Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1899

Брюксел, 9 декември 2008 г.

ЕС приема нова програма за по-безопасен интернет: 55 милиона евро за превръщане на интернет в по-безопасно място за деца

От 1 януари 2009 г. ЕС ще има нова програма за по-безопасен интернет. След изключително позитивния вот на 23 октомври, с който Европейският парламент изрази подкрепата си за новата програма за по-безопасен интернет (IP/08/1571), Съветът на Европейския съюз днес прие новата програма. Новата програма за по-безопасен интернет, обхващаща периода 2009—2013 г., беше предложена от Европейската комисия на 28 февруари 2008 г. (IP/08/310) с цел защита на децата във все по-сложния виртуален свят и за да им позволи безопасното използване на услуги на интернет като социални мрежи, блогове и комуникация в реално време чрез текстови съобщения. 75 % от децата (на възраст между 6 и 17 години) вече имат достъп до интернет, а 50 % от десетгодишните са с мобилен телефон, но публикуваното днес ново анкетно проучване на Евробарометър показа, че 60 % от европейските родители са загрижени техните деца да не станат жертва на онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, а 54 % — че техните деца може да бъдат подложени на психически тормоз чрез интернет сайтове или посредством съобщения по мобилен телефон. Новата програма за по-безопасен интернет ще противодейства на прелъстяването и психическия тормоз онлайн чрез усъвършенстване и повишаване сигурността на програмното осигуряване и на технологиите за мобилна връзка. През периода 2009—2013 г. ЕС ще изразходва 55 милиона евро за превръщане на интернет в по-безопасно място.

Вивиан Рединг, комисар на ЕС по информационното общество и медиите, заяви: „Днес децата навлизат много рано в света на интернет и на технологиите за мобилна връзка и често израстват като технически напълно грамотни тийнейджъри, сърфиращи в интернет. Понеже тези технологии им помагат да изучават и им предоставят вълнуващи нови начини за общуване, те често изпреварват родителите си в използването им. Необходимо е да гарантираме, че всеки път когато те използват онлайн услуги или мобилна връзка, те могат да разпознаят потенциални рискове и да се справят с тях. Радвам се, че Европейският парламент и Съветът се съгласиха така бързо с предложението на Комисията, което ни позволява да отговорим на напълно естествените безпокойства на родителите и да гарантираме, че Европа е безопасно място за децата за изучаване на нови технологии.“

Програмата за по-безопасен интернет за периода 2009—2013 г. беше приета днес от съвета на ЕС и се основава на успеха на предшестващата програма, която обхващаше периода 2005—2008 г.

По предложената нова програма ще се съфинансират проекти за:

  • Увеличаване на обществената информираност: да се даде възможност на младите хора, техните родители и учители да правят отговорен избор онлайн, като им бъдат предложени консултации относно подходящи предпазни мерки, които да вземат.
  • Предоставяне на населението на мрежа от пунктове за контакт, достъпни чрез уебсайт или телефонен номер, за съобщаване за незаконно и вредно съдържание и поведение и особено за материали за сексуална злоупотреба с деца, онлайн прелъстяване или психически тормоз.
  • Насърчаване на инициативи за саморегулиране в тази област и включване на децата в създаването на по-безопасна онлайн среда.
  • Създаване на база от знания относно нови тенденции в използването на онлайн технологии и техните последици за живота на децата чрез обединяване на европейско равнище на експертни познания от технически, психологически и социологически характер.

Бюджетът от 55 милиона евро за новата програма за по-безопасен интернет ще бъде разпределен, както следва: 48 % за повишаване на обществената информираност, 34 % за борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн, 10 % за подпомагане за по-безопасна онлайн среда и 8 % за създаване на база от знания.

Съгласно ново анкетно проучване на Евробарометър, проведено във всички държави-членки, 75 % от децата на възраст от 6 до 17 години вече използват интернет — показател, който ще продължи да нараства. Половината от не ползващите интернет родители са заявили, че техните деца имат онлайн достъп.

Поне половината от родителите са заявили, че говорят с децата си относно техните онлайн дейности. Освен това те вземат предпазни мерки, като например не позволяват на децата си да разкриват лична информация онлайн (92 %) или да говорят с хора, които не познават (83 %).

59 % от родителите са декларирали, че използват софтуер за филтриране или наблюдение. Родителите, които не използват инструменти за филтриране, казват, че се доверяват на децата си (64 %) или не знаят как да стигнат до такива инструменти или да ги ползват (14 %). Публикуваното неотдавна от Комисията проучване SIP Bench study относно инструменти за филтриране показа, че като цяло тези инструменти са усъвършенствани през последните три години и е опростено инсталирането им.

За подробности относно новата програма за по-безопасен интернет за 2009—2013 г.: IP/08/310, MEMO/08/322 и IP/08/1571

За подробности относно сегашната програма за по-безопасен интернет за 2005—2018 г.: IP/06/1512 и IP/08/207

Новото анкетно проучване на Евробарометър „За по-безопасно използване на интернет от децата в ЕС — гледната точка на родителите“ е налично на:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/

Относно социалните мрежи:

MEMO/08/587

За повече информация:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Приложение

Анкетно проучване на Евробарометър „За по-безопасно използване на интернет от децата в ЕС — гледната точка на родителите“

Използване на интернет от деца

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Използване на мобилен телефон

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Безпокойствата на родителите

относно онлайн рисковете

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Стратегии за надзор върху използването на интернет от деца

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar