Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1931

Brüssel, 10. detsember 2008

Komisjon pakub välja võimalusi toiduainete odavamate ja konkurentsivõimelisemate hindade kujundamiseks Euroopas

Euroopa Komisjon leppis kokku teatises, mille eesmärk on parandada toiduainete tarneahela toimimist, et alandada tarbijahindu. Toiduainete hinnad on aasta alguse rekordtasemega võrreldes oluliselt langenud, kuid algpõhjused (sh õiguslikud piirangud, puudulik konkurents ja spekuleerimine), mille tõttu tõusevad põllumajandustoorme hinnad keskpikas perspektiivis, ei ole kadunud ning need tuleb kõrvaldada.

„Toiduainete hindade inflatsioon põhjustas ajavahemikul augustist 2007 juulini 2008 koguinflatsioonist ligi kolmandiku, mõjutades eelkõige madala sissetulekuga majapidamisi. Praeguse majanduslanguse olukorras on oluline saata selge signaal, et meil on tõsine kavatsus kõrvaldada turu jäikus ja muud tegurid, mis takistavad turu optimaalset toimimist. See tagaks konkurentsivõimelisemad ja moonutamata hinnad, aitaks suurendada hinnatõusude suhtes kõige tundlikumate tarbijate ostujõudu ning aitaks luua töökohti,” sõnas majandus- ja rahaküsimuste volinik Joaquin Almunia.

Põllumajanduspoliitikal on oluline osa selle tagamisel, et toiduained jõuavad tarbijateni mõistliku hinnaga. Ühise põllumajanduspoliitika hiljutises läbivaatamises tehtud muudatused on võimaldanud põllumajandustootjatel turusignaalidele paremini vastata. Loodan, et tasakaalustatud kokkuleppele jõudmisega maailmakaubanduse läbirääkimiste Doha voorus saame nüüd eemaldada mõned toiduainete rahvusvahelise kaubanduse piirangud,” lausus põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel.

Täna esitatud teatises on pakutud välja võimalusi toiduainete tarneahela toimimise parandamiseks Euroopas, et tagada Euroopa majapidamistele püsivalt konkurentsivõimelised hinnad. Teatis on koostatud vastusena Euroopa Ülemkogu juuni kohtumisel esitatud ülesandele uurida, mis põhjustab toiduainete järsku hinnatõusu, samal ajal kui toormehinnad tõusevad veelgi järsemalt.

Komisjon teeb järgmised ettepanekud:

  • edendada toiduainete tarneahela konkurentsivõimet, et tõhustada selle vastupanuvõimet hinnašokkidele. Põllumajandus- ja toiduainetööstuse konkurentsivõimega tegelev kõrgetasemeline töörühm esitab soovitused 2009. aasta algul;
  • tagada Euroopa konkurentsivõrgustiku kaudu konkurentsieeskirjade jõuline ja asjakohane jõustamine ELi ja riikide tasandil ning suunata tähelepanu tegevusviisidele ja piirangutele, mis on eriti kahjulikud;
  • vaadata riikide või ELi tasandil läbi võimalikud piiravad õigusaktid. Õigusakte, millega piiratakse turule sisenemist, tuleb kontrollida ning vajaduse korral tühistada, pidades samas silmas nende keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid eesmärke. Seda tehakse jaeturu kontrollimise ning teenuste direktiivi ülevõtmise kontekstis. Õigusaktid, mis piiravad võimalusi konkureerida hindadega, tuleb läbi vaadata riikide tasandil. Läbi tuleb vaadata jaemüüjate maksete hilinemine ja ülemäärased tasud, mida nõutakse tootjatelt sooduspakkumiste eest. Ka tuleks riiklikul tasandil pidada konsultatsioone kaupluste lahtiolekuaegu käsitlevate õigusaktide üle;
  • tarbijatel peavad olema paremad võimalused hindade võrdlemiseks. Kehtestatakse toiduainehindade pidev kontroll Euroopa tasandil;
  • komisjon uurib koos toormeturgude reguleerijatega, kuidas takistada sellist ülemäärast kõikumist turgudel, millest ei saa kasu ei tootjad ega ka tarbijad.

Tuleks tugevdada jõupingutusi, et uuesti tasakaalustada toiduainete ülemaailmset nõudlust ja pakkumist, soodustada põllumajanduslikku teadustööd ning avada rahvusvahelised turud.

Kuigi toormehinnad on järsult langenud, on tõenäoline, et keskpikas perspektiivis hoiavad hindu üleval struktuursed tegurid, nagu ülemaailmse nõudluse suurenemine.

Hindade tõusuga üheaegselt suurenes järsult tuletisinstrumentidesse tehtavate investeeringute voog. Hiljutine järsult suurenenud investeeringute väljavõtmine põllumajanduse toormefutuuriturgudelt võib olla märgiks lõhkevast spekulatiivsest mullist. Kuid samuti tekitab endiselt muret hinnakõikumine.

Olulise tähtsusega on olnud ka toiduainete tarneahela toimimise probleemid, mis on seotud konkurentsivõime ja reguleerimisega.

Toiduainete hinnad liikmesriikides on reageerinud muutustele väga erinevalt, mis on märk sellest, et ELi turg on endiselt killustatud. Tänu turu konsolideerimisele paraneb efektiivsus ja alanevad hinnad. Samas ei tohi see halvendada konkurentsitingimusi kohalikul tasandil tarbijate ja ettevõtjate kahjuks.

Toiduainete tarneahela toimimist on võimalik oluliselt suurendada, et sektorite integratsiooni ja konsolideerimisega kaasneks suurem konkurentsivõime ning madalamad hinnad, aga ka suurem toiduainete valik.

Avatud kaubanduse poliitika edendamine WTO kaubandusläbirääkimiste Doha vooru lõpuleviimise kaudu tooks kasu meile kõigile, kaasaarvatud arenguriikidele, keda kõrged hinnad mõjutavad kõige rohkem. Leppides kokku ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamises, on Euroopa Liit astunud otsustavaid samme, et aidata põllumajandustootjatel paremini reageerida turusignaalidele ja kasutada ära uusi võimalusi, ning tagada tänapäevane turvavõrgustik tõeliste turukriiside jaoks.

Taustteave

Juuni kohtumisel palus Euroopa Ülemkogu komisjonil jälgida põhjalikumalt põllumajandustoorme ja toiduainete hindade arenguid, analüüsida spekuleerimise mõju põllumajandustoorme hindadele ning uurida toiduainete tarneahela toimimist.

Teatise tervikteksti saab järgmistelt isikutelt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13524_en.htm.


Side Bar