Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1968

V Bruselu, dne 15. prosince 2008

Evropské číslo tísňového volání 112 již funguje ve všech členských státech EU

Občané se nyní mohou v celé EU dovolat záchranným službám vytočením jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Linka 112 je dostupná již také z každého telefonu v Bulharsku, čímž se pokryla celá EU ještě včas před Vánoci, kdy se tisíce lidí v členských státech vydají na návštěvu k příbuzným, na lyže nebo za sluncem. Společné úsilí Evropské komise a členských států EU mající za cíl plné rozšíření linky 112, aby měli Evropané v celé EU stále při ruce záchranné číslo, bylo úspěšné.

„Kdekoli funkční linka 112 je pěkný dárek pro všechny Evropany, který navíc přichází v pravý čas: Mnoho občanů cestuje během svátků do jiných zemí EU. Nyní bude linka 112 důležitým společníkem na prázdninových cestách všude v EU,“ prohlásila Viviane Reding, komisařka EU pro telekomunikace. “Práce v členských státech ještě není hotova, ale prvního cíle jednotného čísla tísňového volání jsme dosáhli. Jsem velmi ráda, že se nám naše úsilí zprovoznit jednotné číslo tísňového volání ve všech členských státech vyplatilo. Svědčí to o tom, že „Evropa výsledků“ může občanům přinášet každodenní pomoc“.

Jednotné evropské číslo tísňového volání nyní pokrývá již celé území Bulharska poté, co Komise v říjnu 2007 zahájila řízení pro porušení práva (IP/07/1530). Od toho okamžiku vyvinuly bulharské orgány velké úsilí, aby vyrovnaly zpoždění a zavedly linky 112. Dne 18. září 2008 se Komise rozhodla věc předat Evropskému soudnímu dvoru, rozhodnutí však o tři měsíce odložila s cílem poskytnout Bulharsku příležitost dokončit svůj prováděcí plán (IP/08/1342). Komise v rámci misí odborníků ověřila, zda číslo tísňového volání na linku 112, jakož i lokalizace volajícího (jež záchranným službám umožňuje lokalizovat osoby používající linku 112), nyní pokrývá celé území Bulharska. Podle údajů vnitrostátních orgánů bude brzy zahájena bulharská informační kampaň o lince 112. To by mohlo mít za výsledek ukončení řízení pro porušení práva proti Bulharsku ze strany Komise na začátku roku 2009.

V září roku 2008 poskytla Komise rovněž Rumunsku dodatečnou tříměsíční lhůtu s cílem zajistit, aby lokalizace volajícího byla funkční tak, aby záchranné služby jbyly schopny lokalizovat osobu, který vytočila linku 112 ze svého mobilního telefonu (IP/08/1342). Koncem listopadu potvrdily rumunské orgány, že informace o lokalizaci volajícího jsou již záchranným službám k dispozici rovněž pro volání z mobilních telefonů. Tyto informace byly ověřeny odborníky Komise. Na jejich základě by mohla Komise ukončit řízení pro porušení práva proti Rumunsku na začátku roku 2009.

Souvislosti:

Evropské číslo tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991 jako doplněk k vnitrostátním tísňovým číslům s cílem snadněji zpřístupnit tísňová volání ve všech členských státech EU. Pravidla EU od roku 1998 požadují, aby členské státy zajistily bezplatné volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 mají telekomunikační operátoři za povinnost záchranným službám poskytovat informace o lokalizaci volajícího.

V roce 2006 zahájila Komise z podnětu komisařky EU pro telekomunikace Viviane Reding řízení pro porušení práva proti 14 členským státům ve věci neexistence informací o lokalizaci volajícího. Dále byla zahájena řízení proti Itálii ve věci vyřizování volání na linku 112 a proti dalším dvěma zemím ve věci nedostupnosti linky 112 (viz příloha).

V červnu 2008 Komise spustila internetové stránky (ec.europa.eu/112) věnované lince 112, kde lze nalézt informace ve všech úředních jazycích EU pro občany, kteří cestují v rámci EU (IP/08/836). Stále existuje prostor pro zlepšení, například v případě center linky 112, která by měla být schopna komunikovat ve více než jednom jazyku nebo mít k dispozici tlumočnické služby. 17 zemí EU oznámilo, že jsou schopny vyřizovat volání v jiných jazycích EU (IP/08/836).

Komise internetové stránky doplní o další informace ze všech členských zemí EU týkající se provozu linky 112 dne 11. února 2009, v Evropský den linky 112, který Komise pořádá spolu s Evropským parlamentem.

Příloha

Stav řízení pro porušení práva ve věci linky 112

(Situace ke dni 15. prosince 2008)

Členský stát
Dostupnost linky 112 z pevného a mobilního čísla
Poskytnutí informace o volajícím z pevného a mobilního čísla
Vyřizování hovorů a odpovědi
RakouskoBelgie

Řízení ukončeno v roce 2007

Bulharsko (*)
Řízení zahájeno v roce 2007
Neuvedeno
Neuvedeno
Kypr

Řízení ukončeno v roce 2006

Česká republikaNěmeckoDánskoEstonskoŠpanělskoFinskoFrancieŘecko

Řízení ukončeno v roce 2007

Maďarsko

Řízení ukončeno v roce 2007

Irsko

Řízení ukončeno v roce 2006

Itálie

Řízení zahájeno v roce 2006
Řízení zahájeno v roce 2008
Litva

Rozsudek ESD ze dne 11. září 2008 o porušení použitelného práva Společenství

Lucembursko

Řízení ukončeno v roce 2006

Lotyšsko

Řízení ukončeno v roce 2008

MaltaNizozemsko

Rozsudek ESD ze dne 9. října 2008 o porušení použitelného práva Společenství

Polsko
Řízení ukončeno v roce 2005
Řízení ukončeno v říjnu 2008

Portugalsko

Řízení ukončeno v roce 2007

Rumunsko (*)

Řízení zahájeno v roce 2007

ŠvédskoSlovinskoSlovensko

Rozsudek ESD ze dne 25. července 2008 o porušení použitelného práva Společenství

Spojené království
(*) Probíhá řízení u Evropského soudního dvora, závisí na plné dostupnosti linky 112. Mise odborníků Komise v říjnu a listopadu 2008 zjistila, že linka již plně dostupná je, což by mělo Komisi umožnit ukončit řízení na počátku roku 2009.

[ ]


Side Bar