Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Bruxelles, den 9 december 2008

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet den 1. januar 2009. Efter at Europa-Parlamentet den 23. oktober gav sin tilslutning til det nye program for et sikrere internet (IP/08/1571) med et overvældende flertal, har Rådet i dag vedtaget det nye program. Kommissionen fremlagde den 28. februar 2008 forslaget til et nyt program for et sikrere internet, der dækker perioden 2009-2013, (IP/08/310) for at beskytte børn i den mere og mere sofistikerede online-verden og sætte dem i stand til at bruge de forskellige webtjenester, f.eks. sociale netværk, blogs og instant messaging, på betryggende måde. 75 % af børn fra 6 til 17 år er allerede online, og 50 % af de 10-årige har mobiltelefon, mens en ny Eurobarometer-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag, viser, at 60 % af forældrene i Europa er bekymrede over, om deres barn kan blive offer for "grooming" (dvs. at en voksen indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug). Undersøgelsen viser også, at 54 % af forældrene er bekymrede over, om deres børn bliver udsat for cybermobning (chikane via internetsider eller mobilbeskeder). Det nye program for et sikrere internet skal bekæmpe grooming og mobning ved at gøre online-software og mobilteknologier mere sofistikerede og sikre dem bedre. I perioden 2009-2013 vil EU bruge 55 millioner EUR på at gøre internettet mere sikkert.

"Børn af i dag begiver sig meget tidligt ud i en verden med internet og mobilteknologier og bliver ofte til teknologivante fuldbefarne websurfende teenagere. Da teknologien kan tilbyde dem hjælp til studierne og giver dem nye måder at socialisere med andre på, er de ofte hurtigere til at tage den i brug end deres forældre. Vi må sørge for, at de kan genkende potentielle risici, når de møder dem under deres brug af online- og mobiltjenester, og så vige uden om dem", sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet og Rådet så hurtigt har givet deres tilslutning til Kommissionens forslag. Det betyder, at vi kan reagere hurtigt på forældrenes meget forståelige bekymring og sørge for, at Europa bliver et sikkert sted, hvorfra børnene kan udforske de nye teknologier."

Programmet for et sikrere internet, 2009-2013, der i dag blev vedtaget i Rådet, bygger på sin forgængers succes i perioden 2005-2008.

Det nye program skal medfinansiere projekter, der tager sigte på

  • at bevidstgøre befolkningen: de unge og deres forældre og lærere skal bringes i stand til at træffe ansvarlige valg, når de er på nettet, ved at give dem råd om, hvilke forholdsregler det er relevant at træffe
  • at stille et net af kontaktpunkter til rådighed for alle brugere i form af et website eller et telefonnummer, hvor ulovligt og skadeligt indhold, især materiale om seksuelt misbrug af børn, grooming og cybermobning, kan anmeldes
  • at fremme selvregulerende initiativer på området og inddrage børn i at skabe sikrere online-rammer
  • at opbygge en videnbase om nye udviklingstendenser inden for online-teknologier og deres følger for børns tilværelse; det skal ske ved at samle teknisk, psykologisk og sociologisk sagkundskab på europæisk niveau.

Budgettet på 55 mio. EUR til det nye program for et sikrere internet bliver fordelt med 48 % til at bevidstgøre befolkningen, 34 % til at bekæmpe ulovligt indhold og skadelig adfærd på nettet, 10 % til at gøre online-miljøet sikrere og 8 % til at opbygge en videnbase.

Ifølge en ny Eurobarometer-undersøgelse i alle EU's medlemsstater har 75 % af børn i alderen 6 til 17 år allerede taget internettet i brug, og den andel er i konstant stigning. Halvdelen af de forældre, der ikke selv bruger internettet, sagde, at deres barn havde netadgang.

Mere end halvdelen af forældrene fortalte, at de taler med deres børn om, hvad de laver på nettet. De har desuden truffet forskellige forholdsregler, f.eks. ved ikke at lade deres børn give personoplysninger på nettet (92 %) eller ikke at tale med folk, de ikke kender (83 %).

59 % af forældrene udtalte, at de bruger filter- eller overvågningssoftware. Forældre der ikke bruger filtreringsværktøjer siger, at de stoler på deres børn (64 %) eller ikke ved, hvordan de skal få adgang til dem eller bruge dem (14 %). Den undersøgelse af filtreringsværktøjer, Kommissionen har offentliggjort for nylig (SIP Bench study), viser, at værktøjerne generelt er blevet bedre i de forløbne tre år og er blevet lettere at bruge.

Vil du vide mere om det nye program for et sikrere internet, 2009-2013, klik på IP/08/310, MEMO/08/322 og IP/08/1571.

Der er mere om det igangværende program for et sikrere internet, 2005-2008, i IP/06/1512 og IP/08/207.

Den nye Eurobarometer-undersøgelse "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective" er til rådighed på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Om sociale net:

MEMO/08/587

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Bilag

Eurobarometer survey "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective"

Children's internet use

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Mobile phone use

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Parents' concerns

about online risks

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Strategies for supervising children's use of the internet

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]


Side Bar