Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Bruselj, 10. decembra 2008

Komisija je izdala smernice za mobilno televizijo na mobilnih telefonih Evropejcev

Evropska komisija je danes sprejela odločilni ukrep za pospeševanje konkurenčnih storitev mobilne televizije v EU. Objavila je niz smernic za izdajo dovoljenj ponudnikom mobilne televizije, da bi pospešila širitev te storitve v Evropi. Prihodki mobilne televizije po vsem svetu naj bi leta 2013 presegli 7,8 milijarde EUR. Komercialne storitve, ki so se v nekaterih evropskih državah začele izvajati pred poletjem 2008, kažejo, da se povpraševanje potrošnikov povečuje: samo na Nizozemskem se je v začetku jeseni že 10 000 uporabnikov naročilo na te storitve. Da bodo operaterji lahko začeli tržiti storitve mobilne televizije, so potrebna dovoljenja držav članic. Te smernice skupaj z vključitvijo standarda DVB-H na seznam uradnih standardov EU marca 2008 (IP/08/451) poudarjajo trdno zavezanost Komisije, da bo spodbujala hitro širitev novih storitev za evropske uporabnike.

„Uspešni začetki trženja mobilne televizije v Avstriji, Italiji, na Finskem in Nizozemskem dokazujejo, da so učinkoviti postopki izdaje dovoljenj ključni dejavnik za hiter razvoj mobilne televizije. V Avstriji je mobilno televizijo v prvih tednih njenega delovanja začelo uporabljati 5 000 državljanov. S predvideno rastjo prodaje v božičnem času bi moralo imeti še veliko več Evropejcev priložnost, da med potjo gledajo televizijo," je povedala komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding. „Zato želimo dati državam članicam navodila, kako naj panogi omogočijo, da čim hitreje in preprosteje uvede te inovativne storitve. Zagovarjamo pristop sodelovanja med vsemi udeleženimi akterji, vključno z izdajatelji televizijskih programov, mobilnimi operaterji in operaterji televizijskih platform, ter nasprotujemo strogim predpisom ali težavnim postopkom izdaje dovoljenj za uvedbo mobilne televizije v Evropi.“

Komisija je v tesnem sodelovanju z državami članicami in panogo opredelila glavna načela, ki jih morajo upoštevati zakonodajalci in vlade držav članic pri izdaji dovoljenj operaterjem za zagotavljanje storitev mobilne televizije. Komisija je ta načela danes objavila v novem sporočilu, ki bo državam članicam pomagalo, da bodo čim prej uresničile mobilno televizijo, ki bo pomenila uspeh za operaterje in potrošnike.

Do zdaj je le malo držav članic, kot so Avstrija, Finska, Francija in Nemčija, sprejelo zakonodajo v zvezi z novimi storitvami mobilne televizije. Cilj smernic Komisije je ohraniti zagon za mobilno televizijo na ravni EU, da se oblikuje skladno in spodbudno zakonodajno okolje za uspeh in sprejem te nove storitve (IP/07/1118). V smernicah se poudarja, da je preprost, pregleden in nediskriminatoren postopek za dodelitev dovoljenj bistvenega pomena za uspešen pristop k odpravljanju zaostankov. Pogoj za dodelitev mora biti tudi zagotavljanje kakovosti storitev za uporabnike, vključno s prenosom v stavbah in kakovostjo prenosa. Poleg tega smernice priporočajo, da je treba frekvence, ki so na voljo za mobilno televizijo, odvzeti, če se storitev ni začela opravljati v primernem času.

Zakonodajalcem se tudi svetuje, da dovolijo dostop do postopka za dodelitev dovoljenj vsem predstavnikom panoge in zagotovijo pogoje, ki bodo spodbudili sodelovanje med telekomunikacijskimi operaterji (ki zagotavljajo storitve) in izdajatelji televizijskih programov (ki zagotavljajo vsebino), panoga pa naj zagotovi sodelovanje ponudnikov storitev mobilne televizije na osnovi DVB-H v vsaki državi. Ena možnost za to je izbor tehnologij, ki niso zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki brez dodatnih priključkov in ne glede na to, katero napravo uporabljajo za dostop do vsebin mobilne televizije.

Ohlapnejša ureditev in jasna pravila za dodeljevanje pravic bodo sektorju omogočili pravno varnost, ki jo potrebuje za hiter začetek izvajanja storitev mobilne televizije. Komisija bo pozorno spremljala razvoj in ne bo dopustila, da bi kakršne koli pretirane zahteve upočasnile napredek v Evropi. Prav tako bo še naprej spodbujala izmenjavo informacij, izkušenj in najboljše prakse med nacionalnimi organi in drugimi interesnimi skupinami. Poleg tega se bo s preklopom z analogne na digitalno televizijo in reformo telekomunikacijskih pravil (IP/08/1661) poenostavil dostop do novega spektra, ki se lahko uporablja za zagotavljanje storitev mobilne televizije.

Ozadje

Julija 2007 je Komisija predlagala strategijo za podporo mobilne televizije v Evropi (glej IP/07/1118, MEMO/07/298). Ta predlog je vključeval uporabo odprtega standarda DVB-H, ki ga je razvila evropska industrija s podporo raziskovalnih sredstev EU, kot skupnega standarda za prizemno mobilno televizijo v celotni Evropi. Marca 2008 je Komisija odobrila vključitev DVB-H na seznam uradnih standardov EU (IP/08/451). Komercialne storitve na podlagi DVB-H se čedalje bolj sprejemajo in izvajajo v drugih delih sveta, na primer v Maroku, Indoneziji, Rusiji in Singapurju. Poleg tega naj bi se čezmejne storitve mobilne televizije z uporabo satelita in standarda DVB-SH v Evropi in po svetu začele izvajati že leta 2009.

Sporočilo Komisije o mobilni televiziji je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar