Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Brüsszel, 2008. december 10.

A Bizottság alacsonyabb és versenyképesebb európai élelmiszerárak biztosítását célzó javaslatokat terjesztett elő

Az Európai Bizottság az élelmiszer-ellátási lánc működésének javítását célzó közleményt fogadott el annak érdekében, hogy alacsonyabb árakat lehessen biztosítani a fogyasztók számára. Az év korábbi szakaszában jegyzett rekordszintekhez képest ugyan már jelentősen csökkentek az élelmiszerárak, ám azok az alapvető okok, amelyek középtávon a mezőgazdasági termékek árának emelkedését idézik elő – ideértve a szabályozási korlátozásokat, a verseny nem kielégítő szintjét és a spekulációt – továbbra sem szűntek meg, ezekkel tehát foglalkozni kell.

„A 2007 augusztusa és 2008 júliusa között mért teljes infláció megközelítőleg 1/3-a az élelmiszerárak inflációjának tudható be, amely különösen a szerény jövedelemmel rendelkező háztartásokat sújtotta. Jelen helyzetben, mikor a gazdasági fejlődés lassulóban van, alapvető fontosságú, hogy egyértelműen kifejezésre juttassuk elkötelezettségünket a piacok optimális működését akadályozó tényezők, merevségek felszámolása iránt. Ezáltal nemcsak versenyképesebb és torzítatlan árakat biztosíthatunk a fogyasztók számára, hanem megakadályozhatjuk a legkiszolgáltatottab polgáraink vásárlóerejének gyengülését, és előmozdíthatjuk a munkahelyteremtést is.” – hangsúlyozta Joaquin Almunia, az EU gazdasági és pénzügyi biztosa.

Az agrárpolitikának meghatározó szerepe van annak biztosításában, hogy a fogyasztók ésszerű árakon juthassanak élelmiszerhez. A közös agrárpolitika közelmúltbeli állapotfelmérésével összefüggésben végrehajtott változtatások lehetővé tették a mezőgazdasági termelők számára, hogy megfelelőbben reagáljanak a piaci jelzésekre. Reményeim szerint a WTO keretében folyó kereskedelmi tárgyalások dohai fordulóján sikerül kiegyensúlyozott megállapodásra jutni, és felszámolhatunk néhány, a nemzetközi élelmiszer-kereskedelmet akadályozó korlátozást." – nyilatkozta Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos.

A Bizottság ma közzétett közleménye különféle lehetőségeket vet fel az európai élelmiszer-ellátási lánc működésének javítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy tartósan versenyképes árakat lehessen biztosítani az európai háztartások számára. A közlemény az Európai Tanács júniusi ülése alkalmával megfogalmazott azon felkérés nyomán készült, hogy a Bizottság vizsgálja meg, hogy mi vezetett az élelmiszerek árának ugrásszerű növekedéséhez, illetve – még azt megelőzően – a nyersanyagok árának ennél is meredekebb emelkedéséhez.

A Bizottság a következőket javasolja:

