Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1923

Брюксел, 10 декември 2008 г.

Комисията публикува насоки за приемането на мобилна телевизия на мобилните телефони на европейците

Европейската комисия направи днес решаваща стъпка към насърчаване на конкурентните услуги, свързани с мобилната телевизия в ЕС. С цел да ускори предлагането на услугата в Европа, Комисията публикува набор от насоки за разрешителните процедури в областта на мобилната телевизия. Очаква се в световен мащаб приходите от мобилната телевизия да надхвърлят 7,8 млн. евро до 2013 г. Търговските услуги, стартирани в някои европейски страни преди лятото на 2008, показват нарастващо търсене от страна на потребителите. Само в Нидерландия 10 000 потребители вече са се записали за услугите, които ще започнат да се предлагат в началото на есента. Преди операторите да пуснат на пазара услугите за мобилна телевизия, те трябва да получат разрешение от държавите-членки. След като през март 2008 г. (IP/08/451) Комисията включи стандарта DVB-H към списъка на ЕС с официални стандарти, с тези насоки тя подчертава твърдия си ангажимент за насърчаване на предлагането на нови услуги на европейските потребители.

Успешното пускане на мобилната телевизия на пазара в Австрия, Италия, Финландия и Нидерландия доказва, че ефективните разрешителни процедури са от ключово значение за бързото разпространяване на мобилната телевизия. В Австрия 5 000 граждани ползваха мобилна телевизия само през първите седмици от пускането й на пазара. С прогнозираното увеличаване на продажбите през Коледния период, много повече европейци трябва да имат възможността да гледат телевизия, докато са в движение“, заяви Вивиан Рединг, Комисар по далекосъобщенията и медиите в ЕС. „Поради тази причина ние искаме да дадем на държавите-членки насоки как да позволят на сектора да развие тези иновационни услуги, колкото се може по-бързо и безболезнено. Ние се обявяваме за сътрудничество между всички заинтересовани страни, включително разпространителите, мобилните оператори и операторите на платформи, и сме против утежнено законодателство и тромави разрешителни процедури за въвеждането на мобилна телевизия в Европа.

В тясно сътрудничество с държавите-членки и със сектора на далекосъобщенията, Комисията определи основните принципи, които регулаторите и правителствата в държавите-членки трябва да следват при издаване на разрешително на операторите да предоставят услуги, свързани с мобилната телевизия. Днес Комисията публикува тези принципи под формата на ново съобщение, което ще помогне на държавите-членки бързо да превърнат мобилната телевизия в действителност и успех за операторите и потребителите.

Досега само няколко държави-членки като Австрия, Финландия, Франция и Германия са приели законодателство в областта на новите услуги, свързани с мобилната телевизия. Целта на приетите от Комисията насоките е да поддържа жив интереса на равнище ЕС към мобилната телевизия, за да се създаде последователна и благотворна регулаторна среда за стартирането и разпространението на тази нова услуга (IP/07/1118). В насоките се посочва, че конкретна, прозрачна и недискриминационна процедура за предоставянето на лицензи е ключа към успешен подход, с който да се избягнат забавяния. Качеството на предлаганите на клиентите услуги, включително покритието във вътрешността на сгради и качеството на предаването следва да бъдат част от условията за възлагане. Освен това в насоките се препоръчва предоставените за излъчване на мобилна телевизия честоти да бъдат отнемани, ако услугата не започне да се предлага в разумен период от време. На регулаторите се препоръчва да поддържат процеса за издаване на разрешения открит за всички участници в сектора и да създадат условия за насърчаване на конкуренцията между далекосъобщителните оператори (предлагащи услугата) и телевизионните разпространители (осигуряващи съдържанието). Участниците в сектора на телекомуникациите са призовани също така да работят заедно във всички страни от ЕС за функционирането на услугите, свързани с мобилна телевизия по стандарта „DVB-H. Един начин за постигане на тази цел е да се изберат общи технологии без собственост върху тях, които могат да бъдат използвани от всички потребители, без необходимостта от допълнителни свързващи модули и независимо от устройството, което използват, за да гледат мобилна телевизия.

Регулаторни и лицензионни режими, които са леки и ясни за прилагане, ще дадат на сектора правната сигурност, необходима за бързото стартиране на предложенията за мобилна телевизия. Комисията ще следи отблизо постигнатия напредък и няма да позволи необосновани искания за забавяне на прогреса в Европа. Комисията ще продължи да насърчава обмена на информация, опит и най-добри практики между националните органи и другите заинтересовани страни. Нещо повече, процесът на преминаване от аналогова към цифрова телевизия и реформата на далекосъобщенията (IP/08/1661) ще улеснят достъпа до нов спектър, който може да бъде използван за предоставянето на услуги, свързани с мобилната телевизия.

Обща информация

През юли 2007 г. Комисията предложи стратегия за насърчаване на мобилната телевизия в Европа (виж IP/07/1118, MEMO/07/298). Тя включваше използването на отворения стандарт „DVB-H“ – разработен от европейската промишленост с подкрепата на европейски изследователски фондове – като общ стандарт за наземна мобилна телевизия в Европа. През март 2008 г. Комисията одобри включването на стандарта „DVB-H“ в списъка на ЕС с официални стандарти (IP/08/451). Търговски услуги, използващи стандарта „DVB-H“, все повече се налагат и прилагат в други части на света, като например Мароко, Индонезия, Русия или Сингапур. Освен това, трансграничните услуги на мобилна телевизия, използващи спътник, и стандартът DVB-H, се очаква да стартират в Европа и в целия свят не по-късно от 2009 г.

Съобщението на Комисията за мобилната телевизия е на разположение на следната страница:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/index_en.htm


Side Bar