Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2008

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Από την 1η Ιανουαρίου 2009 η ΕΕ θα διαθέτει ένα νέο πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου (Ίντερνετ). Μετά την υπερψήφιση , με μεγάλη πλειοψηφία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου, του νέου προγράμματος για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου (IP/08/1571), το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα το νέο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, που καλύπτει την περίοδο 2009-2013, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Φεβρουαρίου 2008 (IP/08/310) και απέβλεπε τόσο στην προστασία των παιδιών σε ένα όλο και πιο περίπλοκο ηλεκτρονικό επιγραμμικό κόσμο, όσο και στην ενδυνάμωση των καταναλωτών γύρω από την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού, όπως η κοινωνική δικτύωση, τα ιστολόγια και τα άμεσα μηνύματα. Ενώ το 75% των παιδιών (ηλικίας μεταξύ 6 και 17 ετών) έχουν ήδη αποκαταστήσει επιγραμμική σύνδεση με το Διαδίκτυο και το 50% των 10χρονων διαθέτουν κινητό τηλέφωνο - όπως προκύπτει από μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα - ποσοστό 60% των ευρωπαίων γονέων ανησυχούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να πέσουν θύματα επιγραμμικών επαφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης (όταν ένας ενήλικας συναναστρέφεται στο Διαδίκτυο ένα παιδί με πρόθεση διάπραξης σεξουαλικής κακοποίησης) και 54% ότι τα παιδιά τους θα μπορούσαν να υποστούν επιγραμμική παρενόχληση/εκφοβισμό (όταν παρενοχλούνται σε ιστοτόπους ή με μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου). Το νέο πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ θα καταπολεμήσει τις επαφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και την παρενόχληση/εκφοβισμό, καθιστώντας το επιγραμμικό λογισμικό και τις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών περισσότερο εξελιγμένα και ασφαλή. Στο διάστημα μεταξύ 2009 και 2013 η ΕΕ θα διαθέσει 55 εκατ. ευρώ ώστε το Διαδίκτυο να καταστεί ασφαλέστερο.

«Τα παιδιά βυθίζονται σήμερα στον κόσμο του Ίντερνετ και των κινητών τεχνολογιών πολύ νωρίς και συχνά εξελίσσονται σε έφηβους περιηγητές του Διαδικτύου, παντογνώστες της τεχνολογίας. Επειδή αυτές οι τεχνολογίες τους βοηθούν στη μελέτη και τους προσφέρουν συναρπαστικούς νέους τρόπους κοινωνικοποίησης με άλλα άτομα, συχνά τις χρησιμοποιούν ταχύτερα απ' όσο οι γονείς τους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι, όποτε χρησιμοποιούν επιγραμμικές ή κινητές υπηρεσίες, θα μπορούν να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους και θα τους αντιμετωπίζουν», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής τόσο γρήγορα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις εύλογες ανησυχίες των γονιών και να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής τόπος για να διερευνούν τα παιδιά τις νέες τεχνολογίες.»

Το πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, για τη χρονική περίοδο 2009-2013, εγκρίθηκε σήμερα από το Συμβούλιο των Υπουργών και βασίζεται στα επιτεύγματα του προηγουμένου από αυτό, που κάλυψε την περίοδο 2005-2008.

Με το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτηθούν έργα για:

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού: ενδυνάμωση της νεολαίας, των γονέων και των καθηγητών ώστε να πραγματοποιούν υπεύθυνες επιγραμμικές επιλογές, συμβουλεύοντάς τους για τις σχετικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν.
  • Διάθεση, στο κοινό, ενός δικτύου από σημεία επαφής, προσβάσιμα είτε μέσω ενός ιστότοπου ή ενός τηλεφωνικού αριθμού, για την αναφορά παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και συμπεριφοράς, ιδίως σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επαφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης/εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.
  • Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών αυτορύθμισης στο πεδίο αυτό και συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος.
  • Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων σχετικά με τις νέες τάσεις στη χρήση των επιγραμμικών τεχνολογιών και με τις συνέπειές τους στη ζωή των παιδιών μέσω συνένωσης, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τεχνικής, ψυχολογικής και κοινωνιολογικής εμπειρογνωσίας.

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, ύψους 55 εκατ. ευρώ, θα κατανεμηθεί ως εξής: ποσοστό 48% προορίζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, το 34% για την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου και την αντιμετώπιση επιβλαβούς επιγραμμικής συμπεριφοράς, 10% για ασφαλέστερο επιγραμμικό περιβάλλον και 8% για τη σύσταση μιας βάσης γνώσεων.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το 75% των παιδιών ηλικίας 6 έως 17 ετών χρησιμοποιούν ήδη το Διαδίκτυο – πρόκειται για τάση που συνεχίζει να αυξάνεται. Οι μισοί από τους γονείς που δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι το Ίντερνετ δήλωσαν ότι το παιδί τους διαθέτει επιγραμμική πρόσβαση.

Τουλάχιστον οι μισοί γονείς ανέφεραν ότι συζητούν με τα παιδιά τους σχετικά με τις επιγραμμικές δραστηριότητες των τελευταίων. Επιπλέον, λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, όπως να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να κοινολογούν προσωπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο (92%) ή να μιλούν με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν (83%).

Ποσοστό 59% των γονέων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν λογισμικό φιλτραρίσματος ή παρακολούθησης. Οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν εργαλεία φιλτραρίσματος αναφέρουν ότι εμπιστεύονται τα παιδιά τους (64%) ή ότι δεν γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν πρόσβαση ή χρήση στο εν λόγω λογισμικό (14%). Από τη μελέτη SIP Bench σχετικά με τα εργαλεία φιλτραρίσματος, που δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή, προκύπτει ότι - συνολικά - τα εργαλεία έχουν βελτιωθεί κατά την τελευταία τριετία και ότι έχει καταστεί ευκολότερη η εγκατάστασή τους.

Περισσότερα σχετικά με το νέο πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, 2009-2013, βλ.: IP/08/310, MEMO/08/322 and IP/08/1571

Περισσότερα σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, 2005-2008, βλ.: IP/06/1512 and IP/08/207

Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «Προς ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ για τα παιδιά στην ΕΕ - από τη σκοπιά των γονιών» διατίθεται στην ηλε-διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Σχετικά με την κοινωνική δικτύωση:

MEMO/08/587

Περαιτέρω πληροφορίες

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Παράρτημα

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «Προς ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ για τα παιδιά στην ΕΕ - από τη σκοπιά των γονιών»

Χρήση του Ίντερνετ από παιδιά

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Χρήση κινητού τηλεφώνου

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Ανησυχίες των γονιών

σχετικά με επιγραμμικούς κινδύνους

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Στρατηγικές για την επιτήρηση της χρήσης του Ίντερνετ από τα παιδιά

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar