Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

IP/08/1902

Брюксел, 8 декември 2008 година

Комисар Кунева стартира онлайн програми за обучение на потребителите в България и Румъния

Днес Комисарят по въпросите на потребителите Меглена Кунева ще обяви в София европейска интернет програма, чиято цел е да запознае възрастните и децата с основните им права на потребители. Например купили сте си нова Hi-Fi аудио система и когато я донесете в къщи, тя не работи както трябва; поръчали сте си книги по интернет, но така и не ги получавате; изпращат ви фактура за абсурдно висока телефонна сметка; запазили сте си пакет за почивка в чужбина през лятото, но нищо не е така, както е рекламирано в брошурата. Какво може да направите? Как може да разрешите тези потребителски проблеми? Образователната онлайн програма за обучение на потребителите ("DOLCETA" www.dolceta.eu), създадена от ЕС, цели да предостави отговор на някои от тези важни въпроси. Тя заявява ясно – в рамките на три нива, от начинаещи до по-напреднали, с какви потребителски права разполагате по най-различни въпроси, като се започне от договори за продажби и гаранции, до разрешаване на спорове и уреждането на кредитен заем. Програмите са предназначени за ползване от обучаващи и преподаватели на възрастни, както и в училищата за 15-18 годишни ученици, за такива в началните училища, както и за обучение или справочно средство от организации за защита на потребителите, правителствени агенции, от неправителствени организации или обществени образователни програми. Средствата за онлайн образование на потребителите вече съществуват на другите официални европейски езици, днес те стават достъпни и в България и Румъния.

Комисарят по въпросите на потребителите Меглена Кунева заявява: "Правата на потребителите в Европейския съюз са едни от най-добре защитените, но хората твърде често не знаят своите права или не са наясно как да ги защитават. Всеки потребител трябва да знае какви права има и когато отива да върне някаква стока, трябва да знае какво да прави, ако не получи онова, което е било заявено в рекламата, къде да се оплаче, ако сметката му изглежда завишена, къде да получи помощ, ако трябва да бъде разрешен някакъв спор. Това е практична информация и обучение, което помага на хората да се възползват от правата си и да получат качеството и услугите, които заслужават – онлайн или по магазините".

Развитие на онлайн програмата за обучение на потребителите "DOLCETA"

Онлайн програмите на ЕС за обучение на потребителите са предназначени да помогнат на хората на най-различна възраст да научат повече за правата си на потребители. Те са достъпни на всички официални езици на ЕС и са адаптирани от национални експерти в съотвествие със съответното национално законодателство и култура.

Понастоящем онлайн програмите обхващат четири модула: Основни права на потребителите (Договор за продажба, Обозначаване на цените, Продажба от разстояние, Реклама, Уреждане на спорове); Финансови услуги (Управление на семейния бюджет, Потребителски кредит, Ипотечни кредити, Управление на банкова сметка, Спестяване и Инвестиции); Безопасност на стоките и услугите и специален модул, предназначен за преподавателя с педагогически материали (Въведение в обучението на потребителя, Отговорни потребители, Здраве и безопасност на потребителя).

Онлайн модулите осигуряват основна, лесна за проследяване информация относно широк обхват от права на потребителите, подкрепена с практически примери от ежедневието, специфични въпроси и отговори и тест, с помощта на който да проверите своите познания.

Например знаете ли че:

  • Договори за продажба: Какви правила защитават вас, потребителя, когато сключвате договор за продажба? До каква степен търговецът трябва да се съобразява с тези правила? Какви са договорните задължения на двете страни?
  • Гаранции: Два месеца след купуването на нова кола разбирате, че двигателят издава странен шум; имате нов телефон и откривате, че редовно не чувате сигнала "Свободно", когато вдигнете слушалката; купили сте си временно ползване на собственост (timeshare) и пристигате в определеното време само за да откриете, че мястото вече е заето. Какви са правата на потребителите в подобни ситуации? Какви гаранции ви предоставя търговеца, който ви е продал тези стоки или услуги?
  • За какво да внимавате, когато подписвате договор за продажба: Искате да си купите автомобил. Избрали сте модела, цвета, различното допълнително оборудване и дилъра, от когото желаете да го закупите. След продължително обсъждане с търговеца, вие успявате да се договорите за всичко. Той ви дава да подпишете поръчка за закупуване. На какво специално трябва да обърнете внимание, докато я четете?
  • Доставка: Искате да закупите гардероб, който е изложен на витрината, но нямате превозно средство, за да го отнесете в дома си; вашата пералня машина се нуждае от поправка и вие очаквате техника, който ви е предложил оферта. Във всички тези случаи вие очаквате доставката на продукт или услуга, уговорена в договора. Какви са вашите права?
  • Прекратяване на договор: На теория, когато се съгласите да подпишете договор с търговец за определен продукт или услуга, вие сте обвързани от този договор. Но има някои изключения от това правило. Кога можете да прекратите даден договор?
  • Отправяне на оплакване: Какво можете да направите, ако даден търговец откаже да приеме оплакването ви или да признае съществуването на проблем? Да отправите оплакване? Да, но кога, как и на кого?

За да проверите доколко имате познания по тези въпроси или да научите още повече за тях, вижте: http://www.dolceta.eu

Образователната онлайн програма за обучение на потребителите DOLCETA e част от много по-обширна кампания на Европейската комисия да улесни потребителската информираност и обучение, с помощта на което да повиши познанията на потребителите относно правата им. Други важни инициативи на ЕС включват наскоро стартираната Магистърска програма на ЕС по потребителските въпроси, Европейски дневник за училищата и ръководство за преподавателите.


Side Bar