Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Bryssel den 9 december 2008

EU antar ett nytt program för ett säkrare Internet: 55 miljoner euro ska göra Internet säkrare för barn

Den 1 januari får EU ett nytt program för ett säkrare Internet. Europaparlamentet röstade den 23 oktober med stor majoritet för det nya Safer Internet-programmet (IP/08/1571), och i dag antogs programmet av ministerrådet. Det nya programmet omfattar perioden 2009–2013 och föreslogs av EU-kommissionen den 28 februari 2008 (IP/08/310). Syftet är att skydda barn i den alltmer sofistikerade Internetvärlden så att de på ett säkert sätt kan använda webbtjänster som sociala nätverk, bloggar och snabbmeddelanden. Redan nu används Internet av 75 % av alla barn och ungdomar mellan 6 och 17 år, och 50 % av 10-åringarna har mobiltelefon. En ny Eurobarometer som publiceras i dag visar att 60 % av föräldrarna i Europa oroar sig för att deras barn kan bli utsatta för nätgromning (när en vuxen blir vän med ett barn i avsikt att begå sexuella övergrepp), och 54 % befarar att deras barn kan bli mobbade på webbplatser eller via mobilmeddelanden. Det nya programmet ska motverka gromning och mobbning genom mer avancerade och säkrare onlineprogram och mobilteknik. Under perioden 2009–2013 kommer EU att satsa 55 miljoner euro på ett säkrare Internet.

”Dagens barn kommer tidigt in i Internet- och mobilvärlden och blir ofta mycket teknikkunniga nätsurfande tonåringar. Eftersom tekniken hjälper dem i studierna och gör det möjligt att skapa kontakter på nya sätt, tar de till sig tekniken snabbare än sina föräldrar. Vi måste se till att de kan upptäcka och hantera potentiella risker när de använder nättjänster eller mobiltjänster”, säger Viviane Reding som är EU-kommissionär för informationssamhället och medierna. ”Jag är glad att parlamentet och rådet så snabbt har antagit kommissionens förslag och gett oss möjlighet att reagera på föräldrarnas genuina oro och se till att Europa blir en säker plats för barnen att utforska den nya tekniken.”

Programmet Safer Internet för perioden 2009–2013 antogs i dag av ministerrådet och bygger vidare på framgångarna inom det föregående programmet som omfattade perioden 2005–2008.

Det nya programmet kommer att medfinansiera projekt med följande syften:

  • Öka allmänhetens medvetenhet: möjliggöra för barn och ungdomar, deras föräldrar och lärare att göra ansvarsfulla val på Internet genom att ge råd om försiktighetsåtgärder.
  • Ge allmänheten ett nät av kontaktpunkter, som kan nås antingen via en webbplats eller ett telefonnummer, för att rapportera olagligt innehåll och skadligt beteende, särskilt i fråga om material som visar sexuella övergrepp på barn, gromning och mobbning på nätet.
  • Främja självreglering på detta område och engagera barnen i att skapa en säkrare onlinemiljö.
  • Upprätta en kunskapsbas om nya trender i användningen av onlineteknik och deras konsekvenser för barns liv genom att sammanföra teknisk, psykologisk och sociologisk expertis på EU-nivå.

Budgeten på 55 miljoner euro för det nya programmet kommer att fördelas enligt följande: 48 % ska användas för att öka allmänhetens medvetenhet, 34 % för att bekämpa olagligt innehåll och skadligt beteende på nätet, 10 % för att främja en säkrare onlinemiljö och 8 % för att upprätta en kunskapsbas.

Enligt en ny Eurobarometer-undersökning som utförts i alla EU-medlemsstater används Internet redan av 75 % av alla barn och ungdomar mellan 6 och 17 år, och andelen fortsätter att öka. Hälften av de föräldrar som själva inte använder Internet sade att deras barn hade tillgång till nätet.

Minst hälften av föräldrarna uppgav att de pratar med sina barn om deras nätvanor. Dessutom vidtar de försiktighetsåtgärder som att inte låta sina barn lämna ut personuppgifter på nätet (92 %) eller tala med främlingar (83 %).

59 % av föräldrarna uppgav att de använder program för filtrering eller övervakning. Föräldrar som inte använder Internetfilter säger att de litar på sina barn (64 %) eller inte vet hur de ska få tillgång till eller använda sådana program (14 %). Den SIP Bench-studie om Internetfilter som nyligen offentliggjorts av kommissionen visar att dessa program generellt sett har förbättrats under de senaste tre åren och att de har blivit lättare att installera.

Mer information om nya programmet Safer Internet 2009–2013 finns i IP/08/310, MEMO/08/322 och IP/08/1571

Mer information om det nuvarande programmet Safer Internet 2005–2008 finns i IP/06/1512 och IP/08/207

Den nya Eurobarometer-undersökningen ”Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective” finns på

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Om sociala nätverk:

MEMO/08/587

Mer information:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Annex

Eurobarometer survey "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective"

Children's internet use

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Mobile phone use

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Parents' concerns

about online risks

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Strategies for supervising children's use of the internet

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar