Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Briuselis, 2008 m. gruodžio 10 d.

Komisija skelbia gaires, kad europiečių mobiliuosiuose telefonuose imtų veikti judriojo ryšio televizija

Šiandien Europos Komisija ryžtingai ėmėsi skatinti Europos Sąjungoje teikti konkurencingas judriojo ryšio televizijos paslaugas. Ji paskelbė leidimų teikti judriojo ryšio televizijos paslaugas išdavimo gaires, kad šios paslaugos Europoje kuo greičiau įsigalėtų. 2013 m. pasaulyje už judriojo ryšio televizijos paslaugas numatoma gauti daugiau kaip 7,8 mlrd. EUR pajamų. Iki 2008 m. vasaros keliose Europos valstybėse pradėjus teikti tokias komercines paslaugas, paaiškėjo, kad vartotojų poreikiai didėja: rudens pradžioje vien Nyderlanduose šią paslaugą jau buvo užsisakę 10 000 vartotojų. Komercinę veiklą operatoriai gali pradėti tik gavę valstybių narių leidimą teikti judriojo ryšio televizijos paslaugas. Kartu su 2008 m. kovą į Europos Sąjungos oficialiųjų standartų sąrašą įtrauktu DVB-H (skaitmeninio vaizdo transliavimo į delninius galinius įrenginius) standartu (IP/08/451) šios gairės rodo, kad Komisija tvirtai įsipareigojusi populiarinti Europos vartotojams teikiamas naujas paslaugas.

Sėkminga judriojo ryšio televizijos operatorių komercinės veiklos pradžia Austrijoje, Italijoje, Suomijoje ir Nyderlanduose įrodė, kad veiksminga leidimų išdavimo procedūra yra pagrindinis veiksnys, lemiantis spartų judriojo ryšio televizijos įsitvirtinimą. Pradėjus teikti judriojo ryšio televizijos paslaugas Austrijoje, pirmąsias savaites jomis naudojosi 5 000 piliečių. Numatoma, kad Kalėdų laikotarpiu šių paslaugų bus parduodama daugiau, tad gerokai daugiau europiečių turėtų turėti galimybę žiūrėti televiziją keliaudami, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Sąjungos Komisijos narė Viviane Reding. – Todėl norime valstybėms narėms pateikti gaires, kaip pasiekti, kad naujoviškos šio sektoriaus paslaugos būtų pradėtos teikti kuo greičiau ir sklandžiau. Palaikome visų susijusių subjektų, įskaitant transliuotojus, judriojo ryšio operatorius ir šių paslaugų platformų operatorius, bendradarbiavimą ir prieštaraujame griežtam reguliavimui ar painioms leidimų Europoje teikti judriojo ryšio televizijos paslaugas išdavimo procedūroms.

Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir šio sektoriaus bendrovėmis, Komisija nustatė pagrindinius principus, kurių valstybės narės turėtų laikytis operatoriams išduodamos leidimus teikti judriojo ryšio televizijos paslaugas. Šiandien Komisija paskelbė šiuos principus naujame komunikate, kuris valstybėms narėms padės judriojo ryšio televiziją kuo greičiau paversti tikrove ir užtikrins, kad ji būtų naudinga ir operatoriams, ir vartotojams.

Kol kas tik kelios valstybės narės (Austrija, Suomija, Prancūzija ir Vokietija) priėmė naująsias judriojo ryšio televizijos paslaugas reglamentuojančius teisės aktus. Komisijos gairėmis siekiama išlaikyti spartų judriojo ryšio televizijos diegimą Europos Sąjungos mastu ir taip sukurti nuoseklias bei palankias reguliavimo sąlygas, kurios šiai naujai paslaugai padėtų išpopuliarėti ir įsigalėti (IP/07/1118).

Gairėse teigiama, kad aiškios, skaidrios ir nediskriminacinės leidimų išdavimo procedūros atveria kelius į sėkmę ir padeda išvengti gaišaties. Viena iš leidimo išdavimo sąlygų turėtų būti vartotojams teikiamos paslaugos kokybė, įskaitant ryšį uždarose patalpose ir transliavimo kokybę. Be to, gairėse rekomenduojama atšaukti judriojo ryšio televizijai paskirtus dažnius, jei paslaugos nepradedama teikti per priimtiną laiką. Jose reguliavimo institucijoms taip pat patariama užtikrinti, kad prašyti leidimų galėtų visi šio sektoriaus subjektai, ir sudaryti tokias sąlygas, kurios skatintų telekomunikacijų operatorius (paslaugos teikėjus) ir transliuotojus (turinio teikėjus) bendradarbiauti. Galiausiai šiose gairėse bendrovės raginamos užtikrinti, kad DVB-H grindžiamos judriojo ryšio televizijos paslaugos būtų suderinamos visose Europos Sąjungos šalyse. Tai galima pasiekti pasirinkus nepatentuotas technologijas, kuriomis visi vartotojai galėtų naudotis be kitų papildinių ir matyti judriojo ryšio televizijos programas, kad ir kokiu prietaisu naudotųsi.

Nuosaikus reguliavimas ir aiški leidimų išdavimo tvarka bendrovėms užtikrins teisinį tikrumą, būtiną norint sparčiai įgyvendinti judriojo ryšio televizijos paslaugų pasiūlymus. Komisija atidžiai stebės padarytą pažangą ir neleis reikšti nepagrįstų reikalavimų, dėl kurių pažanga Europoje būtų vilkinama. Komisija toliau skatins nacionalinės valdžios institucijas ir suinteresuotąsias šalis keistis informacija, patyrimu ir gerąja patirtimi. Be to, analoginę televiziją pakeitus skaitmenine ir įvykdžius telekomunikacijų reformą (IP/08/1661) bus lengviau pereiti prie naujo dažnių spektro, kuris gali būti naudojamas judriojo ryšio televizijos paslaugoms teikti.

Bendroji informacija

2007 m. liepą Komisija pasiūlė judriojo ryšio televizijos populiarinimo Europoje strategiją (IP/07/1118, MEMO/07/298). Joje aptariamos galimybės DVB-H atvirąjį standartą, kurį parengė Europos bendrovės, remiamos iš Europos mokslinių tyrimų fondų, visoje Europoje naudoti kaip bendrą antžeminės judriojo ryšio televizijos standartą. 2008 m. kovą Komisija pritarė, kad DVB-H standartas būtų įtrauktas į Europos Sąjungos oficialiųjų standartų sąrašą (IP/08/451). Vis daugiau DVB-H standartu grindžiamų komercinių paslaugų imama diegti ir teikti kituose pasaulio kraštuose, pavyzdžiui, Maroke, Indonezijoje, Rusijoje ar Singapūre. Be to, jau nuo 2009 m. Europoje ir pasaulyje tikriausiai bus pradėtos teikti palydovinės ir DVB-SH standartu grindžiamos tarpvalstybinės judriojo ryšio televizijos paslaugos.

Komisijos komunikatą dėl judriojo ryšio televizijos galima rasti :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm.


Side Bar