Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

V Bruselu dne 10. prosince 2008

Komise vydává pokyny, které Evropanům umožní sledovat televizi na mobilních telefonech

Evropská komise dnes učinila rozhodující krok pro podporu konkurenceschopných služeb v oblasti mobilní televize v Evropské unii. Zveřejnila pokyny, které umožní rychlejší zavádění nových služeb mobilní televize po celé Evropě. Očekává se, že v roce 2013 přesáhnou celosvětové příjmy v oblasti mobilní televize 7,8 miliardy EUR. Komerční služby, jejichž poskytování bylo v některých evropských zemích zahájeno do léta 2008, ukazují, že roste poptávka spotřebitelů: jen v Nizozemsku si službu počátkem podzimu předplatilo 10 000 uživatelů. Členské státy musí jakékoli komerční služby v oblasti mobilní televize nejprve schválit, teprve poté je operátoři mohou začít nabízet. Pokyny Komise spolu s doplněním normy DVB-H na seznam oficiálních norem EU v březnu 2008 (IP/08/451) zdůrazňují pevné odhodlání Komise zpřístupnit nové služby evropským zákazníkům.

„Úspěšné komerční zavedení mobilní televize v Rakousku, Itálii, Finsku a Nizozemsku prokázalo, že účinné schvalovací postupy jsou pro rychlé zavedení mobilní televize rozhodujícím faktorem. V Rakousku používalo mobilní televizi celkem 5 000 osob již několik týdnů po jejím zavedení. S očekávaným nárůstem prodejů během vánočního období by mělo mít možnost sledovat mobilní televizi mnohem více Evropanů,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro telekomunikace. „Proto chceme členským státům poskytnout pokyny, jak danému odvětví umožnit co možná nejrychlejší a nejhladší zavedení těchto inovativních služeb. Pokud jde o zavádění mobilní televize v Evropě, jsme pro kooperativní přístup všech zúčastněných stran – vysílacích společností, mobilních operátorů a provozovatelů platforem – a jsme proti těžkopádným předpisům a složitým schvalovacím postupům.“

Komise v úzké spolupráci se členskými státy a s odvětvím určila hlavní zásady, kterých by se měli držet regulátoři a vlády členských států při povolování služeb mobilní televize operátorům. Tyto zásady, jež dnes Komise zveřejnila ve svém novém sdělení, pomohou členským státům realizovat mobilní televizi co nejdříve, aby byla úspěchem pro operátory i zákazníky.

Právní předpisy pro nové služby v oblasti mobilní televize dosud přijalo pouze několik málo členských států, například Rakousko, Finsko, Francie a Německo. Pokyny Komise se snaží o to, aby si na evropské úrovni zachovala problematika mobilní televize svoji dynamiku, a vznikl tak soudržný a příznivý právní rámec vhodný pro zavedení a rozvíjení této nové služby (IP/07/1118). Podle pokynů je klíčovým faktorem pro úspěšné a rychlé zavedení přímý, průhledný a nediskriminační postup při udělování licencí. Mezi podmínky udělení licence by měla patřit také kvalita služby zákazníkům včetně přenosu uvnitř budov a kvality přenosu. Pokyny dále doporučují, aby byly frekvence uvolněné pro mobilní televizi odebrány, pokud služba nebude zahájena v přiměřené lhůtě.

Regulátorům zároveň radí otevřít proces schvalování všem aktérům daného odvětví a vytvořit podmínky, které podpoří spolupráci mezi telekomunikačními operátory (poskytování služby) a vysílacími společnostmi (poskytování obsahu). Pokyny vyzývají toto odvětví k tomu, aby služby mobilní televize založené na DVB-H mezi jednotlivými zeměmi EU spolupracovaly. Jedním z možných způsobů, jak toho dosáhnout, je volba nechráněných technologií, jež by mohli pro přístup k mobilní televizi používat všichni spotřebitelé bez ohledu na jimi používaný model, aniž by potřebovali zvláštní výměnné karty.

Zdrženlivá právní úprava a jasné režimy udělování licencí poskytnou mobilním televizím právní jistotu, jež je pro její urychlené zavedení nutná. Komise bude pokroky pozorně sledovat a nedopustí neopodstatněné pokusy o zpomalení pokroku v Evropě. Komise bude nadále podporovat výměnu informací, zkušeností a osvědčených metod mezi vnitrostátními orgány a ostatními zúčastněnými stranami. Přechod televizního vysílání od analogového na digitální a reforma telekomunikací (IP/08/1661) usnadní přístup k novým frekvencím, které lze použít pro služby mobilních televizí.

Souvislosti

V červenci 2007 navrhla Komise strategii pro podporu mobilní televize v celé Evropě (IP/07/1118, MEMO/07/298). Ta zahrnovala používání otevřené normy DVB-H, kterou vyvinul evropský průmysl s podporou finančních prostředků EU určených na výzkum, jako společnou normu pro pozemní mobilní televizi v Evropě. V březnu 2008 schválila Komise zařazení DVB-H na seznam oficiálních norem EU (IP/08/451). Komerční služby založené na DVB-H se postupně začínají schvalovat a zavádět i v jiných částech světa, například v Maroku, Indonésii, Rusku nebo v Singapuru. Navíc budou zřejmě již od roku 2009 existovat v Evropě a na celém světě přeshraniční služby mobilních televizí využívajících satelit a normu DVB-SH.

Sdělení Komise o mobilní televizi lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar