Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Bruxelles, 10 decembrie 2008

Comisia publică orientări pentru a aduce televiziunea mobilă pe ecranele telefoanelor mobile ale cetățenilor europeni

Comisia Europeană a făcut astăzi un pas decisiv către promovarea serviciilor competitive de televiziune mobilă în UE. Ea a publicat o serie de orientări privind autorizarea televiziunii mobile, pentru a accelera introducerea acestui serviciu în întreaga Europă. Conform estimărilor, veniturile obținute din serviciile de televiziune mobilă în întreaga lume vor depăși 7,8 miliarde de euro în 2013. Serviciile comerciale lansate înainte de vara acestui an în unele țări europene arată o creștere continuă a cererii consumatorilor: numai în Țările de Jos, 10 000 de utilizatori erau deja abonați la acest serviciu la începutul toamnei. Înainte de lansarea comercială a serviciului de către operatori, este necesară autorizarea acestuia de către statele membre. Pe lângă adăugarea standardului DVB-H la lista comunitară de standarde oficiale în martie 2008 (IP/08/451), aceste orientări reflectă angajamentul ferm al Comisiei în favoarea promovării rapide a noilor servicii pentru consumatorii europeni.

„Succesul lansării comerciale a televiziunii mobile în Austria, Italia, Finlanda și Țările de Jos a demonstrat că existența unor proceduri eficiente de autorizare constituie un factor esențial pentru introducerea rapidă a acestui serviciu. În Austria, 5 000 de cetățeni utilizau deja televiziunea mobilă în primele săptămâni de la lansare. În condițiile creșterii previzibile a vânzărilor în perioada Crăciunului, mult mai mulți europeni vor avea posibilitatea de a urmări programele de televiziune atunci când se deplasează”, a declarat comisarul european pentru telecomunicații, Viviane Reding. „De aceea, dorim să oferim statelor membre o serie de orientări pentru ca aceste servicii inovatoare să fie introduse de către operatorii din sector cât mai curând posibil și fără dificultăți. Susținem cooperarea tuturor actorilor implicați, inclusiv a radiodifuzorilor, a operatorilor de telefonie mobilă și a operatorilor platformelor și ne opunem reglementării excesive și procedurilor de autorizare greoaie pentru introducerea televiziunii mobile in Europa”.

În strânsă cooperare cu statele membre și cu întreprinderile din sector, Comisia a identificat principiile fundamentale pe care trebuie să le respecte autoritățile de reglementare și guvernele statelor membre pentru autorizarea operatorilor în vederea furnizării de servicii de televiziune mobilă. Comisia a publicat astăzi aceste principii sub forma unei noi comunicări care va ajuta statele membre să se asigure că televiziunea mobilă devine în cel mai scurt timp o realitate și un succes pentru operatori și consumatori.

Până în acest moment, doar câteva state membre, printre care Austria, Finlanda, Franța și Germania, au adoptat reglementări privind serviciile de televiziune mobilă. Orientările Comisiei au obiectivul de a menține interesul de care se bucură televiziunea mobilă la nivelul UE, pentru a crea un cadru de reglementare coerent și favorabil introducerii și adoptării acestui nou serviciu (IP/07/1118).

Ele subliniază importanța esențială a unei proceduri directe, transparente și nediscriminatorii de autorizare pentru evitarea întârzierilor și reușita procesului. Calitatea serviciului furnizat clienților, inclusiv calitatea recepției în interior și a transmisiei, ar trebui să se numere printre condițiile de autorizare. Orientările recomandă, în plus, ca frecvențele care sunt puse la dispoziție pentru televiziunea mobilă să fie retrase dacă serviciul nu începe să fie furnizat într-un interval de timp rezonabil. De asemenea, se recomandă autorităților de reglementare să lase procesul de autorizare deschis tuturor actorilor din sector și să creeze condiții propice pentru încurajarea cooperării între operatorii de telecomunicații (furnizorii serviciului) și radiodifuzori (furnizorii conținutului). Nu în ultimul rând, întreprinderile din sector sunt invitate să se asigure că serviciile de televiziune mobilă bazate pe standardul DVB-H din fiecare țară UE sunt compatibile. O posibilă soluție o reprezintă alegerea unor tehnologii nebrevetate, pe care toți consumatorii să le poată utiliza fără module de extensie suplimentare (plug-ins) și indiferent de dispozitivul utilizat, pentru a avea acces la conținutul televiziunii mobile.

Un cadru de reglementare flexibil și un regim clar de autorizare vor oferi întreprinderilor din sector siguranța juridică de care au nevoie pentru a-și lansa rapid serviciile de televiziune mobilă. Comisia va urmări îndeaproape progresele înregistrate și nu va permite întârzierea apariției acestora în Europa din cauza unor cerințe nerezonabile. Ea va promova în continuare schimbul de informații, experiență și bune practici între autoritățile naționale și alte părți interesate. Mai mult, procesul de tranziție de la televiziunea analogică la cea digitală și reforma sectorului telecomunicațiilor (IP/08/1661) vor facilita accesul la un nou spectru de frecvențe, care pot fi utilizate pentru furnizarea de servicii de televiziune mobilă.

Context

În iulie 2007, Comisia a propus o strategie de promovare a televiziunii mobile în întreaga Europă (IP/07/1118, MEMO/07/298). Aceasta includea utilizarea standardului deschis DVB-H, dezvoltat de industria europeană, cu sprijinul fondurilor europene de cercetare, ca standard comun pentru televiziunea mobilă terestră în Europa. În martie 2008, Comisia a aprobat adăugarea standardului DVB-H pe lista europeană a standardelor oficiale (IP/08/451). Serviciile comerciale bazate pe standardul DVB-H sunt adoptate și implementate din ce în ce mai frecvent în alte părți ale lumii, de exemplu în Maroc, Indonezia, Rusia sau Singapore. În plus, se preconizează că serviciile transfrontaliere de televiziune mobilă prin satelit, bazate pe standardul DVB-SH, vor deveni o realitate deja în 2009, atât în Europa, cât și în restul lumii.

Comunicarea Comisiei privind televiziunea mobilă este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar