Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Bruxelles, 3 decembrie 2008

Stabilirea unei proceduri umane și corecte pentru solicitanții de azil: Comisia UE propune modificarea sistemului european comun de azil

Comisia Europeană a adoptat astăzi propunerile de modificare a trei dintre instrumentele legislative existente ale sistemului european comun de azil. Directiva privind condițiile de primire pentru solicitanții de azil, Regulamentul Dublin, care determină statul membru responsabil de examinarea cererilor de azil și Regulamentul Eurodac, o bază de date cuprinzând amprentele digitale ale solicitanților de azil, care sprijină funcționarea Regulamentului Dublin. Aceste modificări sunt primele propuneri concrete prezentate de Comisie pentru punerea în aplicare a Planului strategic în materie de azil[1] și a Pactul privind imigrația și azilul. Obiectivele acestora sunt garantarea faptului că toți solicitanții de azil beneficiază de un tratament corect și egal, indiferent de locul din UE în care introduc cererea de azil, precum și îmbunătățirea eficienței sistemului de azil al UE.

Vicepreședintele Comisiei, Jacques Barrot, comisarul responsabil pentru libertate, securitate și justiție a declarat: „Obiectivul nostru este stabilirea unei proceduri umane și corecte pentru solicitanții de azil. Trebuie să asigurăm standarde mai ridicate de protecție, condiții mai echitabile și o eficiență mai mare a sistemului.” Acesta a adăugat: „Prin modificarea Directivei privind condițiile de primire, îmbunătățim condițiile de viață ale solicitanților de azil, restrângem detenția acestora la cazuri limitate și temeinic justificate, interzicând-o în cazul minorilor, și abordăm corespunzător nevoile persoanelor vulnerabile, cum ar fi victimele torturii. Prin modificarea Regulamentelor Dublin și Eurodac, doresc să asigur o eficiență și o corectitudine sporite ale sistemului european de azil. În sfârșit, ca un prin semn de solidaritate internă, am propus înființarea unui mecanism de suspendare a transferurilor Dublin pentru a preveni ca statele membre al căror sistem de azil este supus unei presiuni deosebite să nu fie în continuare suprasolicitate.”

Directiva privind condițiile de primire

Propunerea vizează, în special:

 • să asigure recurgerea la măsura detenției doar în cazuri excepționale, să prevadă garanții legale pentru a asigura că detenția nu este arbitrară și să garanteze că minorii nu fac obiectul detenției decât dacă acest lucru este în interesul superior al acestora (și că minorii neînsoțiți nu fac niciodată obiectul detenției);
 • să asigure înființarea de mecanisme la nivel național în vederea identificării rapide, în cadrul procedurii de azil, a persoanelor cu nevoi speciale și să garanteze disponibilitatea tratamentului adecvat;
 • să faciliteze accesul pe piața muncii și să asigure că restricțiile suplimentare impuse de statele membre nu împiedică accesul efectiv la locurile de muncă.

Regulamentul Dublin

Propunerea:

 • stabilește un mecanism de suspendare a transferurilor Dublin în circumstanțe limitate, pentru a preveni ca statele membre al căror sistem de azil este supus unei presiuni deosebite să nu fie în continuare suprasolicitate din cauza acestora;
 • asigură ca solicitanții de azil să nu fie trimiși în state membre unde aceștia nu pot beneficia de un standard adecvat de protecție, în special în ceea ce privește condițiile de primire și accesul la procedura de azil;
 • clarifică circumstanțele și procedurile de aplicare a anumitor norme, precum cele care permit statelor membre să își asume responsabilități în ceea ce privește un solicitant de azil din motive umanitare și caritabile;
 • introduce garanții suplimentare privind dreptul de a introduce apel împotriva deciziei de transfer, pentru a asigura că dreptul la introducerea unei căi de atac este efectiv;
 • facilitează dreptul la reîntregirea familiei, în special în ceea ce privește un solicitant și rudele acestuia, între care există o legătură de dependență și în ceea ce privește persoanele care beneficiază de o formă de protecție subsidiară;
 • definește mai bine normele care se aplică minorilor neînsoțiți pentru a proteja interesele superioare ale acestora.

Regulamentul Eurodac

Propunerea:

 • stabilește norme care asigură transmiterea cu adevărat promptă a amprentelor la unitatea centrală Eurodac pentru a garanta că statele membre care sunt responsabile de examinarea cererilor în temeiul Regulamentului Dublin sunt corect identificate;
 • stabilește norme tehnice pentru a asigura că statele membre șterg datele care nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate și pentru a asigura monitorizarea mai adecvată din partea Comisiei a respectării principiilor privind protecția datelor;
 • clarifică dispozițiile care permit monitorizarea efectivă din partea Comisiei și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) a accesului autorităților naționale la datele din baza EURODAC.

Pentru informații suplimentare privind aceste trei propuneri, puteți consulta documentele conexe Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1]COM (2008) 360.


Side Bar