Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

V Bruselu dne 9. prosince 2008

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU zahájí dne 1. ledna 2009 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování dne 23. října, v němž Evropský parlament vyjádřil novému programu pro bezpečnější internet (IP/08/1571) svou podporu naprostou většinou, dnes nový program přijala Rada ministrů. Nový program pro bezpečnější internet na období 2009–2013 navrhla Evropská Komise dne 28. února 2008 (IP/08/310) s cílem chránit děti ve stále složitějším světě online a umožnit jim bezpečné používání internetových služeb, jako je vytváření sociální sítě, blogování a výměna rychlých zpráv (instant messaging). 75 % dětí (ve věku od 6 do 17 let) má již připojení k internetu a 50 % desetiletých vlastní mobilní telefon, a jak ukazuje dnes zveřejněný průzkum Eurobarometru, 60 % evropských rodičů se obává, že by se jejich dítě mohlo stát obětí online groomingu (situací, kdy se dospělý spřátelí s dítětem s úmyslem je pohlavně zneužít), a 54 % se jich obává šikany (obtěžování prostřednictvím internetových stránek nebo mobilních zpráv). Nový program pro bezpečnější internet bude pomáhat v boji proti groomingu a šikaně tím, že bude usilovat, aby byl software pro použití online a mobilní technologie důmyslnější a bezpečnější. V období 2009–2013 vynaloží EU 55 milionů EUR, aby se internet stal bezpečnějším místem.

„Dnešní dětí vstupují do světa internetu a mobilních technologií již v ranném věku a rychle se z nich stává mládež dokonale ovládající technologie a surfující po internetu. Protože jim tyto technologie pomáhají studovat a ukazují jim vzrušující nové způsoby, jak navazovat vztahy s ostatními, začínají je často používat dříve než jejich rodiče. Musíme zajistit, aby rozpoznaly možná rizika a dokázaly si s nimi poradit, kdykoli onlinové nebo mobilní služby používají,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Jsem ráda, že Parlament a Rada schválily návrh Komise tak rychle, protože nám to umožňuje reagovat na přirozené obavy rodičů a učinit Evropu bezpečným místem pro děti, které zkoumají nové technologie.“

Program pro bezpečnější internet na období 2009–2013 byl dnes schválen Radou ministrů a staví na úspěchu svých předchůdců z období 2005–2008.

Navrhovaný nový program bude spolufinancovat projekty zaměřené na:

  • zvyšování informovanosti veřejnosti: radit mladým lidem, jejich rodičům a učitelům, čeho se vyvarovat, aby mohli při používání služeb online činit odpovědná rozhodnutí;
  • vytvoření sítě kontaktních míst pro veřejnost dostupných buď prostřednictvím internetové stránky, nebo telefonního čísla, kde bude možné nahlásit nezákonný nebo škodlivý obsah a chování, zejména pokud jde o materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí, groomingu a internetové šikany;
  • posílení samoregulačních iniciativ v této oblasti a zapojení dětí do vytváření bezpečnějšího onlinového prostředí;
  • vytvoření znalostní databáze nových trendů v používání onlinových technologií a jejich účinků na životy dětí propojením odborných technických, psychologických a sociologických znalostí na celoevropské úrovni.

Rozpočet nového programu pro bezpečnější internet ve výši 55 milionů EUR bude rozdělen takto: 48 % by mělo sloužit ke zvyšování informovanosti veřejnosti, 34 % je určeno na boj proti nezákonnému obsahu a škodlivému chování online, 10 % na podporu bezpečnějšího onlinového prostředí a 8 % na vytvoření znalostní databáze.

Podle posledního průzkumu Eurobarometru, který se uskutečnil ve všech členských státech EU, 75 % dětí ve věku od 6 do 17 let již používá internet, což je trend, který neustále stoupá. Polovina rodičů, kteří sami internet nepoužívají, uvedla, že jejich děti mají přístup k internetu.

Nejméně polovina rodičů uvedla, že s dětmi o jejich onlinových aktivitách mluví. Navíc činí preventivní opatření, například dětem nedovolují, aby online poskytovaly osobní informace (92 %) nebo aby mluvily s lidmi, které neznají (83 %).

59 % rodičů prohlásilo, že používají filtrační a monitorovací software. Rodiče, kteří filtrační nástroje nepoužívají, buď říkají, že svým dětem věří (64 %), nebo nevědí, jak podobné nástroje získat a používat (14 %). Studie o filtračních nástrojích (SIP Bench study), kterou Komise nedávno zveřejnila, ukazuje, že v průběhu uplynulých tří let se tyto nástroje celkově zlepšily a snadněji se instalují.

Další informace o novém programu pro bezpečnější internet 2009–2013 naleznete zde: IP/08/310, MEMO/08/322 a IP/08/1571

Více informací o současném programu pro bezpečnější internet 2005–2008 je k dispozici zde: IP/06/1512 a IP/08/207

Nový průzkum Eurobarometru „Směřujeme k bezpečnějšímu používání internetu pro děti v EU – viděno očima rodičů“ je k dispozici na stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Informace k vytváření sociální sítě:

MEMO/08/587

Další informace:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Příloha

Průzkum Eurobarometru „Směřujeme k bezpečnějšímu používání internetu pro děti v EU – viděno očima rodičů“

Používání internetu dětmi

[ ]

Používání mobilních telefonů

[ ]

Obavy rodičů

ohledně onlinových rizik

[ ]

[ ]

Strategie pro dohled nad používáním internetu dětmi

[ ]


Side Bar