Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1955

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την είσοδο της Ελβετίας στον χώρο του Σένγκεν

Από σήμερα αίρονται οι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα μεταξύ της Ελβετίας και των 24 χωρών που αποτελούν τον χώρο του Σένγκεν. Εν προκειμένω, η Ελβετία προσχωρεί επίσης και στο σύστημα του Δουβλίνου με το οποίο καθιερώνονται τα κριτήρια για τη χορήγηση σε κράτος μέλος της αρμοδιότητας να εξετάζει αιτήσεις ασύλου.

Ο Πρόεδρος, κ. José Manuel Barroso, δήλωσε: "Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην Ελβετία, στην ευρωπαϊκή προεδρία και σε όλα τα κράτη μέλη για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να διευρυνθεί από σήμερα η ζώνη Σένγκεν με τη συμμετοχή της Ελβετίας. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Ελβετία. Το Σένγκεν συνιστά νίκη ενάντια στα εμπόδια για την ένωση, την ειρήνη και την ελευθερία στην Ευρώπη με τη δημιουργία των προϋποθέσεων αυξημένης ασφάλειας. Σήμερα, για μια ακόμη φορά η Ελβετία καταδεικνύει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το καλό του λαού της."

Σε δικές του δηλώσεις, ο αντιπρόεδρος κ. Jacques Barrot, μέλος της Επιτροπής αρμόδιο για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, υπογράμμισε: "Σήμερα πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι πολίτες της Ελβετίας θα μπορούν να επωφεληθούν από τον χώρο χωρίς σύνορα που αποκτά σήμερα την 25η χώρα μέλος. Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην Ελβετία για τις επιτυχείς της προσπάθειες. Χαίρομαι επίσης και για την προσχώρησή της Ελβετίας στο σύστημα του Δουβλίνου – με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει, είμαι σίγουρος, στην αποτελεσματικότερη προστασία των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη."

Μετά τη διεύρυνση, στις 21 Δεκεμβρίου 2007, του χώρου του Σένγκεν με 9 νέα μέλη (Εσθονία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία), η Ελβετία γιορτάζει σήμερα τη δική της προσχώρηση. Η προσχώρηση αυτή θα διευκολύνει την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών, θα τονώσει τον τουρισμό και θα έχει θετική επίπτωση στις υποδομές. Για τους καλής πίστεως ταξιδιώτες οι μετακινήσεις μεταξύ των χωρών μελών του χώρου Σένγκεν και της Ελβετίας θα γίνουν ταχύτερες και πιο άνετες. Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών θα μπορούν να ταξιδεύουν εφοδιασμένοι με θεώρηση Σένγκεν και δεν θα έχουν πλέον ανάγκη των θεωρήσεων εισόδου των διαφόρων κρατών.

Προτού εγκριθεί η προσχώρησή της Ελβετίας διασφαλίστηκε η σύνδεση της με το σύστημα πληροφοριών του Σένγκεν που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταζητούμενα ή αγνοούμενα άτομα, με άτομα στα οποία απαγορεύεται η είσοδος, καθώς και σχετικά με απολεσθέντα και κλαπέντα αντικείμενα. Τον Νοέμβριο, οι υπουργοί δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η Ελβετία πληρούσε τα κριτήρια που έχει καθορίσει το κεκτημένο.

Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι οι ελβετικές αρχές θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να καταστεί δυνατή η άρση των ελέγχων στα εναέρια σύνορα μέχρι τον Μάρτιο 2009, όπως προβλέπεται.

Για τα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Λιχτενστάιν βρέθηκε μια ρεαλιστική λύση, και η Επιτροπή ελπίζει ότι οι διαδικασίες κύρωσης του πρωτοκόλλου για τη σύνδεση του Λιχτενστάιν θα ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό ώστε να μπορέσει και το Λιχτενστάιν να προσχωρήσει στον χώρο Σένγκεν στο τέλος του 2009, με την επιφύλαξη της σχετικής αξιολόγησης.

Η Ελβετία προσχώρησε επίσης στο κεκτημένο του Δουβλίνου. Πρέπει να σημειωθεί σχετικά ότι στις 3 Δεκεμβρίου η Επιτροπή υπέβαλε αναθεώρηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της Eurodac με σκοπό να ενισχυθεί η προστασία των αιτούντων άσυλο και να καταστεί αποδοτικότερο το σύστημα του Δουβλίνου. Η πρόταση αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο της βούλησης να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου, στο οποίο θα συνδεθεί πλέον και η Ελβετία και το οποίο θα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου κ. Barrot, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm


Side Bar