  • Fokozni kell az élelmiszer-ellátási lánc versenyképességét annak érdekében, hogy ellenállóbbá váljon a világban jelentkező ársokkokkal szemben. Az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű szakértői csoport 2009 elején ajánlásokat fogalmaz meg e tekintetben.
  • Gondoskodni kell a verseny hatékony és következetes előmozdításáról uniós és nemzeti szinten, az Európai Versenyhatóságok Hálózatán keresztül, valamint törekedni kell a verseny szempontjából különösen káros gyakorlatok és korlátozások felszámolására.
  • Felül kell vizsgálni a potenciálisan korlátozó hatású, nemzeti és/vagy uniós szintű szabályozásokat. A piacra jutást korlátozó rendelkezéseket alaposan meg kell vizsgálni és adott esetben el kell törölni, szem előtt tartva ugyanakkor az érintett rendelkezések környezetvédelmi és szociális célkitűzéseit is. Erre a kiskereskedelmi piac felügyeleti gyakorlatával, valamint a szolgáltatásokról szóló irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésével összefüggésben kerül majd sor. Nemzeti szinten felül kell vizsgálni azokat a rendelkezéseket, amelyek az árak tekintetében korlátozzák a versenyképességet. Meg kell vizsgálni a kiskereskedők által későn teljesített kifizetéseket és a termelőktől egyes akciós ajánlatok esetében kért túl magas illetményeket. Az üzletek nyitvatartási idejére vonatkozó rendelkezéseket szintén nemzeti szintű konzultációra kell bocsátani.
  • A fogyasztók számára több lehetőséget kell biztosítani az árak összehasonlítására. Létre kell hozni egy állandó európai árfelügyeleti rendszert.
  • A Bizottság az árupiacok szabályozóival együttműködve tanulmányozni fogja azt a kérdést, hogy hogyan akadályozhatók meg a piacokon a túlzott áringadozások, amelyek sem a termelők, sem a fogyasztók számára nem előnyösek.

Fokozni kell a globális élelmiszer-kereslet és –kínálat közötti egyensúly helyreállítására, az agrárkutatások ösztönzésére és a nemzetközi piacok megnyitására irányuló erőfeszítéseket.

Noha az árutőzsdei árak jelentősen visszaestek, egyes strukturális tényezők – mint például a globális kereslet növekedése – középtávon várhatóan magas szinten tartják az árakat.

Az árak 2006 óta tartó emelkedése együtt járt a kapcsolódó származtatott eszközökbe való befektetések fellendülésével. A befektetett pénzeszközöknek a jövőbeli piacokról való hirtelen kivonása, amelynek a közelmúltban tanúi lehettünk, egy spekulációs lufi kupukkanásának a jele lehet. De ezzel még nem oszlottak el az ingadozásokkal kapcsolatos aggodalmak.

Az élelmiszer-ellátási lánc működésében a verseny és a szabályozás szintjével összefüggésben jelentkező problémák szerepe szintén nem elhanyagolható.

Az élelmiszerárak tagállamtól függően nagyon különbözően reagáltak a változásokra, ami azt mutatja, hogy az uniós piac még mindig nagyon tagolt. A piaci konszolidáció nagyobb fokú hatékonysághoz és alacsonyabb árakhoz fog vezetni. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne idézze elő a versenyfeltételek helyi szintű, a fogyasztók és a vállalkozások kárára történő romlását.

Úgy tűnik tehát, hogy bőven van még mit tenni az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításáért annak érdekében, hogy a gazdasági ágazatok integrációja és konszolidációja az élelmiszeripari termékek magasabb fokú versenyképességével, alacsonyabb áraival és nagyobb választékával járjon együtt.

A nyitott kereskedelem politikájának a WTO keretében folyó kereskedelmi tárgyalások dohai fordulójának lezárásán keresztül történő előmozdítása valamennyi félnek előnyére válna, ideértve a magasabb árak által leginkább sújtott fejlődő országokat is. A közös agrárpolitika állapotfelmérésével összefüggő intézkedések jóváhagyásán keresztül az EU egyfelől nagyban hozzásegítette a mezőgazdasági termelőket ahhoz, hogy megfelelőbben tudjanak reagálni a piaci jelzésekre és jobban ki tudják aknázni a kínálkozó új lehetőségeket, másfelől korszerű biztonsági hálót hozott létre valódi piaci válsághelyzetek esetére.

Előzmények

Az Európai Tanács júniusi csúcstalálkozóján a Bizottság felkérést kapott arra, hogy kísérje szorosabb figyelemmel a mezőgazdasági nyersanyagok és az élelmiszerek árait érintő fejleményeket, elemezze a spekulációnak a mezőgazdasági nyersanyagok árára gyakorolt hatását, és vizsgálja meg az élelmiszer-ellátási lánc működését.

A közlemény teljes szövege elérhető az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar