Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Brüssel, 9. detsember 2008

EL võtab vastu uue turvalisema Interneti programmi: eraldatakse 55 miljonit eurot, et muuta Internet laste jaoks veelgi turvalisemaks

ELil on alates 1. jaanuarist 2009 uus turvalisema Interneti programm. Pärast 23. oktoobri äärmiselt positiivsete tulemustega hääletust, millega Euroopa Parlament väljendas oma toetust uuele turvalisema Interneti programmile (IP/08/1571), võttis ministrite nõukogu täna uue programmi vastu. Euroopa Komisjon tegi 28. veebruaril 2008 ettepaneku ajavahemikku 2009–2013 hõlmava uue turvalisema Interneti programmi kohta (IP/08/310) eesmärgiga kaitsta lapsi üha keerulisemas võrgukeskkonnas ning anda neile võimalus kasutada turvaliselt selliseid võrguteenuseid nagu sotsiaalsed võrgustikud, veebipäeviku pidamine ja vahetu sõnumside. Samal ajal kui 75% lastest (vanuses 6–17 aastat) kasutavad juba sidusteenuseid ning 50%-l 10-aastastest lastest on mobiiltelefon, osutab täna avaldatud uus Eurobaromeetri uuring, et 60% Euroopa lapsevanematest on mures, et nende laps võib langeda võrgukeskkonnas peibutamise ohvriks (see tähendab olukorda, kus täiskasvanu sõbruneb lapsega seksuaalse ärakasutamise eesmärgil), ning 54% kardab, et nende last võidakse võrgukeskkonnas kiusata (ahistamine veebisaitidel või mobiilisõnumite kaudu). Uus turvalisema Interneti programm võitleb peibutamise ja kiusamisega sidustarkvara ja mobiilsidetehnoloogiate keerukamaks ning turvalisemaks muutmise teel. Aastatel 2009–2013 kulutab EL Interneti turvalisemaks muutmiseks 55 miljonit eurot.

„Tänapäevalapsed sukelduvad Interneti- ja mobiilsidetehnoloogiate maailma väga varases eas ja nendest saavad Internetti sageli kasutavad teismelised, kes tunnevad end tehnoloogia valdkonnas igati koduselt. Kuna need tehnoloogiad aitavad neil õppida ning pakuvad neile teistega suhtlemiseks uusi ja põnevaid viise, on teismelised sageli kärmemad uusi tehnoloogiaid kasutama kui nende vanemad. Me peame tagama, et võrgu- või mobiilsideteenuseid kasutades oskavad nad võimalikke ohtusid ära tunda ja nendega toime tulla,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Mul on hea meel, et parlament ja nõukogu olid komisjoni ettepanekuga nii kiiresti nõus, sest see võimaldab meil lapsevanemate õigustatud muredele vastata ja tagada, et Euroopa oleks lastele uute tehnoloogiate avastamiseks turvaline paik.”

Turvalisema Interneti programm ajavahemikuks 2009–2013 võeti täna ministrite nõukogus vastu ning see põhineb ajavahemikku 2005–2008 hõlmava eelmise programmi edusammudel.

Kavandatud uue programmi raames kaasrahastatakse projekte järgmistel eesmärkidel.

  • Tõsta üldsuse teadlikkust: võimaldada noortel, nende vanematel ja õpetajatel teha võrgukeskkonnas vastutustundlikke otsuseid, nõustades neid vajalike ettevaatusabinõude osas.
  • Pakkuda üldsusele veebisaidi kaudu või telefonitsi kättesaadavat kontaktpunktide võrgustikku, kuhu saab teatada võrgus leiduvast ebaseaduslikust ja kahjulikust infosisust ning käitumisest, eelkõige seoses laste seksuaalsele kuritarvitamisele osutavate materjalide, laste peibutamise ja küberkiusamisega.
  • Toetada iseregulatsiooni algatusi selles valdkonnas ja kaasata lapsi turvalisema võrgukeskkonna loomisse.
  • Luua teadmusbaas selle kohta, kuidas praegu võrgutehnoloogiaid kasutatakse ja millist mõju need lastele avaldavad, ning ühendada selleks Euroopa tasandi tehnilised ning psühholoogia- ja sotsioloogiaalased teadmised ja kogemused.

Uue turvalisema Interneti programmi 55 miljoni euro suurune eelarve jaotatakse järgmiselt: 48% kasutatakse üldsuse teadlikkuse tõstmiseks, 34% ebaseadusliku infosisu ja kahjuliku käitumise vastu võitlemiseks, 10% turvalisema võrgukeskkonna edendamiseks ning 8% teadmusbaasi loomiseks.

Kõikides ELi liikmesriikides läbi viidud uuest Eurobaromeetri uuringust nähtub, et 75%-l 6–17-aastastest lastest kasutavad juba Internetti ning see suundumus näitab kasvutendentsi. Pooled lapsevanematest, kes ise Internetti ei kasuta, kinnitasid, et nende lapsel on võrgujuurdepääs.

Vähemalt pooled vanematest väitsid, et nad räägivad oma lastega nende tegevusest võrgus. Lisaks võtavad vanemad ettevaatusabinõusid, näiteks ei luba oma lastel võrgukeskkonnas isiklikke andmeid avaldada (92%) ega võõraste inimestega suhelda (83%).

59% vanematest väitis, et nad kasutavad filtreerimis- või seiretarkvara. Vanemad, kes ei kasuta filtreerimistarkvara, kinnitasid, et nad usaldavad oma lapsi (64%) või ei tea kuidas sellist tarkvara saada või seda kasutada (14%). Hiljuti komisjoni poolt avaldatud uurimus (SIP Bench study) osutas, et tarkvara on viimase kolme aastaga üldiselt täiustunud ja seda on lihtsam installeerida.

Täiendava teabe saamiseks uue turvalisema Interneti programmi (2009–2013) kohta vt: IP/08/310, MEMO/08/322 ja IP/08/1571

Täiendava teabe saamiseks praeguse turvalisema Interneti programmi (2005–2008) kohta vt: IP/06/1512 ja IP/08/207

Uus Eurobaromeetri uuring „Laste jaoks turvalisem Internet ELis – lapsevanemate vaatenurk” on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Sotsiaalsete võrgustike kohta:

MEMO/08/587

Lisateave

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Annex

Eurobarometer survey "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective"

Children's internet use

[ ]

Mobile phone use

[ ]

Parents' concerns

about online risks

[ ]

[ ]

Strategies for supervising children's use of the internet

[ ]


Side Bar