Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

IP/08/1904

Bryssel, den 8 december 2008

Europeiska kulturhuvudstäder 2014: första urvalet görs vid möten i Sverige och Lettland

De jurygrupper som ska bedöma kandidaterna till titeln ”Europeisk kulturhuvudstad 2014” kommer att sammanträda från och med den 8 december i Sverige och därefter i Lettland för att göra ett första urval av städer i dessa båda medlemsländer. De städer som går vidare ska sedan lämna in en fullständig ansökan under sommaren 2009. Under hösten samma år görs sedan det slutgiltiga valet av de två städer, en i Sverige och en i Lettland, som blir kulturhuvudstäder 2014.

– Det stora intresset för titeln i Sverige och Lettland gläder mig. De europeiska kulturhuvudstäderna utgör ett av EU:s mest synliga, genomslagskraftiga och välrenommerade kulturarrangemang. Det medför en enorm utvecklingspotential på lokal nivå. Eftersom vi gör ett första urval som garanterar en hög standard kan vi vara säkra på att de europeiska kulturhuvudstäderna blir framgångsrika, säger Ján Figel, EU-kommissionär för utbildning, kultur och ungdom.

Enligt beslutet om inrättande av de europeiska kulturhuvudstäderna[1] är Sverige och Lettland de medlemsstater som ska vara värdar för arrangemanget under 2014. I var och en av de två medlemsstaterna kommer den jury som ansvarar för det första urvalet att sammankallas, med början den 9 december.

Dessa möten kommer att hållas den 8–9 december i Stockholm, respektive den 15–16 december i Riga.

Fyra svenska städer tävlar, nämligen Uppsala, Gävle, Umeå och Lund.

Även i Lettland är det fyra städer som tävlar – Riga, Cesis, Jurmala och Liepaja.

2014 års titel är den andra som utdelas enligt det nya förfarande som infördes 2006. Detta innebär att valet görs i två etapper. Först görs ett urval som resulterar i ett mindre antal kandidatstäder. Det slutgiltiga valet görs nio månader senare. De två städer som väljs ut kommer att utses formellt av EU:s ministerråd under våren 2010.

Kandidatstädernas ansökningar utvärderas av en internationell jury som består av tretton medlemmar. Sex av dessa utses av den berörda medlemsstaten och de sju övriga av EU:s institutioner. Medlemmarna kommer att utvärdera ansökningarna enligt de kriterier som fastställts i det tidigare nämnda beslutet.

Följande jurymedlemmar har utsetts av EU:s institutioner.

  • Europeiska kommissionen har utsett Sir Robert Scott och Manfred Gaulhofer. Sir Robert Scott ledde Liverpools kandidatur till kulturhuvudstadstiteln 2008. Han har stora kunskaper inom kulturområdet, särskilt teater, och är nu internationell ambassadör för Liverpool Culture Company. Manfred Gaulhofer var generaldirektör för Graz 2003 och har lett ett stort antal europeiska projekt.
  • Rådet har utsett Mary McCarthy och Mary Michailidou. Mary McCarthy var biträdande direktör för Cork 2005. Hon arbetar nu med ett av Europas största projekt för stadsförnyelse på Dublin Docklands Development Authority. Mary Michailidou har varit generaldirektör för kulturutveckling på det grekiska kulturministeriet, samt suttit i styrelsen för flera grekiska museer och kulturstiftelser.
  • Europaparlamentet har utsett Gottfried Wagner, direktör för Europeiska kulturstiftelsen vars mål är att främja kulturellt samarbete i Europa och Danuta Glondys som är direktör för Villa Decius-föreningen och som har ett stort antal uppdrag inom internationell kultur.
  • Regionkommittén har utsett Jyrki Myllyvirta, ordförande för utskottet för kultur och utbildning i regionkommittén samt lokalpolitiker i Finland.

I år är Liverpool och Stavanger europeiska kulturhuvudstäder. Därefter tas titeln över av Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen) för 2009 och Essen (Tyskland), Pécs (Ungern) och Istanbul (Turkiet) för 2010.

Mer information:

http://ec.europa.eu/culture/eac/ecocs/cap_fr.html


[1] Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006


Side Bar