Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

V Bruseli, 9. decembra 2008

EÚ prijíma nový program „Bezpečnejší internet“: 55 miliónov EUR na bezpečnejší internet pre deti

Od 1. januára 2009 bude mať EÚ nový program „Bezpečnejší internet“. V nadväznosti na veľmi pozitívne hlasovanie, v rámci ktorého Európsky parlament dňa 23. októbra vyjadril svoju podporu novému programu „Bezpečnejší internet“ (IP/08/1571), Rada ministrov dnes prijala nový program. Nový program „Bezpečnejší internet“, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2009 – 2013, navrhla Európska komisia 28. februára 2008 (IP/08/310) s cieľom ochrániť deti v čoraz zložitejšom svete internetu a umožniť im bezpečne využívať webové služby, ako napr. vytváranie spoločenských sietí, blogovanie a okamžité zasielanie správ. Zatiaľ čo 75 % detí (vo veku od 6 do 17 rokov) používa internet a 50 % detí vo veku 10 rokov vlastní mobilný telefón, z dnes uverejnených výsledkov prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 60 % rodičov v Európe sa obáva toho, že by sa ich deti mohli stať obeťami tzv. on-line groomingu (keď sa dospelá osoba snaží spriateliť s dieťaťom s cieľom sexuálne ho zneužiť) a 54 % si myslí, že ich deti by sa mohli stať obeťami on-line šikanovania (obťažovanie na webových stránkach alebo prostredníctvom mobilných správ). Nový program „Bezpečnejší internet“ bojuje proti groomingu a šikanovaniu tým, že vytvára zložitejší a bezpečnejší on-line softvér a mobilné technológie. V období rokov 2009 – 2013 EÚ vynaloží 55 miliónov EUR na vytvorenie bezpečnejšieho internetu.

„Deti sa v súčasnosti dostávajú do sveta internetu a mobilných technológií veľmi skoro a často sa z nich stávajú technologicky úplne zdatní tínedžeri surfujúci po internete. Keďže tieto technológie im pomáhajú pri štúdiu a ponúkajú im nové vzrušujúce spôsoby nadväzovania spoločenských vzťahov, často ich ovládajú skôr ako ich rodičia. Musíme zabezpečiť, aby dokázali rozpoznať možné riziká a riešiť ich vždy, keď využívajú on-line alebo mobilné služby“ uviedla komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Reding. „Som rada, že Parlament a Rada súhlasili s návrhom Komisie tak rýchlo, čím nám umožnili reagovať na veľmi prirodzené obavy rodičov a zároveň vytvoriť pre deti v Európe bezpečnejšie prostredie na skúmanie nových technológií.“

Program „Bezpečnejší internet“ na obdobie rokov 2009 – 2013, ktorý dnes prijala Rada ministrov, nadväzuje na úspechy svojho predchodcu z obdobia rokov 2005 – 2008.

V rámci navrhovaného nového programu sa budú spolufinancovať projekty zamerané na:

  • zvýšenie povedomia verejnosti: umožniť mladým ľuďom, ich rodičom a učiteľom zodpovedne sa rozhodovať on-line, a to na základe poskytnutých odporúčaní v oblasti možných bezpečnostných opatrení,
  • zabezpečenie siete kontaktných miest pre verejnosť, ktoré by boli dostupné on-line alebo telefonicky a na ktorých by bolo možné oznámiť nezákonný a škodlivý obsah a správanie, predovšetkým pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí, grooming a virtuálne šikanovanie,
  • posilnenie samoregulačných iniciatív v tejto oblasti a zapojenie detí do tvorby bezpečnejšieho on-line prostredia,
  • zhromaždenie technologických, psychologických a sociologických odborných vedomostí na úrovni EÚ a vytvorenie tak vedomostnej základne o nových trendoch v oblasti používania on-line technológií a ich vplyvoch na životy detí.

Rozpočet vo výške 55 miliónov EUR, ktorý je vyčlenený na nový program „Bezpečnejší internet“, bude rozdelený takto: 48 % prostriedkov by sa malo použiť na zvýšenie povedomia verejnosti, 34 % na boj proti nezákonnému obsahu a škodlivému správaniu on-line, 10 % na podporu bezpečnejšieho on-line prostredia a 8 % na vytvorenie vedomostnej základne.

Z výsledkov nového prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil vo všetkých členských štátoch EÚ, vyplýva, že 75 % detí vo veku od 6 do 17 rokov už používa internet – trend, ktorý má rastúcu tendenciu. Polovica rodičov, ktorí sami internet nepoužívajú, uviedli, že ich dieťa má on-line prístup.

Minimálne polovica rodičov uviedla, že sa so svojimi deťmi rozpráva o ich činnostiach na internete. Okrem toho prijali bezpečnostné opatrenia, napríklad to, že nedovolili svojim deťom uverejňovať osobné informácie on-line (92 %), alebo rozprávať sa s ľuďmi, ktorých nepoznajú (83 %).

59 % rodičov priznalo, že používajú filtračný alebo monitorovací softvér. Rodičia, ktorí filtračné nástroje nepoužívajú, uviedli, že svojim deťom dôverujú (64 %), alebo nevedia, ako tieto nástroje získať alebo používať (14 %). Zo štúdie SIP Bench o filtračných nástrojoch, ktorú nedávno uverejnila Komisia, vyplýva, že nástroje sa počas posledných troch rokov celkovo zlepšili a ich inštalovanie sa zjednodušilo.

Pre podrobnejšie informácie o novom programe „Bezpečnejší internet“ 2009 – 2013 pozri: IP/08/310, MEMO/08/322IP/08/1571

Pre podrobnejšie informácie o súčasnom programe „Bezpečnejší internet“ 2005 – 2008, pozri: IP/06/1512IP/08/207

Nový prieskum Eurobarometra „Bezpečnejšie používanie internetu pre deti v EÚ – z pohľadu rodičov“ sa nachádza na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

O vytváraní spoločenských sietí:

MEMO/08/587

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Príloha

Prieskum Eurobarometra „Bezpečnejšie používanie internetu pre deti v EÚ – z pohľadu rodičov“

Používanie internetu deťmi

[ ]

Používanie mobilných telefónov

[ ]

Obavy rodičov

týkajúce sa on-line rizík

[ ]

[ ]

Stratégie dohľadu nad používaním internetu deťmi

[ ]


Side Bar