lange termijn zou worden geboden.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de toezeggingen toereikend waren om haar aanvankelijke bezwaren weg te nemen. De beschikking van de Commissie geldt slechts indien deze toezeggingen volledig worden nagekomen.

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m100.html#m_5046


Side Bar