Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1955

V Bruselu dne 12. prosince 2008

Evropská komise vítá vstup Švýcarska do schengenského prostoru

Počínaje dnešním dnem budou zrušeny kontroly na pozemních hranicích mezi Švýcarskem a 24 zeměmi, které již do schengenského prostoru náleží. V souvislosti s tím se Švýcarsko připojuje k dublinskému systému, který stanoví kritéria pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Rád bych poblahopřál Švýcarsku, evropskému předsednictví a také všem členským státům k jejich úsilí, které vedlo k rozšíření schengenského prostoru na Švýcarsko, a to počínaje dnešním dnem. Švýcarsku upřímně blahopřeji. Schengenský prostor představuje vítězství nad překážkami, jež brání jednotě, míru a svobodě v Evropě, a přitom vytváří podmínky pro větší bezpečnost. Švýcarsko dnes a nikoli poprvé prokazuje svůj závazek užší spolupráce s Evropskou unií, která vede ku prospěchu švýcarských občanů.“

Místopředseda Komise Jacques Barrot, odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, prohlásil: „Dnes jsme završili významnou etapu týkající se vztahů mezi EU a Švýcarskem. Jsem velmi rád, že občané Unie a Švýcarska mohou využívat prostor bez hranic, který se dnes otvírá pro svého 25. člena. Švýcarsku bych chtěl poblahopřát k úsilí, které za tímto účelem vynaložilo. Vítám rovněž skutečnost, že se Švýcarsko připojilo k uplatňování dublinského systému: jsem si jistý, že to přispěje k účinnější ochraně žadatelů o azyl v Evropě.“

Poté, co byl schengenský prostor dne 21. prosince loňského ruku rozšířen o 9 nových členů (Estonsko, Českou republiku, Litvu, Maďarsko, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko), slaví dnes svoje přistoupení Švýcarsko. Bude tak usnadněn rozvoj příhraničních regionů, zintenzivnění cestovního ruchu a lze počítat s příznivým dopadem na infrastrukturu. Pro osoby cestující v dobré víře bude nyní cestování mezi státy, které jsou členy schengenského prostoru, a Švýcarskem rychlejší a jednodušší. Občanům třetích zemí postačí k cestě jedno schengenské vízum, a nebudou tedy již potřebovat samostatná víza do různých zemí.

Dříve než bylo rozhodnuto o členství Švýcarska v schengenském prostoru, muselo být zajištěno jeho zapojení do Schengenského informačního systému, který obsahuje informace o hledaných a pohřešovaných osobách, o osobách, jimž byl odepřen vstup, a o ztracených a odcizených předmětech. V listopadu pak ministři spravedlnosti a vnitra dospěli k závěru, že Švýcarsko splnilo kritéria schengenského acquis.

Komise je přesvědčena, že švýcarské orgány činí vše, co je nezbytné pro to, aby mohly být zrušeny kontroly na vzdušných hranicích, což je naplánováno na březen 2009.

Pragmatické řešení bylo nalezeno, co se týče hranice mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem, a Komise doufá, že postupy ratifikace protokolu o přidružení Lichtenštejnska budou dokončeny v co nejkratší době a Lichtenštejnsku tak umožní, aby se na konci roku 2009 připojilo k schengenskému prostoru (poté, co bude provedeno posouzení).

Švýcarsko se rovněž připojuje k uplatňování dublinského acquis. V tomto ohledu je důležité připomenout, že Komise předložila dne 3. prosince revizi nařízení Dublin a Eurodac, jejímž cílem je posílit ochranu žadatelů o azyl a zařídit, aby byl dublinský systém účinnější: tento návrh vyjadřuje vůli vytvořit společný evropský azylový systém, který by se vyznačoval vysokou úrovní ochrany žadatelů o azyl a osob spadajících v rámci Unie pod mezinárodní ochranu a ke kterému bude nyní Švýcarsko přidruženo.

Další informace o činnostech místopředsedy Barrota naleznete na jeho internetových stránkách
http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm


Side Bar