Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Bryssel 9. joulukuuta 2008

EU haluaa lapsille turvallisemman internetin: 55 miljoonan euron toimintaohjelma alkaa tammikuussa 2009

Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevä EU:n uusi Safer Internet -ohjelma käynnistyy 1. tammikuuta 2009. Komissio ehdotti 28. helmikuuta 2008 uutta Safer Internet -ohjelmaa vuosiksi 2009-2013 (IP/08/310). Ehdotus sai Euroopan parlamentin äänestyksessä 23. lokakuuta 2008 ylivoimaisen kannatuksen (IP/08/1571), ja ministerineuvosto hyväksyi sen tänään. Uuden, vuosina 2009–2013 toteutettavan ohjelman tarkoitus on suojella lapsia yhä monimuotoisemmaksi kehittyvässä verkkomaailmassa ja antaa heille valmiuksia käyttää turvallisesti nettisovelluksia, kuten sosiaalisia verkostoja, blogeja ja pikaviestintää. Jo 75 % lapsista (6–17 v.) käyttää nettiä ja 50 %:lla 10-vuotiaista on kännykkä. Tänään julkistettu Eurobarometri-kysely paljastaa, että 60 % eurooppalaisista vanhemmista pelkää, että heidän lapsensa joutuu netissä viekoittelun kohteeksi (eli aikuinen tekee tuttavuutta lapsen kanssa seksuaalinen väärinkäyttö mielessään), ja 54 % pelkää, että heidän lapsensa joutuu netti- tai kännykkäkiusaamisen uhriksi (joko nettisivuilla tai tekstiviestien kautta). Uudella Safer Internet -ohjelmalla torjutaan viekoittelua ja kiusaamista tekemällä tietoverkko-ohjelmista kehittyneempiä ja turvallisempia. EU tulee vuosina 2009–2013 käyttämään 55 miljoonaa euroa internetin tekemiseksi turvallisemmaksi.

”Tämän päivän lapset sukeltavat jo varhain netti- ja kännykkämaailmaan, ja teini-ikäisinä he usein hallitsevat tekniikat jo suvereenisti. Uusi teknologia auttaa heitä koulunkäynnissä ja tarjoaa jännittäviä tapoja pitää yhteyttä kavereihin, joten ei ole ihme, että he käyttävät sitä usein hanakammin kuin vanhempansa. Meidän on kuitenkin varmistettava, että lapset tiedostavat koko ajan netin ja kännyköiden mahdolliset vaarat ja pystyvät reagoimaan niihin", muistuttaa Viviane Reding, tietoyhteiskunta-asioista vastaava EU-komissaari. ”Olen iloinen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät komission ehdotuksen näin pian. Nyt pystymme vastaamaan vanhempien ymmärrettävään huoleen ja varmistamaan, että Eurooppa on lapsille turvallinen paikka oppia uutta teknologiaa."

Safer Internet -ohjelma vuosiksi 2009–2013 hyväksyttiin tänään ministerineuvostossa. Se perustuu edeltäjänsä (2005–2008) toimivaksi todettuun konseptiin.

Uudesta ohjelmasta annetaan rahoitusta seuraavan kaltaisiin hankkeisiin:

  • Lisätään valistusta: opetetaan nuorille, heidän vanhemmilleen ja opettajilleen tarpeellisia varotoimia, jotta nämä osaisivat tehdä vastuullisia valintoja netissä.
  • Perustetaan yhteyspisteverkosto, jotta ihmiset voisivat ilmoittaa – netin kautta tai puhelimitse – havaitsemastaan laittomasta tai haitallisesta sisällöstä ja käyttäytymisestä. Erityisesti tämä koskee lasten seksuaaliseen väärinkäyttöön viittaavaa materiaalia, viekoittelua ja kiusaamista.
  • Tuetaan alan itsesääntelyaloitteita ja otetaan lapset mukaan luomaan turvallisempaa viestintäympäristöä.
  • Tuodaan yhteen Euroopan tason teknistä, psykologista ja sosiologista asiantuntemusta luomaan tietämyspohjaa verkkoteknologioiden uusista käyttötrendeistä ja niiden vaikutuksista lasten elämään.

Uuden Safer Internet -ohjelman 55 miljoonan euron rahoitus jaetaan seuraavasti: 48 % on tarkoitettu valistukseen, 34 % laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjuntaan, 10 % turvallisemman verkkoympäristön luomiseen ja 8 % tietämyspohjan luomiseen.

Uuden, kaikissa EU-jäsenvaltioissa suoritetun Eurobarometri-kyselyn mukaan jo 75 % 6–17-vuotiaista lapsista käyttää nettiä – ja määrä nousee koko ajan. Puolet sellaisista vanhemmista, jotka eivät itse käytä nettiä, kertoivat lastensa käyttävän sitä.

Puolet vanhemmista ilmoitti vähintään keskustelevansa lastensa kanssa näiden netin käytöstä. Lisäksi he noudattavat varotoimia, esimerkiksi kieltävät lapsiltaan henkilökohtaisten tietojen paljastamisen netissä (92 %) tai puhumisen tuntemattomille henkilöille (83 %).

59 % vanhemmista ilmoitti käyttävänsä suodatus- tai valvontaohjelmaa. Ne vanhemmat, jotka eivät käytä suodatusvälineitä, sanovat luottavansa lapsiinsa (64 %) tai etteivät tiedä, mistä niitä saa tai miten niitä käytetään (14 %). Komission äskettäin julkistamassa suodatusvälineitä koskevassa SIP Bench -kartoituksessa todetaan, että kaiken kaikkiaan välineet ovat viimeisten kolmen vuoden kuluessa kehittyneet ja tulleet helpommiksi asentaa.

Lisätietoja uudesta Safer Internet -ohjelmasta 2009–2013 on osoitteessa: IP/08/310, MEMO/08/322 ja IP/08/1571

Lisätietoja meneillään olevasta Safer Internet -ohjelmasta 2005–2008 on osoitteessa: IP/06/1512 ja IP/08/207

Uusi Eurobarometri-kysely "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective" on saatavana osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Lisätietoja sosiaalisesta verkostoitumisesta:

MEMO/08/587

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Annex

Eurobarometer survey "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective"

Children's internet use

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Mobile phone use

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Parents' concerns

about online risks

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Strategies for supervising children's use of the internet

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar