Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1955

V Bruseli 12. decembra 2008

Európska komisia víta vstup Švajčiarska do schengenského priestoru

Od dnešného dňa sa rušia kontroly na pozemných hraniciach medzi Švajčiarskom a 24 štátmi, ktoré už sú členmi schengenského priestoru. Zároveň sa Švajčiarsko pripája k dublinskému systému, ktorý stanovuje kritéria na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl.

Predseda José Manuel Barroso vyhlásil: „Chcel by som zagratulovať Švajčiarsku, európskemu predsedníctvu, ako aj všetkým členským štátom k ich snahe o rozšírenie schengenského priestoru, ku ktorému od dnes patrí aj Švajčiarsko. Úprimne Švajčiarsku blahoželám. Schengenský priestor predstavuje víťazstvo nad prekážkami, ktoré bránia jednote, mieru a slobode v Európe, a vytvára podmienky pre väčšiu bezpečnosť. Švajčiarsko dnes opäť ukázalo svoj záväzok užšie spolupracovať s Európskou úniou pre dobro švajčiarskeho obyvateľstva.“

Podpredseda Jacques Barrot, komisár zodpovedný za slobodu, spravodlivosť a bezpečnosť vyhlásil: „Dnes sa skončila významná etapa vzťahov medzi Európskou úniou a Švajčiarskom. Som rád, že občania Únie, ako aj švajčiarski občania, môžu využívať výhody, ktoré im ponúka priestor bez hraníc, a ktorý dnes víta svojho 25. člena. Chcel by som zagratulovať Švajčiarsku k vynaloženému úsiliu. Takisto ma teší, že sa Švajčiarsko pripojilo k dublinskému systému: som si istý, že to prispeje k efektívnejšej ochrane žiadateľov o azyl v Európe.“

Po rozšírení schengenského priestoru o 9 nových členov (Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko), ku ktorému došlo 21. decembra minulého roku, dnes oslavuje svoje pristúpenie Švajčiarsko. Táto udalosť uľahčí rozvoj pohraničných regiónov, rozšíri turizmus a bude mať pozitívny vplyv na infraštruktúry. Cestovanie osôb v dobrej viere medzi členskými štátmi schengenského priestoru a Švajčiarskom bude rýchlejšie a jednoduchšie. Štátnym príslušníkom tretích krajín bude stačiť len jedno schengenské vízum, už nebudú potrebovať jednotlivé národné víza.

Predtým ako sa schválilo pripojenie Švajčiarska k schengenskému priestoru, musela sa zabezpečiť jeho účasť na schengenskom informačnom systéme, ktorý umožňuje výmenu informácií o hľadaných a nezvestných osobách a osobách, ktorým bol odmietnutý vstup, ako aj o stratenom a odcudzenom majetku. Ministri spravodlivosti a vnútorných vecí dospeli v novembri k záveru, že Švajčiarsko spĺňa kritériá stanovené v schengenskom acquis.

Komisia je presvedčená, že švajčiarske orgány robia všetko pre to, aby sa mohli kontroly na vzdušných hraniciach zrušiť v stanovenom termíne, t. j. v marci 2009.

Pokiaľ ide o hranicu medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, našlo sa pragmatické riešenie, a Komisia dúfa, že proces ratifikácie Protokolu o pridružení Lichtenštajnska sa skončí čím skôr. Lichtenštajnsko sa tak bude môcť stať členom schengenského priestoru (po posúdení) koncom roka 2009.

Švajčiarsko sa rovnako pripája aj k uplatňovaniu dublinského acquis. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že dňa 3. decembra Komisia predložila revíziu dublinského nariadenia a nariadenia Eurodac, cieľom ktorej je zlepšiť ochranu žiadateľov o azyl a zefektívniť dublinský systém: tento návrh je zosobnením vôle vytvoriť spoločný európsky azylový systém, ktorého hlavným znakom je vysoká úroveň ochrany žiadateľov o azyl a osôb, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu v Európskej únii, a ku ktorému sa odteraz pripája aj Švajčiarsko.

Viac informácií o činnostiach podpredsedu Barrota nájdete na webovej stránke:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar