Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Bruksela, dnia 9 grudnia 2008 r.

UE przyjmuje nowy program „Bezpieczny Internet”: 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

Od dnia 1 stycznia 2009 r. UE będzie miała nowy program „Bezpieczny Internet”. Dzięki niezwykle pozytywnemu głosowaniu w dniu 23 października, w trakcie którego Parlament Europejski poparł nowy program „Bezpieczny Internet” (IP/08/1571), w dniu dzisiejszym został on przyjęty przez Radę Ministrów. Nowy program „Bezpieczny Internet”, obejmujący lata 2009-2013, Komisja Europejska zaproponowała w dniu 28 lutego 2008 r. (IP/08/310), aby chronić dzieci w coraz bardziej wyrafinowanym wirtualnym świecie i umożliwić im bezpieczne korzystanie z usług internetowych, takich jak nawiązywanie znajomości, pisanie blogów i korzystanie z komunikatorów. O ile 75% dzieci (w wieku od 6 do 17 lat) korzysta już z sieci, a 50% dziesięciolatków ma telefon komórkowy, najnowsze badanie Eurobarometru, opublikowane w dniu dzisiejszym, pokazuje, że 60% rodziców europejskich dzieci martwi się, że ich pociecha może stać się ofiarą uwodziciela internetowego (chodzi o przypadki, gdy dorosły zaprzyjaźnia się z dzieckiem, aby następnie wykorzystać je seksualnie), a 54% z nich obawia się, że ich dzieci mogą być szykanowane w sieci (zastraszane na stronach internetowych lub wiadomościami SMS-owymi). Nowy program „Bezpieczny Internet” zwalczać będzie zjawisko uwodzenia i szykanowania dzięki bardziej wyrafinowanym i pewniejszym technologiom komórkowym i oprogramowaniu internetowemu. W latach 2009-2013 r. UE przeznaczy 55 mln euro na zabezpieczenie Internetu.

„Obecnie dzieci wkraczają w świat technologii internetowych i komórkowych bardzo wcześnie i często stają się młodymi ekspertami nowoczesnych technologii, swobodnie surfującymi w sieci. Ponieważ technologie te pomagają im w nauce i stanowią znakomity sposób poznawania innych, często korzystają z nich łatwiej i swobodniej niż rodzice. Musimy mieć pewność, że dzieci korzystające z usług internetowych i komórkowych potrafią rozpoznać czyhające na nich zagrożenia i radzić sobie z nimi” powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Jestem zadowolona, że Parlament Europejski i Rada tak szybko przyjęły wniosek Komisji, co pozwoli nam rozwiać naturalne obawy rodziców i uczynić Europę bezpiecznym miejscem dla dzieci w procesie odkrywania przez nie nowych technologii."

Program „Bezpieczny Internet” na lata 2009-2013 został przyjęty w dniu dzisiejszym przez Radę Ministrów i czerpie z poprzedzającego go programu, który obejmował lata 2005-2008.

Z proponowanego nowego programu współfinansowane będą projekty mające na celu:

  • podniesienie świadomości w społeczeństwie: umożliwienie młodym ludziom, ich rodzicom i nauczycielom dokonywania odpowiedzialnych wyborów;
  • udostępnienie społeczeństwu sieci punktów informacyjnych, dostępnych za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, gdzie można będzie zgłaszać nielegalne i szkodliwe treści i zachowania, w szczególności w zakresie seksualnego wykorzystywania dzieci, uwodzenia i szykanowania w Internecie;
  • promowanie inicjatyw samoregulacyjnych w tej dziedzinie i angażowanie dzieci w tworzenie bezpiecznego środowiska w Internecie;
  • ustanowienie bazy wiedzy odnoszącej się do nowych trendów w zakresie korzystania z technologii internetowych i ich wpływu na życie dzieci poprzez zebranie na poziomie europejskim doświadczeń z dziedziny techniki, psychologii i socjologii.

Budżet wynoszący 55 mln euro dla nowego programu Bezpieczny Internet” zostanie podzielony w następujący sposób: 48% należy przeznaczyć na podniesienie świadomości społeczeństwa, 34% na walkę z nielegalnymi treściami i z niebezpiecznymi zachowaniami w sieci, 10% na promowanie bezpiecznego środowiska internetowego oraz 8% na ustanowienie bazy wiedzy.

Z najnowszego badania Eurobarometru, przeprowadzonego we wszystkich państwach członkowskich UE, wynika, że 75% dzieci w wieku od 6 do 17 lat korzysta już z Internetu, a zjawisko to ma tendencję wzrostową. Połowa rodziców, którzy sami nie korzystali z Internetu, stwierdza, że ich dzieci mają dostęp do sieci.

Przynajmniej połowa rodziców twierdzi, że rozmawia ze swoimi dziećmi o korzystaniu z Internetu. Ponadto podejmują oni środki zapobiegawcze, takie jak zabranianie dzieciom ujawniania danych osobowych w sieci (92%) lub rozmawiania z osobami, których nie znają (83%).

59% rodziców deklaruje, że stosują filtry lub oprogramowanie monitorujące. Rodzice, którzy nie korzystają z tego typu narzędzi, twierdzą, iż ufają swoim dzieciom (64%) lub nie wiedzą jak zdobyć te narzędzia lub jak je obsługiwać (14%). Analiza SIP Bench dotycząca filtrów, ostatnio opublikowana przez Komisję, pokazuje, że zasadniczo narzędzia te uległy poprawie w ciągu ostatnich trzech lat i ich instalacja stała się łatwiejsza.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat nowego programu „Bezpieczny Internet” na lata 2009-2013, zobacz IP/08/310, MEMO/08/322 i IP/08/1571

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat obecnego programu „Bezpieczny Internet” na lata 2005-2008, zobacz IP/06/1512 i IP/08/207

Najnowsze badanie Eurobarometru „W kierunku bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w UE - punkt widzenia rodziców" dostępne jest na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Na temat zawierania znajomości w sieci:

MEMO/08/587

Więcej informacji na stronie internetowej

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Annex

Eurobarometer survey "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective"

Children's internet use

[ ]

Mobile phone use

[ ]

Parents' concerns

about online risks

[ ]

[ ]

Strategies for supervising children's use of the internet

[ ]


Side Bar