Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1875

Brüsszel, 2008. december 3

Humánus és méltányos eljárás a menedékkérők számára: a Bizottság javaslatot tesz a közös európai menekültügyi rendszer reformjára

A Bizottság a mai napon elfogadta a közös európai menekültügyi rendszer három hatályos jogi aktusának módosítására irányuló javaslatokat. E jogi aktusok a következők: a menedékkérőkre vonatkozó befogadási feltételekről szóló irányelv; a menedékkérelmek elbírálásáért felelős tagállam meghatározásáról szóló dublini rendelet; továbbá az Eurodac-rendelet, amely a dublini rendelet működésének elősegítése érdekében a menedékkérők ujjlenyomatát tartalmazó adatbázis létrehozásáról rendelkezik. E módosítások jelentik az első konkrét bizottsági javaslatokat, amelyek a menekültügyről szóló politikai terv[1] és az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum végrehajtására irányulnak. Céljuk, hogy méltányos és egyenlő elbánást biztosítsanak valamennyi menedékkérő számára – függetlenül attól, hogy az EU területén hol nyújtották be a menedékkérelmet –, valamint hogy javítsák az EU menekültügyi rendszerének hatékonyságát.

A szabadság, biztonság és igazságügy területéért felelős Jacques Barrot bizottsági alelnök kijelentette: „Célunk az, hogy olyan humánus és méltányos menekültügyi eljárást hozzunk létre, amely a menedékkérőket állítja a középpontba. Magasabb szintű védelmet, egyenlőbb esélyeket és rendszerszinten nagyobb hatékonyságot kell biztosítanunk”. Majd hozzátette: “A befogadási feltételekről szóló irányelv módosításával javítjuk a menedékkérők életkörülményeit, meghatározott számú indokolt esetre korlátozzuk, illetve kiskorúak esetében megtiltjuk a menekültek fogva tartását, továbbá kellően figyelembe vesszük a kiszolgáltatott, pl. a kínzás áldozatává vált személyek szükségleteit. A dublini rendelet és az Eurodac-rendelet módosításával azt szeretnénk biztosítani, hogy az európai menekültügyi rendszer hatékonyabbá és méltányosabbá váljon. Végül, a belső szolidaritás első lépéseként azt a javaslatot tettem, hogy hozzunk létre olyan mechanizmust, amely révén felfüggeszthetők a dublini átadások, hogy ezáltal megelőzhessük a menekültügy terén különösen nagy nyomásnak kitett tagállamok terhelésének további növekedését.”

A befogadási feltételekről szóló irányelv

A javaslat különösen a következőkre irányul:

 • Biztosítani kell, hogy a fogva tartást csak kivételes esetben alkalmazzák, és hogy álljanak rendelkezésre jogi biztosítékok az önkényes fogva tartás megakadályozására, továbbá garanciák arra vonatkozóan, hogy gyermekeket – kivéve ha ez saját érdekük – ne tarthassanak fogva (kísérő nélküli kiskorúakat pedig semmilyen körülmények között ne lehessen fogva tartani);
 • Biztosítani kell, hogy létrejöjjenek azok a nemzeti szintű mechanizmusok, amelyek a menekültügyi eljárás korai szakaszában képesek azonosítani az egyedi igényekkel rendelkező személyeket, és képesek garantálni a megfelelő ellátás biztosítását;
 • Megkönnyíti a munkavállalás lehetőségét, továbbá biztosítja, hogy a foglalkoztatáshoz való tényleges hozzáférést a tagállamok ne akadályozhassák meg további korlátozások bevezetésével.

Dublini rendelet

A javaslat

 • létrehoz egy, a dublini átadások korlátozott felfüggesztésére szolgáló mechanizmust annak megelőzésére, hogy a menedékkérők részéről különösen nagy nyomásnak kitett tagállamok túlterhelése ne növekedjen tovább;
 • biztosítja, hogy a menedékkérőket ne irányítsák olyan tagállamba, ahol nem tudnak számukra megfelelő védelmi szintet biztosítani, különösen a fogadási feltételek és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés vonatkozásában;
 • tisztázza bizonyos szabályok alkalmazásának feltételeit és eljárásrendjét, pl. azon szabályokét, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy humanitárius és méltányossági alapon felelősséget vállaljanak a menedékkérőkért;
 • kiegészítő garanciákat vezet be az átadási határozatok elleni fellebbezési jog vonatkozásában, hogy érvényesíthető legyen a jogorvoslathoz való jog;
 • elősegíti a családegyesítéshez való jog érvényesítését különösen abban az esetben, ha a családegyesítés a kérelmezővel eltartotti viszonyban lévő rokonokat, illetve kiegészítő védelmet élvező kedvezményezetteket érint;
 • a kísérő nélküli kiskorúak érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében pontosítja a rájuk vonatkozó szabályokat.

Az Eurodac-rendelet

A javaslat

 • létrehozza azon szabályokat, amelyek biztosítják az ujjlenyomatok ténylegesen valós idejű továbbítását az EURODAC központi egységéhez, hogy megfelelően azonosítható legyen a dublini rendelet alapján a kérelem megvizsgálásában illetékes tagállam;
 • létrehozza azokat a technikai szabályokat, amelyek garantálják, hogy a tagállamok töröljék azon adatokat, amelyek már nem szolgálják az adatgyűjtés célját, továbbá biztosítják, hogy a Bizottság hatékonyabban ellenőrizhesse az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartását;
 • pontosítja azon rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a Bizottság és az európai adatvédelmi biztos hatékonyan ellenőrizze a nemzeti hatóságoknak Eurodac-rendszerben található adatokhoz való hozzáférését;

E három javaslattal kapcsolatban további információk olvashatók az azonos tárgyú feljegyzésekben Memo/08/758, Memo/08/759, Memo/08/760


[1] COM(2008)360


Side Bar