Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Brussel, 9 december 2008

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

Vanaf 1 januari 2009 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger internet hebben. Na de overweldigende positieve stemming op 23 oktober, waarbij het Europees Parlement (IP/08/1571) zijn steun betuigde voor een nieuw Programma veiliger internet, heeft de Raad van Ministers vandaag het nieuwe programma vastgesteld. Het nieuwe Programma veiliger internet voor de periode 2009-2013 was op 28 februari 2008 voorgesteld (IP/08/310) door de Europese Commissie om kinderen te beschermen tegen de alsmaar complexer wordende internetwereld en hen te mogelijkheid te geven om webdiensten zoals sociale netwerken, 'blogging' en 'instant messaging' op een veilige manier te gebruiken. Terwijl 75% van de kinderen (tussen 6 en 17 jaar) al online gaat en 50% van de 10-jarigen een mobieltje heeft, wijst een nieuwe Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd uit dat 60% van de Europese ouders bezorgd zijn dat hun kind het slachtoffer kan worden van online kinderlokkerij (wanneer een volwassene bevriend raakt met een kind met de bedoeling seksueel misbruik te plegen) en 54% vreest dat hun kinderen gepest kunnen worden (op websites of via sms-berichten). Het nieuwe Programma veiliger internet gaat kinderlokkerij en onlinepesten tegen door onlinesoftware en mobiele technologie te verfijnen en veiliger te maken. In de periode 2009-1013 zal de EU 55 miljoen euro uittrekken om het internet veiliger te maken.

"Tegenwoordig duiken kinderen op zeer jonge leeftijd in de wereld van internet en mobiele technologie en worden ze vaak volledig zelfstandige, internet-surfende tieners met verstand van technologie. Omdat deze technologieën hen helpen met studeren en ze nieuwe, leuke manieren bieden om mensen te leren kennen, zijn kinderen vaak sneller in het gebruik van internet dan hun ouders. We moeten ervoor zorgen dat ze mogelijke risico's herkennen en weten hoe ze hiermee moeten omgaan wanneer ze online- of mobiele diensten gebruiken," zegt Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Ik ben blij dat het Parlement en de Raad zo snel akkoord zijn gegaan met het voorstel van de Commissie, zodat we kunnen reageren op de zeer begrijpelijke bezorgdheid van ouders en ervoor kunnen zorgen dat Europa veilig is voor kinderen die nieuwe technologieën willen ontdekken."

De Raad van Ministers keurde vandaag het Programma veiliger internet voor de periode 2009-2013 goed, dat voortbouwt op het succes van het vorige programma dat liep van 2005 tot 2008.

Het voorgestelde nieuwe programma draagt bij in de financiering van projecten om:

  • het publiek bewuster te maken: om jonge mensen, hun ouders en leraren in staat te stellen om online verantwoorde keuzes te maken door hen te adviseren over de juiste voorzorgsmaatregelen;
  • het publiek een netwerk van contactpunten te bieden die via een website of telefoonnummer bereikbaar zijn om illegale en schadelijke inhoud en wangedrag te melden, met name in verband met materiaal dat wijst op kindermisbruik, kinderlokkerij en internetpesterij;
  • zelfregulerende initiatieven op dit gebied te bevorderen en kinderen te betrekken bij de totstandbrenging van een veiligere internetomgeving;
  • Door een kennisbank te ontwikkelen in verband met nieuwe tendensen in het gebruik van internettechnologieën en de gevolgen ervan voor kinderen, door technische, psychologische en sociale deskundigheid op Europees niveau bijeen te brengen.

Het budget van 55 miljoen euro voor het nieuwe Programma veiliger internet zal als volgt worden verdeeld: 48% dient voor de bewustmaking van het publiek, 34% wordt besteed aan het bestrijden van illegale inhoud en het aanpakken van wangedrag online, 10% wordt uitgegeven aan het stimuleren van een veiligere internetomgeving en 8% gaat naar de ontwikkeling van een kennisbank.

Volgens een nieuw Eurobarometer-enquête, die is uitgevoerd in alle Europese lidstaten, gebruikt reeds 75% van de kinderen tussen 6 en 17 jaar het internet, en deze trend blijft zich verder ontwikkelen. De helft van de ouders die het internet niet gebruikten, zegden dat hun kinderen toegang hebben tot het internet.

Minstens de helft van de ouders verklaarde dat zij met hun kinderen praten over hun internetactiviteiten. Bovendien nemen zij voorzorgsmaatregelen zoals verbieden dat hun kinderen persoonlijke informatie vrijgeven op het internet (92%) of dat zij praten met personen die zij niet kennen (83%).

59% van de ouders verklaarde dat zij software gebruiken om informatie te filteren of te controleren. Ouders die geen filterinstrumenten gebruiken, zeggen dat zij hun kinderen vertrouwen (64%) of dat zij niet weten hoe zij hiertoe toegang krijgen of hoe zij deze moeten gebruiken. De SIP Bench study over filterinstrumenten die onlangs door de Commissie is gepubliceerd, toont aan dat filterinstrumenten de laatste drie jaar over het algemeen verbeterd zijn en dat ze eenvoudiger te installeren zijn.

Voor meer informatie over het nieuwe Programma veiliger internet 2009-2013, zie: IP/08/310, MEMO/08/322 en IP/08/1571

Voor meer informatie over het huidige Programma veiliger internet van 2005-2008, zie: IP/06/1512 en IP/08/207

De nieuwe Eurobarometer-enquête "Op weg naar een veiliger internet voor kinderen in de EU – het perspectief van ouders" is te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Over sociale netwerken: MEMO/08/587

Voor meer informatie

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Bijlage

De nieuwe Eurobarometer-enquête "Op weg naar een veiliger internet voor kinderen in de EU –het perspectief van ouders"

Het gebruik van internet door kinderen

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Gebruik van mobiele telefoon

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Bezorgdheid van ouders

over risico's op het internet

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Methodes om toezicht te houden op internetgebruik door kinderen

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]


Side Bar